Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Politiek 02 december 2021

Kamer zeer kritisch over coronapas op de campus

Een coronapas in het mbo en hoger onderwijs? Helpt dat eigenlijk wel tegen de verspreiding van het coronavirus? Dit en meer wil de Tweede Kamer van het kabinet weten. Zeker nu het OMT het nut in twijfel trekt.

Veel partijen in de Tweede Kamer plaatsen grote vraagtekens bij de komst van de coronapas in het hoger onderwijs, waar het kabinet op aankoerst. Vooral de oppositie is fel, maar zelfs de regeringspartijen hebben bedenkingen.

Wettelijk gezien kon het kabinet de coronapas al invoeren, maar nu ligt er een nieuwe wetswijziging op tafel. Daarin schrapt het kabinet de inspraak van studenten en medewerkers. Dan gaat het sneller, is de redenering.

Dat grijpen de partijen aan om opnieuw over nut en noodzaak van de coronapas te praten. Ze stellen niet alleen praktische vragen over de uitvoering, maar snijden ook allerlei fundamentele kwesties aan.

Waarom zou je bijvoorbeeld de medezeggenschap buitenspel zetten? Onder meer Sylvana Simons van Bij1 verbaast zich erover. Maatregelen van het kabinet tegen de oplopende besmettingen lieten ook al weken op zich wachten. Hoe kun je dan zeggen dat anderen te langzaam zijn?

Enkele dagen

De SP snapt het ook niet helemaal en wil weten wanneer er sprake is van zo’n enorme spoed “dat niet een of enkele dagen gewacht kan worden op de raadpleging van medezeggenschapsraden”.

De geloofwaardigheid van de medezeggenschap staat op het spel, menen onder meer PVV en JA21. Het kabinet doet nu alsof je de medezeggenschap zomaar kunt passeren, als dat beter uitkomt.

GroenLinks voorziet eveneens problemen als studenten niet mogen meepraten. Onder studenten is het draagvlak voor de maatregelen “al niet super hoog”, en als ze niet mogen meebeslissen, “bestaat er natuurlijk het risico dat het draagvlak nog verder afneemt”.

Regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie hebben met name praktische vragen. Zo wil de VVD dat elke twee, drie weken opnieuw de afweging wordt gemaakt of de coronapas nog nodig is. Maar die partijen lijken minder moeite te hebben met het passeren van de medezeggenschap. De vraag is dus vooral wat coalitiegenoot D66 wil.

Die partij is zo ongeveer opgericht voor de inspraak van burgers, maar in dit geval houdt ze de kaarten nog tegen de borst. Ze maakt er vooralsnog geen principekwestie van. D66 wil vooral weten wat het wetsvoorstel in de praktijk verandert. De onderwijsinstellingen moeten toch zelf de afweging maken welke lessen fysiek of online worden aangeboden, al dan niet met coronapas?

OMT

Het wetsvoorstel lijkt overigens te wankelen door het meest recente OMT-advies. Het kabinet wil de coronapas in het hoger onderwijs alleen in het uiterste geval invoeren, is steeds het verhaal, om een lockdown te voorkomen. Maar als de besmettingen zo hoog oplopen, heeft de coronapas weinig zin, zeggen de deskundigen van het OMT nu. Je kunt beter inzetten op de anderhalve meter en beperking van sociale contacten. Een coronapas is “géén maatregel om virusverspreiding te voorkomen en een epidemie te bestrijden, zoals de basisregels en collectieve maatregelen dat wel zijn”.

Bovendien komen jongeren na een coronabesmetting zelden of nooit in het ziekenhuis. Een coronapas is voor een groep hoogbejaarden misschien wel zinnig, schrijft het OMT. “Bij exact dezelfde groepsactiviteit door een groep jongeren geldt dit argument niet, omdat de kans op ziekenhuisopname na een besmetting bij hen zeer laag is.”

Maatwerk

Daar slaat de SGP op aan. Waarom is het geen optie “om juist maatwerk te leveren en bijvoorbeeld alleen het coronatoegangsbewijs in te zetten indien blijkt dat bij specifieke instellingen sprake is van veel besmettingen?”

Bovendien is het aantal besmettingen in het mbo en hoger onderwijs helemaal niet bekend, merkt DENK op. Hoe kan de regering dan beoordelen of invoering van het coronatoegangsbewijs in het mbo of hoger onderwijs noodzakelijk en proportioneel is?

Eerder was het OMT overigens milder over het idee van een coronapas in het hoger onderwijs, al plaatsten de deskundigen toen al vraagtekens bij de haalbaarheid. Universiteiten en hogescholen protesteren fel en zeggen dat het kabinet het onmogelijke eist.

Het kabinet zal de waslijst aan vragen zo snel mogelijk beantwoorden, want het wil vaart maken. 

HOP/BB

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.