Medezeggenschap UvA zegt vertrouwen in college van bestuur op

NIEUWS

Andere universiteiten  17 april 2015

Medezeggenschap UvA zegt vertrouwen in college van bestuur op

'De GV is van oordeel dat het CvB van de UvA in de huidige samenstelling nu niet in staat is om in samenwerking met de academische gemeenschap vorm te geven aan de koers van de universiteit, waaronder het onlangs door alle partijen omarmde 10-puntenplan. De GV verzoekt de RvT om in nauwe samenwerking met de GV snel adequate stappen te zetten om hierin verandering te brengen.'

Het is een hele volzin, maar dan heb je ook wat. De medezeggenschapsraden van de UvA, medewerkers (COR) en studenten (CSR), stemden vanmiddag in hun gezamenlijke vergadering (GV) in overtuigende meerderheid voor dit voorstel.

Moeilijke beslissing

Uit de discussie die eraan voorafging was de uitslag nog niet heel goed te voorspellen: vooral COR-leden gaven aan zelf wel het CvB te vertrouwen, maar ze zagen ook wel dat een ander deel van de academische gemeenschap daar inmiddels anders over denkt.

Uiteindelijk rolde dit compromis dus uit de bus. Geen roep om collectief aftreden, het woord vertrouwen wordt zelfs niet gebruikt, maar wel kritiek op de huidige samenstelling van het bestuur. Dus toch een vertrouwensbreuk. Ofwel, er moet minstens één kop rollen. Of een kop erbíj, want iemand deed ook nog de suggestie het CvB uit te breiden met iemand die het draagvlak kan gaan vergroten... Dat mag de Raad van Toezicht nu gaan uitzoeken.

Marieke Schilp
BEELD: Louise Gunning, voorzitter CvB UvA
hits 1943

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties