NIEUWS

Campus 23 juni 2014

Leidse hoogleraar zet anonieme beschuldigingen Kourtit online

reacties 42

Richard Gill, de Leidse statisticus die zich sterk maakte voor een heropening van de zaak Lucia de Berk, heeft dit weekend een artikel van de anonieme klager over Karima Kourtit en Peter Nijkamp online gezet.

In het artikel beschuldigt de klager, die zich N.N. noemt, Kourtit en Nijkamp niet alleen van (zelf)plagiaat, maar ook van vervalsing en manipulatie van onderzoeksdata. Daarbij uit hij ook beschuldigingen aan het adres van de Turkse wetenschapper Tüzin Baycan.

Negatieve gevolgen

Kourtit hoopt aanstaande woensdag te promoveren op een herziene versie van haar proefschrift, waarover een anonieme klacht was ingediend, maar volgens N.N. bevat ook dat herziene proefschrift nog fouten. In zijn rapportage behandelt hij per hoofdstuk wat er volgens hem niet in orde is. Er zouden zelfs passages in staan die door slordig copy-pasten onsamenhangend en onzinnig zijn.

Ook legt N.N. uit waarom hij anonieme wenst te blijven. Klokkenluiders ondervinden vaak negatieve gevolgen van hun actie, schrijft N.N., ‘in de vorm van ontslag, ontzegging van promotie en wantrouwen bij potentiële toekomstige werkgevers’.

Verraad

N.N. lijkt iemand uit de directe omgeving van Nijkamp en Kourtit te zijn: ‘door informatie waar alleen insiders toegang toe hebben te delen met personen buiten hun werkomgeving (zoals een integriteitscommissie), of aan de buitenwereld bekend te maken, schenden ze een vertrouwensband. Voor andere mensen binnen de organisatie kan dit als verraad voelen’, schrijft hij.

Hij heeft veel kritiek op de manier waarop de VU met de zaak is omgegaan.

Hout snijden

NRC Handelsblad heeft de beschuldigingen van N.N. voorgelegd aan vier wetenschappers, waaronder Richard Gill en een hoogleraar die anoniem wil blijven. Die zouden hebben gezegd dat de beschuldigingen hout snijden.

De rector magnificus van de VU, Frank van der Duijn Schouten, heeft in een verklaring laten weten dat er met het herziene proefschrift niets mis is.

Peter Breedveld

{ Lees de 42  reacties }

hits 80
Door André van Delft op 27 juni 2014

@Izak, Klaas is juist positief over Theunis ("Zo pak je het dus aan"). Zijn vergelijking (niet: gelijkstelling) met Nijkamp gaat prima op, en valt uit in het voordeel van Theunis.

Door Izak van Langevelde op 27 juni 2014

@André: mijn punt is dat het zoveel makkelijker is toe te geven dat een onderzoeksopzet niet werkt (Piersma) dan om toe te geven dat er sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit (Nijkamp). Piersma en Nijkamp is als appels en peren. En, inderdaad, ook in mijn ogen valt Piersma niets te verwijten.

Door Richard Gill op 27 juni 2014

Dantes: (a) I tried for a long time not to become embroiled in this. (b) it is important precisely brcause this is not just a local VU problem (c) the special features of this case is that it is so extreme. The top publishing economist of the world! The firmer boss of NWO who has been a key player setting up the sick system which we suffer from today. (d) it is mereky the so manyth case I have been involved in. I think our system of integrity committees is not working and I think I know why...

Door Dantes op 27 juni 2014

@Richard Gill: I do believe the way this is covered up is a specific VU problem (see, for instance, the Stolk, Bax, and Treur cases) You could have just walked away, and leave at the VU whatever is rotting at the VU.

Door Richard Gill op 28 juni 2014

Dantes, I have also seen (a) the incompetence and (b) the cover-up in various cases all involving interesting statistical issues at Utrecht, Maastricht, Rotterdam, Univ. Amsterdam ... I tried to keep far away from this one since scientifically it is so uninteresting (no scientific content, no scientific issues) and the case is so clear. But people keep asking my advice about the technical statistical side and I think it's important that journalists get reliable neutral scientific information. So I try to find time to answer their questions. So I have to read the papers, etc etc ..

Well: if economists are using bogus statistics to get powerful, rich and influential with management consultancy and advice for politicians and government ..

Door Klaas van Dijk op 28 juni 2014

De klachten van NN zijn niet de enige klachten over wetenschappelijke integriteit die (deels) onder de tafel worden gemoffeld cq waar betrokkenen alles uit de kast halen om het maar niet over de inhoud te hebben.
.
Op 2 april 2014 had ik op de RUG een gesprek van ruim 2 uur met Vertrouwenspersoon Peter Hollander over een klacht die ik op 7 februari 2013 bij NWO had ingediend. Ondertussen had ik op 4 februari 2014 bij NWO een tweede klacht ingediend. Want er was niets gedaan met mijn eerste klacht en Peter Hollander had na 12 maart 2013 nooit meer iets van zich laten horen. Peter Hollander is/was ook Vertrouwenspersoon bij de VU.
.
Het gesprek telde een agenda met 2 punten: (1) een korte kennismaking van maximaal 5 minuten,(2) een bespreking van mijn inhoudelijke kritiekpunten op een artikel met een NWO affiliatie, gekoppeld aan een weigering om mij 'raw data' te geven cq mij antwoord te geven op inhoudelijke vragen over dit artikel (en met nog wat inhoudelijke punten). Mijn inhoudelijke kritiekpunten staan in een document. Met als conclusie dat het artikel dusdanig veel tekortkomingen kent, dat er een retractie moet plaatsvinden.
.
Peter Hollander heeft tijdens dit gesprek alles uit de kast gehaald om het niet over de inhoud te hebben. Ik heb Peter Hollander het bloed onder zijn nagels vandaan gehaald. Peter Hollander bleef pertinent weigeren om het over de inhoud te hebben.
.
Tot op de dag van vandaag wringen alle betrokkenen zich in alle bochten om het juist niet over mijn inhoudelijke kritiekpunten te hebben, laat staan over de conclusie die ik trek. Mijn kritiekpunten en mijn conclusie staan staan dus -vooralsnog- als een huis. Net als de inhoudelijke kritiekpunten van NN. Ergo: in hoe meer bochten Peter Nijkamp, Karima Kourtit & co zich wringen om het niet over de inhoud te hebben, hoe steviger het fundament wordt onder de inhoudelijke kritiekpunten van NN (idem voor de inhoudelijke kritiekpunten van Harrie Verbon).
.
Vanzelfsprekend zijn beide klachten niet afgehandeld (idem twee andere klachten van een latere datum). Het reglement waarop ik me beroep is sluitend. Peter Hollander heeft tijdens het gesprek vele malen geweigerd om met mij de inhoud van het reglement te bespreken (en de gevolgen voor de gegrondheid van mijn klachten).
.
Vanzelfsprekend zijn mijn vragen (gesteld tussen 6 juni 2012 en 7 juli 2012 aan auteurs en redactie) nog niet beantwoord. Voor Peter Nijkamp en voor Karima Kourtit is het dus heel makkelijk. M.b.t. hun weigering om inhoudelijke vragen te beantwoorden cq om raw data beschikbaar te stellen beroepen ze zich gewoon op de handelswijze van de betrokkenen in deze kwestie.
.
Speciaal voor de drie betrokkenen (Peter Nijkamp, Peter Hollander en Karima Kourtit) eindig ik daarom met een mooi citaat van Paul S. Brookes.
.
"If someone criticizes your work, instead of getting hung up on what names they called you while doing so, concentrate on the data. (that is, of course, if you actually have a case of any substance based on real data). Real scientists, when challenged, reach out for the lab-book, not to the lawyer or the image-management consultant."

Door Klaas van Dijk op 29 juni 2014

NN op 12 juni 2014: "Gill en Van Kolfschooten hebben enkele maanden geleden de auteurs verzocht onderliggende gegevens beschikbaar te stellen. Toen dit niet gebeurde zijn de door mij uitgevoerde analyses opgestuurd naar de auteurs en is – met een beroep op de Code Wetenschapsbeoefening van de VSNU, die auteurs hiertoe verplicht – opnieuw diverse keren aangedrongen openheid te geven over data en methodologie. Tot op heden is een inhoudelijke reactie echter uitgebleven, en zijn geen data of ander materiaal beschikbaar gesteld."
.
Richard Gill: "Prof Nijkamp wanted to talk with me in person before giving me any data. Prof Scholten told me I could easily collect it from internet myself. Dr Kourtit ignores all requests. (...). They were certainly in no hurry at all to help anyone look at that data ... no hurry at all ..."
.
Op het internet staat een brief van 6 februari 2013 van Philip Moriarty van de universiteit van Nottingham aan de redactie van Nature Materials. De brief gaat over de weigering van zijn collega Stellacci om raw data (etc.) beschikbaar te stellen.

"Nature’s policies regarding the availability of data and materials stipulate that “authors are required to make materials, data and associated protocols promptly available to readers without undue qualifications.” NPG policies also state that: “After publication, readers who encounter refusal by the authors to comply with these policies should contact the chief editor of the journal ([...]). In cases where editors are unable to resolve a complaint, the journal may refer the matter to the authors' funding institution and/or publish a formal statement of correction, attached online to the publication, stating that readers have been unable to obtain necessary materials to replicate the findings.” (...). Prof. Stellacci first refused to provide the data described above, then, when pointed to the NPG policies and his associated obligations, accepted but asked for time; finally, on the 28th of January, he sent a very small number of images, arguing that this subset was ‘representative’ of his data as a whole. These did not correspond at all to what had been requested and singularly fail to provide an opportunity to validate the data analysis reported in the publications. The effective refusal of Prof. Stellacci to provide the data in a timely fashion goes against the NPG policies reproduced above and raises further concerns about the validity of this body of work and of these two articles in particular."
.
Goed, er is dus al maanden gesteggel over het beschikbaar stellen van de ruwe data van allerlei publicaties met Akademiehoogleraar Peter Nijkamp als één van de auteurs. Het citaat van Philip Moriarty leidt tot een sombere conclusie.
.
Ik denk dat Peter Nijkamp een keuze moet maken:
.
(1): doorgaan met zwijgen over de inhoudelijke bedenkingen van tal van mensen over zijn publicaties en doorgaan met het opwerpen van allerlei blokkades om ruwe data (etc.) online te zetten op de website van de VU. Mij lijkt het logisch dat je in dit geval de KNAW per omgaande verzoekt je naam te schrappen van de lijst met Akademiehoogleraren.
.
(2): ophouden met zwijgen, op alle vragen antwoorden geven, zorgen dat ook Karima Kourtit antwoord geeft op alle vragen over al haar artikelen (hoort bij de verplichtingen van iemand die gepromoveerd is), zorgen dat binnen enkele dagen alle 'raw data' online staan op de website van de VU en zorgen voor een stapsgewijze inhoudelijke reactie op het rapport van NN (bijvoorbeeld iedere dag een update op de website van de VU) en alle fouten gaan herstellen (conform artikel I.10 van de Code). Vanzelfsprekend hoort bij het laatste dat artikelen worden teruggetrokken als de fouten niet via een correctie kunnen worden gerepareerd (conform voorschriften van COPE).
.
Ik eindig met een twitter citaat van 29 mei 2014 van Chris Hartgerink, een Research Master student in Tilburg: "Received peer reviews and they quote “applaud” that our files were publicly available on @OSFramework. Who says openness is not appreciated?"

Door Klaas van Dijk op 01 juli 2014

Op 12 februari 2014 komt Ad Valvas met een bericht met uitspraken van Karima Kourtit, zie http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/kourtit-spreekt-zich-uit-tweede-anonie…
Deze uitspraken heb ik vergeleken met de tekst van de beide klachten ( http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf ). Zie hieronder voor wat bevindingen.
.
.
Kourtit in Ad Valvas van 12 feb 2014: "De laatst binnengekomen anonieme klacht had wel degelijk betrekking op mijn dissertatie, en wel op vier à vijf hoofdstukken."
.
Ad Valvas op 12 februari 2014: "Kourtit in een boze mail aan het college: ‘Ik kan moeilijk begrijpen waarom u manifest aantoonbare onjuistheden in een persbericht vermeldt.'"
.
Ad Valvas op 12 februari 2014: "Kourtit doet het college het dringende verzoek ‘deze ernstige fout in het persbericht’ te herstellen. Het college heeft nog niet op de mail gereageerd."
.
CvB van de VU in dit persbericht: "Zo heeft de tweede klacht die de VU tegen mevrouw Kourtit in behandeling heeft genomen geen betrekking op haar proefschrift." (zie
http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2014/jan-mrt/reactie-vu-op-uit… ).
.
NN op pag 68 (tekst tweede klacht, 22 november 2013): "Ik heb begrepen dat het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van mijn melding van onregelmatigheden in het proefschrift van mevrouw Kourtit zich niet heeft uitgestrekt tot publicaties buiten haar proefschrift. Ik heb daarom enige tijd geleden een gedeelte van deze andere publicaties bestudeerd. Het beeld dat daaruit naar voren komt is ontluisterend (...). In 16 publicaties buiten haar proefschrift heb ik dergelijke misstanden aangetroffen. (..). Ik wil via deze mail graag een nieuwe klacht indienen, opdat ook de misstanden in wetenschappelijke publicaties van Kourtit buiten haar proefschrift kunnen worden onderzocht."
.
---------------------------
.
Kourtit in Ad Valvas van 12 feb 2014: "Hier wreekt zich opnieuw het anonieme karakter van deze klacht, aangezien over deze evidente onwaarheden ook niet gecommuniceerd kan worden."
.
Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit VU en VUmc, punt 11: "De melder, degene op wie de melding betrekking heeft en (...) wordt verzocht om (..) vertrouwelijkheid te betrachten (..)." Geen verplichting dus. Zie verder http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf
.
Hierbij een oproep aan Karima Kourtit om een uitputtend overzicht te geven (bijvoorbeeld in de vorm van een point-to-point letter) van al die evidente onwaarheden.
.
--------------------------------------------
.
En nu over dat geheime rapport en over hoe de procedure is gegaan m.b.t. de eerste klacht van NN.
.
Ad Valvas op 12 februari 2014: "Kourtit zegt dat ze er al eerder op heeft gewezen dat de nieuwe klacht een 'herhaling van zetten' is. 'Deze zijn in het (helaas geheime) rapport van Drenth-1 dus behandeld, en het gaat tegen alle rechtsregels in eenzelfde klacht nog eens te behandelen.’".
.
NN op pag 68 (tekst tweede klacht, 22 november 2013): "Ik heb begrepen dat het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van mijn melding van onregelmatigheden in het proefschrift van mevrouw Kourtit zich niet heeft uitgestrekt tot publicaties buiten haar proefschrift."
.
Kourtit in Ad Valvas van 12 feb 2014: "Het wordt mij steeds duidelijker dat deze [tweede] klacht nooit ontvankelijk verklaard had mogen worden, nog afgezien van vele andere fouten in deze klacht."
.
De tweede klacht is dus in behandeling genomen.
.
Ik begrijp uit bovenstaande citaten dat beide partijen niet in het bezit zijn van het geheime rapport. Ik laat me graag corrigeren.
.
De vraag komt op hoe de procedure is gegaan m.b.t. de eerste klacht en hoe het kan dat beide partijen niet in het bezit zijn van dit geheime rapport.
.
De "Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit VU en VUmc" lijkt op het eerste gezicht duidelijk. Een klacht (melding volgens dit Reglement) is òf 'niet ontvankelijk' òf er is sprake van 'een schending van de wetenschappelijke integriteit' (punt e, bevindingen). Meer smaken zijn er niet. Na punt e volgt altijd onderdeel 3 (CvB van VU moet binnen 2 weken na ontvangst info van Ombudsman een oordeel uitspreken).
.
Beide partijen zijn niet in het bezit van het geheime rapport en volgens mij is er geen oordeel van het CvB van de VU over de eerste klacht. Ook hier laat ik me graag corrigeren. Een hoorzitting met beide partijen en met alle stukken op tafel (zie bv gang van zaken bij UU en bij UvA) is er volgens mij ook niet geweest. Een ronde waarbij alle stukken schriftelijk tussen alle partijen zijn uitgewisseld is er volgens mij ook niet (want ook daar zou dat geheime rapport tussen moeten zitten).
.
Wat is er dan gebeurd met deze eerste klacht?
.
Heeft men (wie?) alles op alles gezet om het niet aan te laten komen op een oordeel van het CvB over deze eerste klacht? Volgens mij is het namelijk onmogelijk om het rapport geheim te houden voor beide partijen en het tegelijkertijd aan te laten komen op een oordeel (= een officieel besluit van het CvB van de VU) over deze melding. Ik laat me graag corrigeren als ik onwaarheden aan het verkondigen ben.

Door Klaas van Dijk op 01 juli 2014

Excuses, er is dus wel een (aanvankelijk) oordeel van het CvB van de VU over de eerste klacht, zie http://www.vsnu.nl/files/documenten/Wetenschapp.integriteit/2013%20Besc…
.
Blijft overeind hoe het kan dat het geheime rapport dus niet onderdeel is van deze procedure.
.
Als klager en als beklaagde heb je m.i. het recht om de beschikking te hebben over alle relevante stukken die betrekking hebben op de zaak. Een citaat over de gang van zaken van de CWI van de UvA in de zaak Jens Förster (bron: http://www.vsnu.nl/files/documenten/Wetenschapp.integriteit/2014%20UvA%… ).

"Op … 2013 heeft de commissie op haar verzoek een rapport ontvangen van prof. dr. … van …, waarin hij een onafhankelijk onderzoek heeft gedaan naar de gegevens die zijn aangedragen in de ingediende klacht. (..). Op … 2013 heeft de commissie een tweede onafhankelijk rapport ontvangen, opgesteld op verzoek van de commissie door prof. dr. … van … Beklaagde en klager hebben beiden de twee rapporten ontvangen. Op … 2013 zijn beklaagde en klager gehoord in elkaars aanwezigheid."
.
Wat is de move die de VU (wie?) heeft uitgehaald om ervoor te zorgen dat beide partijen dit geheime rapport niet in handen hebben / hebben mogen inzien (etc)?

Door Klaas van Dijk op 07 juli 2014

Ik heb er tijden over zitten denken wat de "move" was om ervoor te zorgen dat de klager nooit & te nimmer de beschikking kon krijgen over het geheime rapport.
.
Frank van Kolfschooten heeft nu deze "move" boven tafel weten te krijgen, zie http://frankvankolfschooten.nl/wordpress/?p=710
.
De klager is nooit geïnformeerd, tot tweemaal toe. Volgens mij kan het dan niet anders dat er geen schriftelijk vastgelegd "oordeel" is.
.
Er bestaat m.i. dus geen brief op briefpapier van het CvB van de VU aan de klager met een nummer, met een dagtekening, met een handtekening van de Rector Magnificus en met een tekst bij 'Betreft' die lijkt op iets als "Besluit CvB VU ten aanzien van uw melding bij Ombudsman Hollander dd 21 mei 2013".
.
Op de site van de VSNU staat wel iets waar het woord "oordeel" staat, zie
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Wetenschapp.integriteit/2013%20Besc…
.
"5. Oordeel college van bestuur. Het CvB heeft het oordeel en het advies van de commissie in het geheel overgenomen."
.
Er is een geheim rapport "in het geheel overgenomen". Dat staat in dit citaat. Wellicht was het een mondeling oordeel van het CvB?
.
Wat is een andere steekhoudende verklaring om er zeker van te zijn dat het geheime rapport nooit naar buiten kon komen? Of is deze brief tot tweemaal toe door de post niet bezorgd?

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.