NIEUWS

Campus 23 juni 2014

Leidse hoogleraar zet anonieme beschuldigingen Kourtit online

reacties 42

Richard Gill, de Leidse statisticus die zich sterk maakte voor een heropening van de zaak Lucia de Berk, heeft dit weekend een artikel van de anonieme klager over Karima Kourtit en Peter Nijkamp online gezet.

In het artikel beschuldigt de klager, die zich N.N. noemt, Kourtit en Nijkamp niet alleen van (zelf)plagiaat, maar ook van vervalsing en manipulatie van onderzoeksdata. Daarbij uit hij ook beschuldigingen aan het adres van de Turkse wetenschapper Tüzin Baycan.

Negatieve gevolgen

Kourtit hoopt aanstaande woensdag te promoveren op een herziene versie van haar proefschrift, waarover een anonieme klacht was ingediend, maar volgens N.N. bevat ook dat herziene proefschrift nog fouten. In zijn rapportage behandelt hij per hoofdstuk wat er volgens hem niet in orde is. Er zouden zelfs passages in staan die door slordig copy-pasten onsamenhangend en onzinnig zijn.

Ook legt N.N. uit waarom hij anonieme wenst te blijven. Klokkenluiders ondervinden vaak negatieve gevolgen van hun actie, schrijft N.N., ‘in de vorm van ontslag, ontzegging van promotie en wantrouwen bij potentiële toekomstige werkgevers’.

Verraad

N.N. lijkt iemand uit de directe omgeving van Nijkamp en Kourtit te zijn: ‘door informatie waar alleen insiders toegang toe hebben te delen met personen buiten hun werkomgeving (zoals een integriteitscommissie), of aan de buitenwereld bekend te maken, schenden ze een vertrouwensband. Voor andere mensen binnen de organisatie kan dit als verraad voelen’, schrijft hij.

Hij heeft veel kritiek op de manier waarop de VU met de zaak is omgegaan.

Hout snijden

NRC Handelsblad heeft de beschuldigingen van N.N. voorgelegd aan vier wetenschappers, waaronder Richard Gill en een hoogleraar die anoniem wil blijven. Die zouden hebben gezegd dat de beschuldigingen hout snijden.

De rector magnificus van de VU, Frank van der Duijn Schouten, heeft in een verklaring laten weten dat er met het herziene proefschrift niets mis is.

Peter Breedveld

{ Lees de 42  reacties }

hits 80
Door Dantes op 23 juni 2014

Het betoog van NN geeft een schrijnend overzicht van een volledig verrotte onderzoekscultuur binnen de VU, waar frauderende en veelal incompetente individuen de hand boven het hoofd wordt gehouden...

Door Richard Gill op 23 juni 2014

The readers of Ad Valvas might be interested to learn something about internet terrorist Richard Gill's motives. First of all I should state that I care a great deal about VU. I defended my PhD there in 1979. My promotor Cobus Oosterhof was the best teacher and best promotor I could ever imagine. I went on to work for a couple of years in the econometrics dept at VU, where I made friends for life as well as enjoying the company of my contemporary FvdDS. Whom I enormously respected both for his mathematics and for his sense of humour. I have many good colleagues at VU still and often been co-promotor there. I discuss the case with my VU friends.

Till this weekend I had only seen and studied the technical parts of NN's complaints. The NRC article merely touches the surface. The last year has seen a constant stream of propaganda including several down-right lies from the VU top; and the media debate was a wild goose-chase, self-plagiarism a red-herring. I am sure this came very much in handy. I hope that the poor rector was misinformed by his advisors rather than deliberately Machiavellian.

In the meantime VU is going for a "Blitzpromotie", breaking all rules. The procedure is incomprehensible and seems to me immoral and probably illegal. NN deserves support and false propaganda has to be countered.

As far as I am concerned, Mrs Kourtit may have her PhD from the VU and I wish her well and am sorry for the incredible stress this all must cause her. Nowadays there is an enormous variation in quality, and scientific culture in different fields has wildly diverged.

I hope the debate about values in science will be stimulated by NN's work. And I hope that organisations like VU will at last learn that instinctive "damage control" tends only to make things far worse.

Door Richard Gill op 24 juni 2014

Correcties en aanvullingen: redacteur Peter Breedveld zegt dat NRC het rapport aan 4 wetenschappers heeft voorgelegd. We waren kennelijk met zijn 5'en; alleen 2 stelden er prijs op, anoniem te blijven.

In tegendeel tot wat het artikel van Breedveld suggereert, gaan twee delen van N.N's rapport over hoofdstukken van de eerste versie van de proefschrift, niet over de nieuwe (6 en 7). Een ander deel, over data-problemen, heeft betrekking over een groot aantal publicaties waaronder drie hoofdstukken in de nieuwe proefschrift.

De oude hoofdstukken 6 en 7 corresponderen met de volgende artikelen (bibliografisch details overgenomen van 2e proefschrift)

Hoofdstuk 6

Kourtit, K., Nijkamp, P., and Soushi Suzuki (2014), ‘New Entrepreneurs’ as Urban Change Agents: A Performance Analysis of ‘Business Champions’ among Migrants. In: Spatial Economic Challenges in the Urban Century (Kourtit, K., Nijkamp, P., and R. Stough, eds.), Cheltenham: Edward Elgar (accepted).

Hoofdstuk 7

Kourtit, K., and Nijkamp, P. (2011), Strategic Choice Analysis by Expert Panels for Migration Impact Assessment, International Journal of Business and Globalisation. 7 (2), 2011, 166-194.

De tweede staat achter een pay-wall van de tijdschrift maar Google Scholar weet ook een preprint te vinden. De eerste kon ik nog niet in het openbaar localiseren maar wellicht is een eerdere versie te vinden in een "research memoranda" reeks. Hier zijn links naar nogal slechte scans uit de 1e proefschrift:

http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/KourtitCh6withdrawn.pdf
http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/KourtitCh7withdrawn.pdf

En nogmaals, NN's rapport:

http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf

Overigens, wat ik wel ernstig vindt is dat geen engelse versie van deze rapport beschikbaar is. De niet-nederlandse leden van de leescommissie en oppositie hebben dus nog steeds niet "first hand" kennis kunnen nemen van de kritiek ... tenzij Nijkamp en Kourtit, of de VU, ze van vertalingen heeft voorzien.

Er dient opgemerkt te worden dat alle hoofdstukken van oude en nieuwe proefschrift, versies van artikelen zijn die "peer review" hebben doorstaan in internationale wetenschappelijke tijdschriften en geredigeerde conferentie en workshop proceedings. De leescommissie bestaat uit toonaangevende onderzoekers uit dezelfde vakgebied, inclusief tijdschrift redacteuren en organisatoren van dezelfde conferenties. Het zou prettig zijn als de VU een fatsoenlijke pdf beschikbaar maakte van de eerste versie van de proefschift.

Door Klaas van Dijk op 24 juni 2014

Een goede actie van Richard Gill om het rapport van NN openbaar te maken. Want pas nu kan er een openbare discussie op gang komen over alle beschuldigingen (plagiaat, data manipulatie, onzinnige teksten, warrige betogen, etc.) in de artikelen van Karima Kourtit en Peter Nijkamp.

Zelf ondertussen delen van het rapport van NN wat beter bekeken. De kritiek is niet mals. Hierbij een oproep aan Karima Kourtit en aan Peter Nijkamp om in het openbaar op deze beschuldigingen te reageren cq ze te weerleggen.

Ik begrijp er niets van waarom Peter Nijkamp en Karima Kourtit weigeren om van gedachten te wisselen met journalisten van NRC en van de Volkskrant over de gang van zaken en over het rapport van NN.

Verder mijn grote complimenten aan NN om de stap te zetten om melding te maken van de problemen in al deze artikelen van Karima Kourtit en Peter Nijkamp.

NN heeft volkomen gelijk dat zijn/haar naam er helemaal niet toe doet. Wat er toe doet is de inhoud van zijn/haar rapport. En die inhoud is niet mals. Peer-review is soms / vaak anoniem, dus waarom zou dit rapport (= een vorm van 'post publication peer-review') dan opeens niet meer anoniem kunnen?

Ik begrijp niet waarom Karima Kourtit en Peter Nijkamp zo moeilijk doen over het beschikbaar stellen van hun basisgegevens ('raw data'). Verschillende mensen hebben hier al naar gevraagd. De regels in de Nederlandse Gedragscode zijn duidelijk (punt III.3) en er staan geen uitzonderingen bij. Zie http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschaps…

Door André van Delft op 24 juni 2014

Alleen al gezien het feit dat Kourtit haar onderzoeksgegevens niet beschikbaar heeft gemaakt, is de promotie volkomen misplaatst.
Wat bezielt de VU toch?

Door Klaas van Dijk op 24 juni 2014

Sedert een half jaartje moeten promovendi aan de RUG tijdens de promotie verklaren dat ze zich zullen houden aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

De promotor moet deze vraag stellen en pas na het geven van een antwoord kan de promovendus promoveren. De vraag is onderdeel geworden van het (zeer kleine) officiële deel van de teksten die de promotor tijdens de promotie (in het Nederlands) moet uitspreken. Ik heb geen idee hoe zoiets momenteel bij de VU is geregeld.

Daarnaast zijn er vast stapels mensen (waaronder economen c.s.) die tal van vragen hebben over het proefschrift van Karima Kourtit (zowel over de oude versie als over de nieuwe versie). Hoe moet dat als Karima blijft weigeren om met vakgenoten (en anderen) hier in discussie over te gaan?

Verder blijf ik het een vreemde gang van zaken vinden dat je gaat promoveren op een proefschrift waar (op onderdelen) klachten zijn ingediend wegens (gerede vermoedens van) schendingen van de wetenschappelijke integriteit.

Is het niet veel zuiverder dat Karima zelf beslist om de promotie voorlopig af te lasten en pas gaat promoveren als dit allemaal tot de bodem is uitgezocht (en er liefst zelf op aandringt dat alle beschuldigingen zo grondig mogelijk worden onderzocht door wie dan ook)?

Door Richard Gill op 24 juni 2014

To Klaas van Dijk: Het hele punt is natuurlijk niet zo zeer de mogelijke integriteitskwesties / slordigheden / .... maar dat de gang van zaken volstrekt onzuiver is geweest.

Mijn advies aan de rector van de VU:

1) Geef dat arme mens in Gods naam morgen maar haar PhD

PhD VU 2014 faculteit zus afdeling zo. Elke hoofdstuk is verschenen in peer-reviewed internationale tijdschriften e.d. dus moet dat kunnen. De burgers van de wereld moeten maar aan het idee wennen dat niet elke PhD even veel waard is en niet elke "discipline" even serieus genomen hoeft te worden en dat verschillende universiteiten verschillende kwaliteitscriteria er op na houden.

2) Vertaal NN's rapport zorgvuldig naar het engels en zet het op internet.

3) Zet mevr Kourtit's eerste PhD manuscript ook op internet in fatsoenlijke pdf (dus niet een mega-download van een slechte scan). Elke hoofdstuk was al verschenen in peer-reviewed internationale tijdschriften, en het geheel was goedgekeurd door een gewichtig internationale wetenschappelijke leescommissie, dus hoeft niemand zich voor te schamen. Zelfs de nieuwe commissie heeft gezegd dat de oude prima was op wat slordigheden na, en een beetje dik ...

4) Laat Nijkamp, Kourtit en Baycan rustig een verantwoording van hun data-sets en verwerkingen (analyses) ervan uitwerken en op internet plaatsen

Als later blijkt dat er iets gebeurd is wat echt niet door de beugel kan, kunnen de betreffende artikelen "retracted" worden. Niemand hoeft gestraft te worden. De universiteiten moeten hun eigen criteria van werving en promoten maar eens bekijken. Misschien hebben ze de verkeerde soort mensen geworven en carriere laten maken. Misschien moeten ze wat over "perverse prikkels" nadenken.

Door Klaas van Dijk op 24 juni 2014

Richard, natuurlijk heb je een belangrijk punt te pakken. In mijn optiek hoeft een proefschrift aan een Nederlandse universiteit niet veel meer te zijn dan een aantal publicaties over een min of meer samenhangend onderwerp die al zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften met peer-review. Een -digitaal- nietje erdoor, een korte inleiding en een korte uitleiding erbij, wat stellingen erbij en klaar. Wat dat betreft staat niets de promotie van Karima Kourtit in de weg. Naam en toenaam van alle betrokkenen zijn bekend (leescommissie, etc.) en die zijn het er allemaal over eens dat het kan.

Inderdaad begrijp ik er niets van hoe niet-Nederlandstalige onderzoekers (in dit geval, voor zover bekend, Engelstaligen) het rapport van NN kunnen begrijpen / doorgronden. Dergelijke rapporten in het Deens of in het Zweeds begrijp ik ook niet (is anders voor Frans en Duits). Groot gelijk dat het onmiddellijk goed moet worden vertaald.

Hopelijk volgen Nijkamp & co het advies om alles vlot en goed uit te werken en dit alles online te zetten zodat iedereen hierover kan oordelen.

In mijn vakgebied zijn ook dikke en dunne proefschriften. Dikte maakt me weinig uit. Sommige proefschriften tellen 4 hoofdstukken, anderen 18. Historici schrijven soms (zeer) dikke boeken die als proefschrift dienen: is mij ook prima.

Door Ivo Steijn op 24 juni 2014

Richard, if the VU should somehow be unwilling to translate NN's fine work into English, I'll happily offer my services.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.