Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Campus 23 juni 2014

Leidse hoogleraar zet anonieme beschuldigingen Kourtit online

reacties 42

Richard Gill, de Leidse statisticus die zich sterk maakte voor een heropening van de zaak Lucia de Berk, heeft dit weekend een artikel van de anonieme klager over Karima Kourtit en Peter Nijkamp online gezet.

In het artikel beschuldigt de klager, die zich N.N. noemt, Kourtit en Nijkamp niet alleen van (zelf)plagiaat, maar ook van vervalsing en manipulatie van onderzoeksdata. Daarbij uit hij ook beschuldigingen aan het adres van de Turkse wetenschapper Tüzin Baycan.

Negatieve gevolgen

Kourtit hoopt aanstaande woensdag te promoveren op een herziene versie van haar proefschrift, waarover een anonieme klacht was ingediend, maar volgens N.N. bevat ook dat herziene proefschrift nog fouten. In zijn rapportage behandelt hij per hoofdstuk wat er volgens hem niet in orde is. Er zouden zelfs passages in staan die door slordig copy-pasten onsamenhangend en onzinnig zijn.

Ook legt N.N. uit waarom hij anonieme wenst te blijven. Klokkenluiders ondervinden vaak negatieve gevolgen van hun actie, schrijft N.N., ‘in de vorm van ontslag, ontzegging van promotie en wantrouwen bij potentiële toekomstige werkgevers’.

Verraad

N.N. lijkt iemand uit de directe omgeving van Nijkamp en Kourtit te zijn: ‘door informatie waar alleen insiders toegang toe hebben te delen met personen buiten hun werkomgeving (zoals een integriteitscommissie), of aan de buitenwereld bekend te maken, schenden ze een vertrouwensband. Voor andere mensen binnen de organisatie kan dit als verraad voelen’, schrijft hij.

Hij heeft veel kritiek op de manier waarop de VU met de zaak is omgegaan.

Hout snijden

NRC Handelsblad heeft de beschuldigingen van N.N. voorgelegd aan vier wetenschappers, waaronder Richard Gill en een hoogleraar die anoniem wil blijven. Die zouden hebben gezegd dat de beschuldigingen hout snijden.

De rector magnificus van de VU, Frank van der Duijn Schouten, heeft in een verklaring laten weten dat er met het herziene proefschrift niets mis is.

Peter Breedveld

{ Lees de 42  reacties }

hits 81
Door Richard Gill op 24 juni 2014

Ivo, I should be delighted (as a very rusty native English speaker, but at least with some acquaintance with the material and with the scientific field) to help further polish any initial rough draft.

Door Jaap op 24 juni 2014

Ik denk niet dat er nog veel mensen zijn die echt in de onschuld van Nijkamp en Kourtit geloven, maar vraag me af of het nodig is dat ze zó publiekelijk kapot worden gemaakt. Dit soort excessen komen voort uit een breder probleem in academia, en hebben denk ik te maken met een gebrek aan kritische grondhouding. Stevige conclusies over causaliteit zijn de norm, terwijl die zelden gerechtvaardigd zijn.

Tegelijkertijd vind ik het dan wel weer een beetje cynisch van Gill om te stellen dat we maar moeten accepteren dat de lat bij de VU nu eenmaal zo laag ligt dat men ook met datamanipulatie nog wel kan promoveren. Het lijkt me voor alle betrokkenen beter als eerst eens goed wordt uitgezocht hoe de vork in de steel zit, helemaal voor de reputatie van de VU – die deze poppenkast deels over zichzelf lijkt te hebben afgeroepen. Als het meevalt, of misschien na een nieuwe revisie, kan er altijd alsnog worden gepromoveerd, maar dan op een waardige en feestelijke manier. Het spreekwoord luidt niet voor niets “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Door Richard Gill op 24 juni 2014

Jaap, Gill is niet cynisch. Hij is wel een Brit. Dat betekent dat hij wel'ns het omgekeerde bedoelt van wat hij in eerste opzichte lijkt te zeggen.

Ik wens niemand kapot te maken, en dat meen ik.

Door Jaap op 24 juni 2014

Het is geen verwijt aan jou, als dingen niet kloppen moet dat kunnen worden gezegd en dit lijkt een buitengewoon ernstige zaak te zijn.

Ik vind het alleen jammer dat het de wetenschap aan mechanismen lijkt te ontbreken om hier op een goede manier mee om te gaan, zodat het tot een publieke terechtstelling komt in plaats van een wetenschappelijke. Dat zou precies omgekeerd moeten zijn.

Door Klaas van Dijk op 25 juni 2014

De 'publieke terechtstelling' (wat dat dan ook moge zijn) is ontstaan doordat één van de partijen (Peter Nijkamp, Karima Kourtit, het bestuur van de VU & co) tot nu toe alles uit de kast hebben gehaald om het juist niet over de inhoud te hebben. In de Volkskrant van vanochtend staat een mooi interview met Richard Gill over de hele gang van zaken. De essentie is goed verwoord.

Een inhoudelijke wetenschappelijke discussie kan pas op gang komen als alle stukken 'op tafel' liggen. Tegenwoordig (anno 2014) gaat dat -ook- in het openbaar via internet.

Op http://retractionwatch.com/category/doing-the-right-thing/ staan een hele rij voorbeelden van hoe het ook kan. Mijn favoriet is Mladen Pavičić (
http://retractionwatch.com/2012/11/30/poignancy-in-physics-retraction-f… ). De status van criticus Shi-Lei Su ("a student from Yan Bian University") was geen argument voor Mladen Pavičić om de inhoudelijke punten van criticus Shi-Lei Su terzijde te schuiven.

Naast NN heeft ook econoom Harrie Verbon zich ondertussen inhoudelijk verdiept in een aantal artikelen van Karima Kourtit en Peter Nijkamp. Zie http://harrieverbon.blogspot.nl/2014/06/peter-nijkamp-vu-succesvolle.ht…

Vanzelfsprekend staat het Peter Nijkamp & Karima Kourtit geheel vrij om hier op te reageren en om de review van Harrie Verbon op inhoudelijke gronden te weerleggen.

Het kernargument van de VU om niet op inhoudelijke gronden een oordeel uit te spreken over de nieuwe klacht tegen drie hoofstukken in het nieuwe proefschrift van Karima Kourtit (= de leescommissie heeft er al naar gekeken) kan ik niet terugvinden in de regels en richtlijnen over wetenschappelijke integriteit (zie http://www.vu.nl/nl/Images/Reg%20Bescherming%20WI%20(Def)%20(4)%20(2)_t… en zie http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/uitgelicht/integriteit… ). Kan iemand me zeggen waar dit staat?

Door harrie verbon op 25 juni 2014

Mijn naam is op deze plaats genoemd en als oud-student en oud werknemer (bij prof. Merkies, eind jaren 70) wil ik op deze dag ook graag reageren op deze affaire. Vandaag mag Karima Kourtit dan eindelijk haar proefschrift verdedigen. Ik wens haar van harte geluk. Dit is inmiddels het meest controversiële proefschrift van de afgelopen decennia geworden. Wat mij en ook Richard Gill (vandaag in De Volkskrant) betreft ten onrechte. Een proefschrift is een bewijs dat de schrijver in staat is zelfstandig academisch onderzoek te doen van een voldoende niveau. Er worden in Nederland heel veel proefschriften geschreven en dit wordt door heel veel instanties aangemoedigd, niet in het minst door de overheid die de universiteiten een flinke bonus schenkt voor ieder voltooid proefschrift. Al die proefschriften kunnen echter niet allemaal een 9 of een 10 als eindcijfer opleveren. Of het proefschrift van Kourtit een 5,5 (en dus een voldoende is) moet de VU zelf maar uitmaken. Iets anders is natuurlijk dat veel van het werk van Kourtit op een of andere manier het werk van Nijkamp weerspiegelt. De klachten over het proefschrift van Kourtit betreft dan ook vooral het werk van Nijkamp voor zover dat in de vakliteratuur is verschenen. Door deze affaire en via Frank van Kolfschooten van de NRC die mij om advies vroeg ben ik, net als de anonieme klager, het gewraakte werk van Nijkamp gaan lezen en heb er over geschreven op mijn blog. Voor wie mijn schrijfsels daarover wil inzien, zie: http://www.harrieverbon.nl/wp-content/uploads/2014/06/BlogsOverNijkamp…. Het viel me niet mee. Nijkamp lijdt aan een hoge mate van confirmation bias, onderbouwt zijn stellingen niet, motiveert het empirische werk slecht en trekt ongefundeerde conclusies. Wat me echter nog wel het meest heeft verbaasd (om het licht uit te drukken) is de reactie van mijn eigen oude VU. Het lijkt wel alsof aan de VU een maffia-orde heerst waar van hoog tot laag iedereen zich dient te houden aan de omerta. Dat de rector demonstratief de promotieplechtigheid gaat leiden (terwijl dat niet hoeft en zelfs niet gebruikelijk is), is wel het meest trieste dieptepunt.
Harrie Verbon, Universiteit van Tilburg

Door Klaas van Dijk op 25 juni 2014

Promoties op de RUG in Groningen zijn openbaar en beginnen altijd met een formele vraag of ook iemand uit het publiek van gedachten wil wisselen met de promovendus. Hoe is dat geregeld bij promoties op de VU?

Verder blijf ik het bizar vinden dat Karima Kourtit en Peter Nijkamp stelselmatig weigeren om met critici (incl. journalisten) van gedachten te wisselen over de inhoud van hun publicaties. Eerlijk gezegd begrijp ik daar helemaal niets van.
Zie bijvoorbeeld http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2014/Juni/Nijkamp-s-feitenv… Er is zelfs een speciale disclaimer toegevoegd waarin staat te lezen dat beiden niet met derden willen communiceren. Hoe verhoudt deze visie van N&K zich met artikel IV uit de Code ('Hij is altijd bereid zich daarvoor te verantwoorden')?

Ik ben geen econoom, maar heb geprobeerd om een beetje te lezen in de nieuwe versie van het proefschrift van Karima Kourtit. Ik ben geneigd om Harrie Verbon gelijk te geven en ik ben ook geneigd om NN gelijk te geven: veel tekst, maar weinig inhoud. Erg handig dat Harrie Verbon al zijn kritiekpunten even in een handzaam overzicht online heeft gezet.

Het rapport van NN is een must om diverse malen rustig door te lezen en tot je te laten bezinken. Wederom kudus aan (a) NN voor zijn/haar volhardendheid (terecht verwijzend naar de punten in de Code) en (b) Richard Gill om het rapport van NN online te zetten.

Zie http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf

Erasmus Universiteit heeft een (tweede) rapport over Smeesters online gezet ( http://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/News_Images/2014/Report_Smeester… ). Geen gemier met weglakken van namen en data (etc.). Ik begrijp nog steeds niet waarom de VU een soortgelijk rapport van een VU Commissie gewoon niet op haar website zet. Zitting hebben in zo'n commissie is m.i. gewoon onderdeel van de normale werkzaamheden van iemand die verbonden is / was aan een universiteit? Waarom zo geheimzinnig doen?

Door René Bekkers op 25 juni 2014

Klaas: promoties aan de VU zijn ook openbaar, maar de vraag of ook iemand uit het publiek van gedachten wil wisselen met de promovendus wordt niet gesteld.

Door @notpicnic op 25 juni 2014

Ondanks de email* van de Rector Magnificus waarin deze communiceerde:

" [.] ik vind het belangrijk om onze studenten en medewerkers uit te leggen wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Bij vragen ben ik graag bereid die te beantwoorden.”

mocht ik -weleenswaar als burger- van de Rector Magnificus helaas nog geen antwoorden ontvangen op mijn 'Open Vragen aan de Rector Magnificus' zoals gesteld via Ad Valvas'.

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/promotie-kourtit-gaat-ondanks-nieuwe-b…

en via:

https://twitter.com/notPICNIC/status/480047151553478657

PS. als sluitsteen op mijn Open Vragen aan de Rector Magnificus een kleine toevoeging:

in hoeverre begaf Kingsley E. Haynes** zich in hetzelfde conflict of interests, zoals hierboven geëxpliciteerd voor mede-commissieleden Stough, Roberta Capello & Andres Rodriguez-Pose, toen hij - NA ondertekening van hun "letter of support" - ook maar even besloot om de invitatie om als Kourtit's promotor te komen figureren -most willingly & gratefully good sport ! accepteerde ?

In hoeverre vertrouwt*** U na deze retorische vragen dan nog het data=OK oordeel van deze 'onafhankelijke' en onbevooroordeelde promotor en leescommisie-leden die zo vol lof waren tav Nijkamp's bijdragen aan hun "sophisticated research tradition" ?

* http://pearltrees.com/p/CavKy
** http://pearltrees.com/p/CbUMm
*** Niet onbelangrijk aangezien het de grondslag vormt waarop U Kourtit's promotie doorgang laat vinden.
Onder Uw voorzitterschap.

Vanmiddag vanaf 17:45 kunt U beste advalvas lezer in opperste verwondering dit spektakelstuk aanschouwen.
Komt allen !

Door Klaas van Dijk op 25 juni 2014

René, erg vreemd dat bij de VU een dergelijke vraag niet wordt gesteld. Bij de RUG heb ik meerdere malen meegemaakt dat op deze vraag bevestigend werd beantwoord cq dat iemand de hand opstak). Recentelijk mocht zo'n vragensteller uit het publiek (een onderzoeker uit Afrika) vervolgens plaatsnemen achter de tafel met ondervragers en hij kreeg alle tijd om zijn vragen te stellen. In het Frans en de promovendus (een Nederlander) gaf antwoord in het Frans.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.