NIEUWS

Campus 25 maart 2013

Karssen gaat onderwijs verbeteren

Mareanne Karssen moet zorgen dat de VU beter gaat scoren op onderwijs. Daartoe komen er onder meer prestatieafspraken met faculteiten.

Als programmamanager onderwijs  wordt Karssen de komende jaren verantwoordelijk voor de vernieuwing van het onderwijs aan de VU.  Ze doet dit samen met een programmateam  en onder leiding van de rector. Daarbij gaat het om de voorbereiding van de Instellingsaudit, de verbetering van de onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten, de vernieuwing van het bachelor- en masteronderwijs, de verdere ontwikkeling van de facultaire kwaliteitszorg en het verhogen van de scores op de Nationale Studenten Enquête.  Bovendien zal Karssen zorgen voor de afstemming met de samenwerking met de UvA en het programma bedrijfsvoering. Tot nu toe was Karssen directeur bedrijfsvoering bij Sociale Wetenschappen en regievoerder studentondersteuning.

Prestatieafspraken met faculteiten

In maart en april wordt de onderwijsvisie verder uitgewerkt met onderwijsportefeuillehouders, decanen, docenten, studenten en de medezeggenschap. In mei sluit het College van Bestuur  prestatieafspraken met de faculteiten en diensten. Faculteiten en diensten moeten hun voorstellen hiervoor uiterlijk op 15 april indienen. Karssen gaat zich ook bezighouden met de uitwerking van de verplichte matchingsgesprekken voor aankomend studenten en de vernieuwing van de digitale leeromgeving.

Zie ook het interview met Lex Bouter over de laatste ontwikkelingen rond de onderwijsagenda.

 

Marieke Schilp
BEELD: Victoria Burgers

hits 29