Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

VU 16 maart 2015

Nieuwe site voor studenten met kinderen

Een nieuwe overheidswebsite moet alleenstaande studenten met kinderen wegwijs maken in de wirwar van toeslagen waar ze recht op hebben. De website is vandaag online gegaan.

Op www.studiemetkind.nl kunnen jonge ouders een paar gegevens invullen, zoals hun geboortedatum en de opleiding die ze willen volgen. Uiteindelijk verschijnt er dan een overzicht met relevante regelingen en toeslagen.

Pech of geluk 

De studenten met kinderen kunnen kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en een kindgebonden budget krijgen. Net als anderen hebben ze recht op studiefinanciering bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Voor de details linkt de webtool naar de websites van de verschillende instanties. Ook stuurt de site jonge ouders naar hun gemeente. Soms kun je bijvoorbeeld een extra tegemoetkoming in de kinderopvangkosten krijgen, soms niet. Maar dat is aan de gemeenten: je kunt pech hebben, of geluk.

Meer rechten 

De site verwijst studerende ouders ook naar het profileringsfonds van universiteiten en hogescholen, dat steun geeft aan studenten die studievertraging oplopen wegens bijzondere omstandigheden. Daar valt een zwangerschap ook onder. 

“De webtool is handig”, zegt Annemieke de Jong van de stichting Steunpunt Studerende Moeders. “Maar hij gaat alleen over de financiën. Het kabinet zou studerende moeders meer rechten moeten geven, maar dat gebeurt niet. Studenten hebben bijvoorbeeld geen recht op zwangerschapsverlof en studieprogramma’s houden geen rekening met de zorg voor kinderen. Studenten worden zelfs niet altijd doorverwezen naar het profileringsfonds, merken wij. Dan zegt een decaan gewoon dan dat er geen regelingen zijn voor een zwangerschap, omdat je daar zelf voor kiest.”

Discriminatie 

Volgens de Vereniging van Vrouw en Recht is er in het onderwijsbeleid sprake van discriminatie op grond van geslacht. De zwakke rechtspositie van moeders zou hun toegang tot het onderwijs moeilijker maken.

HOP/BB

hits 4

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.