NIEUWS

Campus 23 juni 2014

Leidse hoogleraar zet anonieme beschuldigingen Kourtit online

reacties 42

Richard Gill, de Leidse statisticus die zich sterk maakte voor een heropening van de zaak Lucia de Berk, heeft dit weekend een artikel van de anonieme klager over Karima Kourtit en Peter Nijkamp online gezet.

In het artikel beschuldigt de klager, die zich N.N. noemt, Kourtit en Nijkamp niet alleen van (zelf)plagiaat, maar ook van vervalsing en manipulatie van onderzoeksdata. Daarbij uit hij ook beschuldigingen aan het adres van de Turkse wetenschapper Tüzin Baycan.

Negatieve gevolgen

Kourtit hoopt aanstaande woensdag te promoveren op een herziene versie van haar proefschrift, waarover een anonieme klacht was ingediend, maar volgens N.N. bevat ook dat herziene proefschrift nog fouten. In zijn rapportage behandelt hij per hoofdstuk wat er volgens hem niet in orde is. Er zouden zelfs passages in staan die door slordig copy-pasten onsamenhangend en onzinnig zijn.

Ook legt N.N. uit waarom hij anonieme wenst te blijven. Klokkenluiders ondervinden vaak negatieve gevolgen van hun actie, schrijft N.N., ‘in de vorm van ontslag, ontzegging van promotie en wantrouwen bij potentiële toekomstige werkgevers’.

Verraad

N.N. lijkt iemand uit de directe omgeving van Nijkamp en Kourtit te zijn: ‘door informatie waar alleen insiders toegang toe hebben te delen met personen buiten hun werkomgeving (zoals een integriteitscommissie), of aan de buitenwereld bekend te maken, schenden ze een vertrouwensband. Voor andere mensen binnen de organisatie kan dit als verraad voelen’, schrijft hij.

Hij heeft veel kritiek op de manier waarop de VU met de zaak is omgegaan.

Hout snijden

NRC Handelsblad heeft de beschuldigingen van N.N. voorgelegd aan vier wetenschappers, waaronder Richard Gill en een hoogleraar die anoniem wil blijven. Die zouden hebben gezegd dat de beschuldigingen hout snijden.

De rector magnificus van de VU, Frank van der Duijn Schouten, heeft in een verklaring laten weten dat er met het herziene proefschrift niets mis is.

Peter Breedveld

{ Lees de 42  reacties }

hits 80
Door Richard Gill op 25 juni 2014

How it started going wrong: a comedy of errors

A Dutch university earns 80 000 Euro (?) for each successfully defended PhD thesis. Therefore, PhD theses have become degraded to the level of our former master theses, and the university has become a thesis factory. The problems with the original Kourtit thesis started because the whistleblower's initial accusation (submitted to his ombudsman) was primarily concerned with the intellectual level and (lack of content) of the thesis. It treated careless referencing and cut-and-paste composition merely as supporting evidence for the overall abysmal lack of *quality*. The whistleblower's report was passed on to the committee for scientific integrity who investigated whether there is any failure of scientific *integrity* on the part of the *author* - the PhD student. Their job is not to investigate the integrity of the system or of the PhD supervisor or of the reading committee. They job is not to investigate the quality of the work. They concluded that some small instances of plagiarism needed to be fixed (add citations) and self-plagiarism (grey area, but add citations and quotation marks to be on the safe side). Hence their recommendation: fix these defects and resubmit a new thesis. Because of the problem of evaluating the work of the candidate when the materials are articles written my many authors, and one of them was the promotor, find a new promotor. It is the promotor's job to inform the reading committee what parts of the thesis are by the candidate, what parts are by others. Just on this one small point the committee also addressed a matter of integrity of the system rather than just of the author.

They didn’t say anything at all about whether a “fixed” thesis would have the necessary *quality*. That was not their job.

This is how it started all going wrong.

How this derailment could have been avoided: the initial complaint and the official response to the complaint should both have been published. Then everyone could have seen what the state of affairs was – and that the major issues, which are not issues of scientific integrity of (presumably now) Dr Kourtit, remained unaddressed. The main issues always had been issues of the integrity of the *system* of evaluating PhD theses, and issues of *quality*. They were ignored. Hence they came back, with a vengeance.

Door Klaas van Dijk op 27 juni 2014

Een (deel van een) klacht wegens vermoedens van schendingen van de wetenschappelijke integriteit 'niet ontvankelijk' verklaren betekent dat er niet naar de inhoud van (een deel van) deze klacht is gekeken. Het CvB van de VU heeft dus geen inhoudelijk oordeel gegeven over de punten van de derde klacht van NN die gingen over de drie hoofdstukken in het nieuwe proefschrift van Karima Kourtit. Dit onderdeel van de klacht is dus op puur formele gronden niet in behandeling genomen.
.
Het logisch gevolg is dat alle inhoudelijke kritiekpunten in de derde klacht van NN tegen deze drie hoofdstukken in het proefschrift van Karima Kourtit -voorlopig- staan als een huis. Ze zijn namelijk niet op inhoudelijke gronden weersproken / weerlegd door het CvB van de VU.
.
NN en anderen kunnen dus goed betogen dat al deze kritiekpunten hout snijden. NN en anderen kunnen ook goed betogen dat ze op inhoudelijke gronden niet ongelijk hebben gekregen. Het ongelijk krijgen (= één voor één de kritiekpunten 'ongegrond' verklaren) is namelijk niet gedaan.
.
Ik kan me goed voorstellen dat NN best tevreden is met dit besluit van het CvB van de VU.
.
Ik kan me ook goed voorstellen dat het voor Karima Kourtit en voor Peter Nijkamp niet prettig is dat er geen inhoudelijk oordeel is over dit deel van de klacht. NN en anderen kunnen zich er namelijk altijd op blijven beroepen dat het CvB van de VU alle inhoudelijke punten niet heeft weersproken / weerlegd (via het in behandeling nemen van de klacht en via het oordeel 'ongegrond' op alle inhoudelijke kritiekpunten).
.
Vanzelfsprekend kunnen Karima Kourtit en/of Peter Nijkamp binnen de termijn van zes weken een verzoek doen aan het LOWI dat er alsnog een inhoudelijk oordeel komt over al deze inhoudelijke kritiekpunten van NN op de drie hoofdstukken uit het proefschrift van Karima Kourtit.

Door René Bekkers op 27 juni 2014

In de concept-versie van het nieuwe reglement voor promoties aan de VU staat dat proefschriften voortaan op plagiaat worden gecontroleerd. Dat stond niet in het huidige reglement.

Door Richard Gill op 27 juni 2014

The primary problem with both old and new thesis is not plagiarrism or tacky data manipulation but intellectual level (zero?) and scientific content (zero?). This means that there are problems with the promotor, the procedure (the composition of the reading committee), and possibly the scientific field in question. There are problems with the scientific culture in the field and at the VU. The 1st reading committee was clearly incompetent and the 2nd was multiply interest-conflicted. Who is responsible for putting the committee together? Especially, the 2nd one?

Door Richard Gill op 27 juni 2014

Prof Nijkamp wanted to talk with me in person before giving me any data. Prof Scholten told me I could easily collect it ffrom internet myself. Dr Kourtit ignores all requests. Scholten and van der Duyn Schouten suggested that the new thesis would be carefully evaluated by a competent reading committee. All these communications and assurances were being made before there was a new thesis available or a new date for a defence. That only happened two weeks ago. Those facts were not communicated to me by any of those partties. The impression I get is that the idea was indeed to hold a "Blitzpromotie" almost without anyone noticing and certainly before anyone got to see that data. Whether Dr Kourtit is yet again an innocent victim or cunning accomplice is not for me to judge.

Who is fooling who, I wonder.

Door Dantes op 27 juni 2014

I believe it is a little cheap for Gill to write that "PhD theses have become degraded to the level of our former master theses, and the university has become a thesis factory. " He is part of the system, there are no indications that Leiden is doing any better than the rest of The Netherlands, and as far as I know, Gill has never sought publicity to criticize the spoon that is feeding him. So, what makes the Kourtit case so special that Gill uses it to draw attention?

Door Richard Gill op 27 juni 2014

Another quick reaction. I'm told that someone has stated:

Er heeft geen uitnodiging mij bereikt. Wie zegt/zei dit, waar?

(1): prof H. Verbon en prof. R. Gill hadden de uitdrukkelijke uitnodiging van het CvB van de VU aanvaard om in functie bij deze promotie aanwezig te zijn en om hun kritische vragen te stellen.

(2): prof. H. Verbon en prof. R. Gill kregen alle ruimte om al hun kritische vragen te stellen, zelfs als dit ten koste mocht gaan van de andere vragenstellers.

I am unaware of any such invitation. I very much got the impression I was not welcome. And I didn't wish to spoil Dr. Kourtit's big day. She has not respionded to any message ffrom me so I guess she does not want to have anything to do with me at all. I understand and respect that wish. If she was interested in scientiffic dialogue she's had weeks and weeks to email me a couple of small spreadsheets with data and an outline of the steps of her statistical analyses. Victim or accomplice?

Door Klaas van Dijk op 27 juni 2014

Het is te gek voor woorden (en volgens mij strijdig met de uitgangspunten van de KNAW) dat een Akademiehoogleraar (en Spinozaprijswinnaar) stelselmatig weigert te reageren op stevige en inhoudelijke kritiek van vakgenoten (inclusief kritiek van studenten en inclusief vragen van wetenschapsjournalisten) op tal van zijn recente wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten.
.
Fouten maken doet iedereen. Ook dus Akademiehoogleraar en Spinozaprijswinaar Peter Nijkamp maakt dus af en toe fouten. Hoe pak je dit vervolgens aan?
.
Op http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2009/086_09 staat een mooi hosanna persbericht over één van de vele onderzoeksprojecten van één van de nieuwe Spinozaprijswinnaars ( http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2014/nieuwsberichten/_i-e… Theunis is ook Akademiehoogleraar.
.
Op http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10336-013-1026-4 staat de uitkomst. Een blamage dus. Theunis is ook wel op de (regionale) TV geweest om uitleg over deze mislukking te geven (Google kan er vast wel wat over vinden).
.
Zo pak je het dus aan Akademiehoogleraar (en Spinozaprijswinnaar) als blijkt dat je een fout hebt gemaakt. Je geeft je fout openlijk toe, je bent beschikbaar voor journalisten (etc.) die vragen hebben en je publiceert je uiteindelijke bevindingen in een artikel in een fatsoenlijk tijdschrift.
.
Het proefschrift van Theunis (uit 1994) telt 18 papers (excl. inleiding en discussie). Vorig jaar juni was Theunis promotor van een erg dik proefschrift met 15 hoofdstukken (en met stapels appendices, zie http://www.nioz.nl/files/afdelingen/Bibliotheek/theses/2013/Thesis-Kees…
.
Ik heb nog nooit iemand horen klagen dat beide onderzoekers veel te veel artikelen publiceren.

Door Klaas van Dijk op 27 juni 2014

Richard, de citaten zijn van mij (= Klaas van Dijk) en staan als commentaar bij http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/je-hebt-dit-gevecht-gewonnen Excuses dat deze citaten wat verwarrend zijn overgekomen.
.
Ze waren bedoelt om te illusteren wat je, in ieder geval vanuit mijn optiek, als VU zou moeten doen als je kritiek hoog in je vaandel hebt staan. Iets wat volgens mij bij uitstek hoort bij een Nederlandse universiteit (en dus ook bij het CvB van de VU).
.
Mijn visie ontleen ik onder andere aan twee recente rapporten van de KNAW, zie https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/zorgvuldig-en-integer-omgaan… (zowel in het Nederlands als in het Engels) en zie https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/vertrouwen-in-wetenschap
.
Twee relevante citaten uit het laatste rapport (die betrekking hebben op zaken uit het eerste rapport):
.
"Er ligt dus een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de leden van wetenschappelijke gemeenschappen om voortdurend kritisch te blijven op de normen en waarden in het eigen vakgebied."
.
"Een sterk kritische cultuur is daarbij doorslaggevend."
.
NN handelt volgens mij geheel volgens de visie van beide KNAW-rapporten. Hetzelfde geldt voor Richard Gill en voor Harrie Verbon.
.
Peter Nijkamp zou ik willen aanraden om artikel III.3 van de Gedragscode nog eens goed door te lezen, want daar staat geen voorbehoud m.b.t. het ter beschikking stellen van ruwe onderzoeksgegevens aan andere wetenschapsbeoefenaren.

Door Izak van Langevelde op 27 juni 2014

De vergelijking met Theunis Piersma gaat niet helemaal op. Piersma heeft een onderzoeksopzet ontworpen die in de praktijk niet bleek te werken, da's inherent aan het bedrijven van wetenschap (shit happens). Nijkamp wordt beschuldigd van zelf-plagiaat, feiten-vrije wetenschap en onfrisse wetenschapspolitiek, en dit zijn zware beschuldigingen van gedrag dat niet valt goed te praten.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.