Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Internationalisering 08 februari 2023 reacties 3

Kamer wil Nederlands als voertaal voor bacheloropleidingen

Moet het Nederlands in alle bacheloropleidingen weer de voertaal worden? De Tweede Kamer stemde gisteren over een reeks moties die de internationalisering van het hoger onderwijs moeten intomen.

Volgende maand komt minister Dijkgraaf met een brief over zijn plannen voor de internationalisering van het hoger onderwijs, heeft hij beloofd. Maar de Tweede Kamer praat al jaren over het onderwerp en raakt inmiddels zijn geduld kwijt.

Tijdens een debat over de komst van internationale studenten zijn er allerlei moties ingediend, en gisteren kregen veel daarvan een meerderheid in de Tweede Kamer. Dijkgraaf moet ze dus uitvoeren of ontzenuwen.

Nederlands

Een ervan is een motie van Pieter Omtzigt over de voertaal in het onderwijs. Bijna iedereen steunde die motie, inclusief drie van de vier regeringspartijen. Dijkgraafs eigen partij, D66, stemde tegen.

Opleidingen moeten volgens de wet in principe in het Nederlands lesgeven, constateert de motie. Omtzigt wil dat de inspectie die wet gaat handhaven en beter uitlegt wanneer opleidingen een uitzondering mogen maken en wanneer niet.

Omtzigt was tevreden met de steun van de Kamer. Hij wil binnen een week van de minister horen “hoe ervoor gezorgd wordt dat Nederlands weer de voertaal bij de bacheloropleidingen wordt aan de universiteit, want dat is het doel van deze motie”.

Maar dat stond niet met zoveel woorden in de motie en het is de vraag of andere partijen het zo hebben opgevat. Een PVV-motie van die strekking is verworpen. Die vroeg de regering om het Nederlands als onderwijstaal “in alle bacheloropleidingen te herstellen, op verantwoorde uitzonderingen na”.

Cijfers

Ongeveer de helft van de universitaire bacheloropleidingen is nog altijd Nederlandstalig, volgens cijfers van universiteitenvereniging UNL. Bij de masteropleidingen is dat anders: daarvan is nog maar veertien procent in het Nederlands.

Het aantal internationale studenten neemt snel toe, vooral aan de universiteiten. In 2016 kwamen er 8.600 studenten van over de grens naar Nederlandse wo-bacheloropleidingen: 18 procent van de totale instroom. Vijf jaar later waren dat er 18.400, oftewel 29 procent.

In de masteropleidingen ging het die jaren van 11.400 naar 17.900 internationale studenten aan de universiteiten, oftewel van 27 naar 32 procent. De cijfers voor dit studiejaar zijn nog niet bekend.

Aan de hogescholen gaat het over het algemeen minder snel. Daar kwam in 2021 nog geen tien procent van de eerstejaars studenten uit het buitenland.

Huisvesting

In de Tweede Kamer is gisteren ook een opvallende SP-motie aangenomen. Daarin staat dat instellingen een grotere verantwoordelijkheid moeten krijgen voor de huisvesting van internationale studenten die ze hierheen halen. Anders worden die studenten de dupe van woekerprijzen en huisjesmelkers – als ze überhaupt een woning kunnen vinden.

Een andere SP-motie vraagt de regering om te kijken naar de financiering van universiteiten: werven ze zoveel studenten omdat ze er geld voor krijgen? Ook die kreeg veel steun, onder meer van de VVD.

En wat gebeurt er als de studenten eenmaal zijn afgestudeerd? Van de internationals gaat driekwart weer weg, staat in een motie van het CDA. Misschien ligt het eraan dat ze geen Nederlands spreken, overweegt de partij. De motie bepleit een betere monitoring van de factoren die internationale studenten voor de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen behouden.

Vooruitblik

Het had nog lastiger voor Dijkgraaf kunnen worden, als regeringspartijen VVD en CDA niet een paar moties hadden ‘aangehouden’. Over die moties is dus nog niet gestemd; de partijen houden ze in hun achterzak. In die moties zou de Tweede Kamer het kabinet vragen om zo snel mogelijk met wettelijke regelingen te komen om de toestroom van internationale studenten te kunnen beheersen.

De coalitie wilde de minister kennelijk nog niet in de wielen rijden. Nu is het wachten op de plannen die Dijkgraaf in maart gaat ontvouwen. De spanning stijgt: de minister loopt het risico dat hij de verwachtingen niet waar kan maken en dat de partijen alsnog het heft in eigen hand gaan nemen.

HOP/BB
BEELD: Micheile Henderson via Unsplash

{ Lees de 3 reacties}

Door Annette op 08 februari 2023
Really? Has Omzigt heard Rutte when he speaks English in the international arena? He wants Dutch business people, Dutch researchers, or even Dutch tourists to be a laughingstock? If students are not able to reach a level within the lingua franca then they should study at HBO. This has been the standard since medieval times, when Latin was the international language. I, for one, think better of our students. They are intelligent enough to study in the lingua franca. Don't sell them short.
Door Karl Liu op 09 februari 2023
My Response is the following (May you transfer my ideas to Mr. Minister, please): 1. In 2016, 8,600 students came from across the border to Dutch university Bachelor's programs: 18 percent of the total intake. --- My response: What is the standard of "international student"? Does 'across the border' ones all international students? Or does that not include EU students? Here the following content, we assume that EU student does not include. 2. One of them is a motion by Pieter Omtzigt on the language of instruction in education. ---- My response: If you force the teaching language to be in Dutch, will you adjust the tuition and fees? We know lots of bachelor's programs in Germany are taught in German and in France were French. But the tuition and fees are very low for international students. 3. It states that institutions must be given greater responsibility for housing the international students they bring here. Otherwise, those students will be the victims of extortionate prices and slumlords – if they can find a home at all. -- My response: It contains two phases. First, it is about whether the university should provide accommodations. Secondly, it is about is that international students cause housing problems. For the former one, I see most universities around the world provide accommodations to international students, such as in China, the US, and the UK. Even in Hongkong, you know it is a place that holds 140000 people per 1 square kilometre. So why cannot Dutch universities provide houses for students and throw them away into the housing market? Secondly, do international students the real reason for housing problems? If it is, please use data to tell us its proportions on the housing market. During those ten years, the government does not provide more houses for society. The parliament does not decrease taxes on real estate and house construction, so the developers have no will to build more houses. That is a problem. Let’s go back to the proportions of international students which thrown by the government and universities into the housing market. Are they the dominant proportion of housing requirements? How many immigrants and new families require houses to live? 4. Three-quarters of the internationals will leave again, according to a motion from the CDA. --- My response: May I know how many internationals are real internationals but not EU students? Did you really do the investigation? What is the proportion? Let us use the VU Amsterdam I studies as an example, there are so many international students (not EU students), especially from Asia countries. I asked those students from Vietnam, Indonesia, and China do they plan to obtain citizenship here in the Netherlands. Most of them replied firmly yes. As for Chinese students, why study here bachelor’s program with no competitive tuition and fees? They want to work and live here after graduation. Why do they study there without obtaining citizenship or PR? If they do not, they can select the UK, which is also as expensive as the Netherlands. They can select Australia. They can select Canada. They can select the US as the target.
Door Karl Liu op 09 februari 2023
If I were a policy maker, I will provide real international students with Dutch Bachelor programs that cost only one or double the tuition and fees as Dutch students if those international applicants meet the Dutch language requirements. They will study Dutch harder if they want to save money.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.