NIEUWS

Campus 23 juni 2014

Leidse hoogleraar zet anonieme beschuldigingen Kourtit online

reacties 42

Richard Gill, de Leidse statisticus die zich sterk maakte voor een heropening van de zaak Lucia de Berk, heeft dit weekend een artikel van de anonieme klager over Karima Kourtit en Peter Nijkamp online gezet.

In het artikel beschuldigt de klager, die zich N.N. noemt, Kourtit en Nijkamp niet alleen van (zelf)plagiaat, maar ook van vervalsing en manipulatie van onderzoeksdata. Daarbij uit hij ook beschuldigingen aan het adres van de Turkse wetenschapper Tüzin Baycan.

Negatieve gevolgen

Kourtit hoopt aanstaande woensdag te promoveren op een herziene versie van haar proefschrift, waarover een anonieme klacht was ingediend, maar volgens N.N. bevat ook dat herziene proefschrift nog fouten. In zijn rapportage behandelt hij per hoofdstuk wat er volgens hem niet in orde is. Er zouden zelfs passages in staan die door slordig copy-pasten onsamenhangend en onzinnig zijn.

Ook legt N.N. uit waarom hij anonieme wenst te blijven. Klokkenluiders ondervinden vaak negatieve gevolgen van hun actie, schrijft N.N., ‘in de vorm van ontslag, ontzegging van promotie en wantrouwen bij potentiële toekomstige werkgevers’.

Verraad

N.N. lijkt iemand uit de directe omgeving van Nijkamp en Kourtit te zijn: ‘door informatie waar alleen insiders toegang toe hebben te delen met personen buiten hun werkomgeving (zoals een integriteitscommissie), of aan de buitenwereld bekend te maken, schenden ze een vertrouwensband. Voor andere mensen binnen de organisatie kan dit als verraad voelen’, schrijft hij.

Hij heeft veel kritiek op de manier waarop de VU met de zaak is omgegaan.

Hout snijden

NRC Handelsblad heeft de beschuldigingen van N.N. voorgelegd aan vier wetenschappers, waaronder Richard Gill en een hoogleraar die anoniem wil blijven. Die zouden hebben gezegd dat de beschuldigingen hout snijden.

De rector magnificus van de VU, Frank van der Duijn Schouten, heeft in een verklaring laten weten dat er met het herziene proefschrift niets mis is.

Peter Breedveld

{ Lees de 42  reacties }

hits 80
Door Klaas van Dijk op 15 juli 2014

Op 25 juni 2014 heeft Harm Beertema schriftelijke Kamervragen gesteld over de gang van zaken rond de promotie van Karima Kourtit. Uit de antwoorden van de Minister kunnen een aantal zaken worden gereconstrueerd (zie ook http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/%E2%80%98vu-besloot-zorgvuldig-promoti…).
.
Een citaat uit het antwoord van de Minister: "Op 22 november 2013 is een tweede, eveneens anonieme, melding ingediend en deze is door een commissie onderzocht. De melding had zowel betrekking op artikelen die in de eerste versie van het proefschrift waren gebruikt als op artikelen die niet in het proefschrift waren opgenomen."
.
Uit http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf :
"Datum: 22 november 2013, Aan: Hollander, A.P., Geachte heer Hollander, Ik heb begrepen dat het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van mijn melding van onregelmatigheden in het proefschrift van mevrouw Kourtit zich niet heeft uitgestrekt tot publicaties buiten haar proefschrift. Ik heb daarom enige tijd geleden een gedeelte van deze andere publicaties bestudeerd. Het beeld dat daaruit naar voren komt is ontluisterend, de in het proefschrift geconstateerde misstanden blijken structureel van aard. Veel van haar publicaties bestaan uit enorme hoeveelheden aan elkaar geplakte tekstfragmenten (bladzijden, alinea’s, zinnen) die zijn gekopieerd uit andere publicaties, net als bij het proefschrift in de meeste gevallen van coauteurs maar ook weer regelmatig van derden. In 16 publicaties buiten haar proefschrift heb ik dergelijke misstanden aangetroffen. Onder deze mail volgt hiervan een overzicht. Ik wil via deze mail graag een nieuwe klacht indienen, opdat ook de misstanden in wetenschappelijke publicaties van Kourtit buiten haar proefschrift kunnen worden onderzocht."
.
Hoe komt de Minister aan de informatie dat de 2de klacht (van 22 november 2013) ook betrekking heeft op artikelen die in de eerste versie van het proefschrift stonden?
NN geeft een uitputtende lijst van de 16 artikelen bij zijn tweede klacht.
Heeft NN de zaak niet goed op een rij? (zelf dit niet nagelopen, maar kan iedereen doen).
Of is er op 22 november 2013 nog een klacht ingediend?
Of is er een andere verklaring voor deze uiteenlopende visie?
.
--------------------------------------
.
Een tweede citaat uit het antwoord van de Minister: "De melding had (..) betrekking op artikelen die in de eerste versie van het proefschrift waren gebruikt (..). Omdat deze al door een commissie onderzocht waren, zijn de artikelen die deel uitmaakten van het eerste concept proefschrift niet onderzocht. De commissie heeft haar bevindingen over deze tweede klacht gerapporteerd aan het college van bestuur. Het college heeft geconstateerd dat de aanbevelingen van deze commissie geen betrekking hebben op artikelen die in de eerste versie van het proefschrift voorkwamen noch van invloed zijn op de openbare verdediging van het proefschrift(...). De resultaten van de commissie en het besluit daarover van het college van bestuur zullen aan betrokkenen worden voorgelegd alvorens hierover mededelingen worden gedaan."
.
Het CvB van de VU heeft dus al wel een verslag / rapport van een Commisssie (de Commissie Zwemmer?), maar dit verslag / rapport is dus nog niet voorgelegd aan NN. Vanzelfsprekend zullen velen benieuwd zijn naar de inhoud van dit rapport / verslag.
.
Er is dus ook nog geen voorlopig besluit van het CvB van de VU (= een brief) over de tweede klacht. NN, maar ook de tegenpartij, heeft het recht om bij het LOWI beroep aan te tekenen tegen zo'n voorlopig besluit van het CvB over deze tweede klacht.
.
Het onder de tafel moffelen van een deel van de klacht (volgens het CvB van de VU heeft de tweede klacht deels betrekking op artikelen uit het eerste proefschrift) kan als één van de punten in het beroep worden opgenomen. Met daarbij een verzoek aan het LOWI om hier alsnog een inhoudelijk oordeel over te vellen.
.
----------------------------------------------------------------------
.
Een derde citaat uit het antwoord van de Minister: "De VU en de uit internationale wetenschappers samengestelde leescommissie ontvingen al eerder documenten waarin vermoedens van datamanipulatie werden uitgesproken. De leescommissie heeft daarop besloten tot een wetenschappelijke ondervraging van promovenda en is daarbij tot de
conclusie gekomen dat zij overtuigend kan aantonen dat noch met de oorsprong noch met de behandeling van de data die aan het proefschrift ten grondslag liggen iets mis is. Het proefschrift is door de commissie getoetst en verdedigbaar bevonden."
.
Karima Kourtit weigert stelselmatig om in het openbaar met critici op een inhoudelijke manier van gedachten te wisselen over de punten in de drie klachten van NN.
.
Wat moet ik dan aan met de mededeling dat deze leescommissie een 'wetenschappelijke ondervraging' heeft gehad met Karima Kourtit? Wat stelt dat voor?
Heeft de leescommissie bij deze 'wetenschappelijke ondervraging' ook critici uitgenodigd (bijvoorbeeld hoogleraar Verbon)?
Was deze 'wetenschappelijke ondervraging' in het openbaar, bijvoorbeeld op het plein voor het gebouw van de VU?
.
De leescommissie van het eerste proefschrift (Roger Stough, Roberta Capello, Andres Rodriguez-Pose en Mark Partridge) hebben op 25 februari 2014 een brief aan de VU verzonden ( http://www.advalvas.vu.nl/sites/default/files/dossiers/Reading%20Commit… ).
.
In deze brief staat: "We are especially concerned that such complaints were again based on anonymous and non-verified accusations, which were never put down in writing.".
.
Hoe wisten de ondertekenaars van deze brief dat het ging om 'complaints (..) which were never put down in writing'? Wie heeft hen dit verteld? De 'complaints'staan gewoon op schrift (zie http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf ).
.
hoe wisten de ondertekenaars van deze brief dat het ging om 'non-verified accusations'? Wie heeft hen dat verteld? Hebben ze deze visie nog steeds?
.
NN op pagina 78 van de klacht: "Het heeft er veel van weg dat (..) op basis van de door mij verstrekte informatie geprobeerd is (..) een soort 'Blitzpromotie’ uit te voeren om denkbeeldige vijanden te overrompelen."

Door Richard Gill op 17 juli 2014

When the minister refers to "a second committee" she refers to the new reading committee of the second thesis. Which was essentially identical to the old reading committee of the first thesis, and anyway consists entirely of close associates of Nijkamp and even co-authors of Nijmamp and Kourtit, and the editor of a journal which has printed one of the papers in question.

It is interesting to see how the CvB of the VU has deliberately misinformed the Minister of Education. Of course, each word which was written by the CvB of the VU to the minister was true, but this is not "the truth, the whole truth and nothing but the truth". On the contrary, this is a tiny extract from "the whole truth" deliberately selected to give exactly the opposite impression to the impression which the truth would give.

Or did the VU tell the minister the whole truth, and is she the one responsible for selecting a little fragment which gives the opposite impression?

This is why I wrote recently on these pages that the VU has been spreading false propaganda and that some of its actions have probably been both immoral and illegal.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.