NIEUWS

Campus 11 maart 2015

Integriteitsorgaan: 'VU onzorgvuldig gehandeld in zaak Nijkamp'

reacties 11

Ruimtelijk econoom Peter Nijkamp heeft de wetenschappelijke integriteit niet geschonden. Hij heeft in een aantal gevallen wel onzorgvuldig gehandeld. Dat oordeelt het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (Lowi) naar aanleiding van een aantal klachten, die Nijkamp en zijn promovenda, Karima Kourtit, tegen de VU hebben ingediend. De NOS publiceert het volledige rapport van het LOWI.

Het Lowi is niet erg te spreken over de manier waarop de VU heeft gehandeld in de zaak Nijkamp. Vooral de VU-ombudsman krijgt het voor zijn kiezen: die had, volgens het Lowi, de beschuldigingen van plagiaat en zelfplagiaat van de anonymus tegen Nijkamp en Kourtit niet in behandeling moeten nemen.

Slordig handelen

Het Lowi spreekt van ‘ondeugdelijk vooronderzoek’ van de ombudsman naar de motieven van de anonymus om zich niet bekend te maken. Daarnaast had hij een dubbele pet op: die van ombudsman én lid van de commissie die het proefschrift van Kourtit onderzocht (dat proefschrift is gebaseerd op artikelen van Kourtit in samenwerking met onder andere Nijkamp). De VU heeft de zaak volgens het Lowi ‘op onzorgvuldige wijze’ in de publiciteit gebracht.

Ook de beschuldigingen van plagiaat en zelfplagiaat snijden in slechts een aantal van de door de anonymus aangehaalde gevallen hout, vindt het Lowi. En zelfs dan is er sprake van slordig handelen, en niet van een gebrek aan integriteit. Ten aanzien van zelfplagiaat waren de regels volgens het Lowi ook nog eens onduidelijk, waardoor Nijkamp moeilijk de overtreding van die regels kan worden verweten.

Slordigheden voorkomen

De VU heeft daarom onterecht aangedrongen op het terugtrekken van een publicatie van Nijkamp en Kourtit, oordeelt het Lowi. Dat vindt evenwel dat Nijkamp en Kourtit het artikel zelf moeten terugtrekken. Ook adviseert het orgaan om in gesprek te gaan met het bestuur van Nijkamps afdeling, de ruimtelijke economie, om slordigheden in de toekomst te voorkomen.

Het college van bestuur wil nog niet op het LOWI-rapport reageren. "We bespreken het volgende week dinsdag en zullen dan ook met onze conclusies komen", aldus rector Frank van der Duyn Schouten.

Peter Nijkamp voelt zich duidelijk gesterkt door het oordeel van het Lowi. “Er blijkt uit dat het VU-bestuur ernstig heeft gefaald en dat de ombudsman van alle kanten heeft gefaald”, zegt hij.

Integriteit boven alle twijfel verheven

Wat de door het Lowi geconstateerde slordigheden betreft, zegt Nijkamp: “Onderzoek is mensenwerk, zelfs de beste wetenschapper maakt fouten. Leg een artikel van een Nobelprijswinnaar voor aan een groep studenten en ze maken er gehakt van, er is altijd wel iets te vinden.”

Maar zijn integriteit is nu boven ale twijfel verheven, vindt Nijkamp. Deze of komende week zal de VU de bevindingen bekendmaken van de VU-commissie die zijn werk heeft onderzocht op zelfplagiaat.

Monddood gemaakt

“Ik ken ook dat raport al, maar ik wil daar nu nog niet teveel over zeggen. Wel dat ik commentaar zal geven zodra het rapport naar buiten wordt gebracht en dat zal inslaan als een bom. Ik ben anderhalf jaar monddood gemaakt en dat houdt nu op. Ik zal geen blad meer voor de mond nemen.”

Nijkamps critici tonen zich intussen nauwelijks nog geïnteresseerd in de beschuldigingen van plagiaat en zelfplagiaat. Nijkamps anonieme criticus heeft de focus inmiddels verlegd naar de kwaliteit van zijn wetenschappelijke publicaties, daarin bijgestaan door de Leidse hoogleraar mathematische statistiek Richard Gill, die een crowdfundingproject is begonnen om de anonieme aanklacht te vertalen in het Engels, om er internationale aandacht voor te krijgen.

Peter Breedveld

{ Lees de 11  reacties }

hits 65
Door NN op 12 maart 2015

Het LOWI heeft een baanbrekende - en voor mij onverwachte - uitspraak gedaan. Het concludeert dat het zonder referenties in de tekst 'plagiëren' (door letterlijk overnemen van zinnen of alinea's) van andermans werk is toegestaan, mits de werken waaruit is geplagieerd achterin de lijst met bronnen staan. Het wordt echter nog mooier: ook als de werken waaruit is geplagieerd niet in de literatuurlijst voorkomen is plagiaat niet te bewijzen, want het kan ook zijn dat deze per ongeluk uit de literatuurlijst zijn weggevallen. Als dat 'per ongeluk' in heel veel artikelen voorkomt is volgens het LOWI wel sprake van een patroon, maar dat wijst op verwijtbare onzorgvuldigheid en is geen bewijs voor een integriteitsschending. Komtom: het blijkt in feite gewoon te zijn toegestaan om je hele werk aan elkaar te copy-pasten. Weer wat geleerd...

In het nu verschenen rapport wordt beweerd dat ik al ten tijde van mijn eerste klacht contact met de media zou hebben gezocht. Dit is onjuist, iemand anders heeft na het aankondigen van het uitstellen van de promotie niet-onderbouwde geruchten naar Geenstijl en andere media gestuurd.

Het in juni 2014 verschenen rapport (ten tijde van de 3e klacht) is het eerste dat hierover door mij naar buiten is gebracht. Mijn verwachting na het indienen van de 1e klacht was dat deze als katalysator zou werken bij het adresseren van de veel bredere problemen die ik in mijn 3e klacht en bijbehorende analyse beschrijf. Mijn inschatting was dat de integriteitscommissie vanzelf tegen deze problemen zou aanlopen tijdens het onderzoek naar het werk van K+N en gesprekken met collega's en coauteurs over hun werkwijze. Ik vond het dan ook erg onbevredigend dat - hoewel de eerste klacht gegrond werd verklaard - een dergelijk breed onderzoek uitbleef, en de algemene conclusie 'het werk van K+N is eigenlijk best wel puik' leek te zijn. Daarom zocht ik daarna weer contact met de universiteit, om nogmaals aan te dringen op een breder onderzoek. Na het indienen van mijn 2e klacht werd van diverse kanten steeds duidelijker dat ik niet de enige was die daar op aandrong, maar dat een breder onderzoek op weerstand stuitte. Pas op dat moment kwam ik tot de conclusie dat er zonder toeziend oog van buitenaf niet veel zou gaan veranderen. Ik heb mij er dus juist lange tijd voor ingespannen alles achter gesloten deuren af te handelen, om onnodige imagoschade voor de VU, de afdeling RE, en K+N te vermijden.

Omdat ik geen zin had een grote hoeveelheid tijd te investeren in het schrijven van een rapport waar ik zelf geen enkel belang bij had en dat voor coauteurs mogelijk pijnlijk zou zijn (terwijl die in veel gevallen niet bewust dingen fout zullen hebben gedaan), besloot ik in eerste instantie ondanks mijn onvrede af te zien van verdere stappen. Het aanpakken van misstanden was niet mijn verantwoordelijkheid, zo hield ik mijzelf voor. Althans, niet meer dan elke andere wetenschapper die ervan op de hoogte was. Ik vond dat ik mijn morele plicht in dat opzicht al ruimschoots had vervuld. De steunbetuiging van 80 internationale collega’s (die kwam terwijl mijn eerste klacht nota bene gewoon gegrond was verklaard) wekte bij mij echter veel irritatie. Ook omdat deze steunbetuiging afkomstig was van toonaangevende wetenschappers in het veld, die op de hoogte zouden moeten zijn van de gebrekkige kwaliteit van het werk van K+N. Dit versterkte mijn indruk dat de fundamenten van het onderzoeksveld - ondanks dat er ook veel goed werk wordt verricht - deels verrot zijn. Dit motiveerde mij om alsnog aan de slag te gaan. Onjuiste kennis kan leiden tot het maken van verkeerde beslissingen, en bovendien wordt door het subsidiëren van slecht onderzoek geld verspilt dat ook op een nuttige manier had kunnen worden gebruikt.

Ik ben benieuwd naar de resultaten van het onderzoek naar mijn 3e klacht, al is het jammer dat die deels niet in behandeling is genomen.

Door Richard Gill op 12 maart 2015

It's interesting to compare this case with that of promovenda Ans van Ass, promotor Teun Hardjono (management science) at the Erasmus University last year. http://www.erasmusmagazine.nl/nieuws/detail/article/7042-plagiaat-in-pr…

I get the impression that Peter Nijkamp is "too big to fail". Moreover, he's close to retirement. The authorities just need to wait and the problem will go away of its own accord. Dr. Kourtit has her degree, so that's also out of the way. This holds both at the university level and at higher levels. Not only "too big to fail" but too big for a bureaucratic mind to encompass.

However it is a step forward that the LOWI talks of "verwijtbare onzorgvuldigheid" which I guess, in English, translates into "irresponsible carelessness". The first chapter of NN's published report (the one I helped distribute) is called "fact free science". The whole report carefully documents instance after instance of what I think can certainly be called "irresponsible carelessness". These instances need to be checked, some may only apparently be so. The big picture seems very clear. Nijkamp and Kourtit and Baycan of course are free to try to correct it. It's a big step forward that he says that he can now speak freely about the case, and will speak freely about the case.

The translation is well under way, and the crowd-funding already brought in enough money to pay for a large portion of the translation. At last, also the foreign collaborators and co-authors of Nijkamp et al. will be able to know what criticism was raised on their work and have the opportunity to defend it.

Door Marten Hofstede op 12 maart 2015

Wie niet op de berichtgeving van de NOS afgaat, maar het genoemde LOWI-advies zelf leest, kan constateren dat dit niet zozeer prof. Nijkamp, als wel in de eerste plaats mevr. dr. Kourtit (grotendeels) vrijpleit. Van de drie publikaties waarnaar het LOWI heeft gekeken, is Nijkamp maar van één medeauteur (in het advies publikatie 1). Waar het LOWI oordeelt dat sprake is van "verwijtbaar onzorgvuldig handelen" (zonder dat er sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit), gaat het over twee publikaties van Kourtit (publikaties 7 en 8 in het advies) waarbij Nijkamp niet als medeauteur vermeld staat.
Over publikatie 1 (met Kourtit als eerste en Nijkamp als een van de drie medeauteurs) geeft het LOWI als zijn oordeel dat er geen sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit en "ziet onvodoende aanknopingspunten om onzorgvuldigheid of verwijtbare onzorvuldigheid aan te nemen".
Het advies is te downloaden op: download.omroep.nl/nos/docs/090315_lowiadvies.pdf.

Door Richard Gill op 12 maart 2015

Wie het rapport van de klokkenluider zelf leest, kan constateren dat het helemaal niet over (zelf-)plagiaat gaat. Maar over kwaliteit. Het LOWI is alleen geinteresseerd in de hoofdregels "though shalt not steal", "thou shalt not lie". And the burden of proof is high. An individual researcher is, of course, innocent till proven guilty.

Integrity investigations don't investigate the integrity of scientific research results (publications), but the personal integrity of scientists. I think this whole affair should not have gone through the channels of official confidential integrity investigations at all. The right way to approach these things is first to investigate the scientific quality of published scientific research. And that is a process which is done in public, and "with no holds barred". The burden of proof is reversed.

Door Klaas van Dijk op 12 maart 2015

Geachte NN, veel dank voor uw vlotte en gedegen reactie. Erg goed dat u op deze wijze uw stem laat horen. Ik wilde u nogmaals via deze weg van harte bedanken voor al uw inspanningen om het belabberde niveau en de vele inhoudelijke gebreken in het werk van KK & PN (& allies) naar voren te brengen. Niemand kan u ooit verwijten dat u niet hebt voldaan aan uw morele plicht om de verantwoordelijken hierop te wijzen. Klasse.
.
Er zijn drie partijen die de niet-geanonimiseerde versie van dit LOWI-rapport in bezit hebben: het CvB van de VU, KK & PN, en LOWI zelf. Tegen de regels in heeft iemand uit één van deze drie partijen de niet-geanonimiseerde versie van dit LOWI-rapport aan de NOS gegeven (al dan niet via een vierde partij). Dat is op zijn minst een vreemde move voor partijen die er zo op hameren dat alle intern moet blijven en dat het niet is toegestaan dat dit soort rapporten / adviezen niet-geanonimiseerd naar buiten komen. Zie http://www.lowi.nl/nl/Adviezen voor de correcte wijze waarop LOWI-adviezen naar buiten gebracht moeten worden.
.
Het is baarlijke nonsens van PN om te beweren dat hij anderhalf jaar lang was gemuilkorfd. ("Ik ben anderhalf jaar monddood gemaakt.") Er zijn genoeg journalisten die dolgraag zijn kant van het verhaal hadden willen optekenen en er zijn hopen wetenschappers die dolgraag een inhoudelijke wetenschappelijke discussie met PN hadden willen voeren over de kwaliteit van een hele stapel recente wetenschappelijke publicaties van hem en KK (en anderen). Er zijn bovendien stapels voorbeelden van andere in opspraak geraakte wetenschappers, in binnen- en in buitenland, die volop in de aanval gingen en die aan iedereen die het wilde horen hun kant van het verhaal vertelden.
.
Op http://www.lowi.nl/nl/bestanden/LOWIadvies2014nr12.pdf staat nog een zeer recent advies van LOWI. Eveneens een LOWI-advies met een totaal andere strekking / uitkomst dan het LOWI advies over KK/PN en veel meer in lijn met het LOWI-advies over de plagiaatzaak in Rotterdam (Ans van Ass). Een totaal andere visie en een veel bredere kijk op juist de kwaliteit van het onderzoek (etc.). In advies 12 zegt LOWI zelfs dat er nog veel meer onderzoek uitgevoerd moet worden om de waarheid te achterhalen.
.
NN en anderen, zelf heb ik me ook wat verdiept in sommige artikelen uit de beide proefschriften van KK (en in wat andere artikelen van PN al dan niet met KK). Ik ben geen econoom. Wel lees ik de krant. Ter vergelijking heb ik wat recente artikelen doorgelezen van andere VU economen over onderwerpen die ik in de krant zag staan. Met voorkennis (dus na het rapport van NN goed doorgelezen te hebben) heb ook ik dan heel snel door dat de -willekeurig gekozen- artikelen van andere VU economen er prima lijken uit te zien (ik lees het natuurlijk wat op hoofdlijnen) en dat het niveau van de KK / PN stukken (onder andere de stukken in de beide proefschriften) bijna steevast van een beroerd / belabberd niveau is. Regelmatig schoot ik zelfs in de lach bij het lezen van stukken uit het proefschrift van KK (beide versies). En ik kon het vaak zelfs al aan de summary zien dat er lucht / onzin werd verkocht.
.
PN heeft ook ongelijk door te beweren dat "zijn integriteit nu boven alle twijfel is verheven". Men (VU en LOWI) heeft juist alles uit de kast gehaald om niet te kijken naar de vermoedens van NN (zie zijn rapport) dat data waren gemanipuleerd (cq getallen lukraak waren ingevuld, etc.). Zie bv ook de inhoudelijke commentaren van Harrie Verbon op een aantal KK / PN artikelen. De integriteitsproblemen van PN zijn dus pas opgelost als ondubbelzinnig is aangetoond dat de vermoedens van NN (zie zijn rapport) lariekoek waren cq kunnen worden weerlegd. Dat zijn ze niet. NN (en andere critici) kunnen dus rustig op hun standpunt blijven staan dat er vermoedens zijn dat er datamanipulatie heeft plaatsgevonden. Wat gaan PN & Kk antwoorden als iemand hen hierover eens flink aan de tand gaat voelen? En hoe integer ben je als je rommel publiceert en als je dit niet wilt toegeven? En hoe zit het met de kwalificatie 'verwijtbaar onzorgvuldig handelen'? Dat is niet mis.
.
OK, goede wetenschappers werken als bijvoorbeeld Donald Graft. Ik begrijp niet wat hij doet, maar ik zie wel zijn aanpak. Hij publiceert een paper op ArXiv en vraagt via pubpeer om commentaar ('I am interested in feedback about this paper ....'), zie https://pubpeer.com/publications/E0F8384FC19A6034E86D516D03BB38#fb24715 De vraag is waarom Peter Nijkamp niet allang deze weg is gaan bewandelen.

Door Klaas van Dijk op 14 maart 2015

Frank van Kolfschooten heeft vandaag de gang van zaken even netjes op een rij gezet op zijn blog ( http://frankvankolfschooten.nl/wordpress/?p=775 ).
.
Het goede nieuws staat onderaan. De VU heeft een vierde commissie ingesteld die nog onderzoek doet over de vermoedens van NN van "mogelijke datamanipulatie in acht artikelen van Kourtit/Nijkamp en zeven artikelen van de Turkse wetenschapster Tüzin Baycan en Nijkamp (en nog andere co-auteurs)."
.
Goed, Peter Nijkamp kreeg onlangs zijn vijfde eredoctoraat (van de Adam Mickiewicz University in Poznań in Polen, zie https://amu.edu.pl/aktualnosci/archiwum-na-gown/uroczysto-wrczenia-tytu… ).

Je krijgt niet zomaar vijf eredoctoraten. Je moet dan dus wel een uitmuntende onderzoeker zijn en iemand die niet bang is voor wat inhoudelijke kritiek op zijn artikelen. Daarom stel ik voor:
.
(1): Peter Nijkamp maakt, net als Donald Graft (zie hierboven), voor alle vijftien bovenstaande artikelen een eigen draad op pubpeer.com en nodigt in zijn eerste posting iedereen uit om commentaar hierop te geven;
.
(2): Peter Nijkamp en zijn co-auteurs doen zelf actief mee met de discussie / gaan alle inhoudelijke argumenten weerleggen die alle opponenten op pubpeer.com aanvoeren (etc.).

Door Richard Gill op 15 maart 2015

"Ik ben anderhalf jaar monddood gemaakt." I understand that Peter Nijkamp and Karima Kourtit submitted to a decision of the board of the VU that all communication about the case would go via the board (the rector) and that Kourtit and Nijkamp would not speak independently to anyone about the case. I'm glad that this embargo is now over.

Door Richard Gill op 15 maart 2015

This is strange. I was trying to find out what had happened to chapter 6 of Karima Kourtit's original (withdrawn) thesis. It had supposedly been accepted for publication in a particular journal. However it never appeared there. On doing some google searching it turns out that it is going to appear as a chapter in a book edited by Kourtit, Nijkamp and Stough. http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?id=15798 According to the publisher's blurb, dr Kourtit has got two academic affiliations: Department of Urban Planning and Environment, School of Architecture and Built Environment, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm and A. Mickiewicz University, Poznan, Poland. I did a Google search on the web-sites of both institutions. At KTH I just found a (joint)-publication from some years ago.

However at Poznan, I found out that she had applied for the PhD degree in 2014, and been granted permission to defend her thesis.

I guess that that was a fall-back option for the eventuality that the VU would not have accepted the revised thesis to be defended.

https://wngig.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/256108/Wykaz-uchwa…

82. Resolution No. 82-2013 / 2014 of the Council of the Faculty of Geography and Geology University. Adam Mickiewicz University in Poznań of 23 September 2014 years to initiate Mrs. Karima Kourtit of a doctorate in the field of science natural sciences of the Earth, in terms of geography, to appoint promoter and doctoral examinations

Resolution No. 83-2013 / 2014 of the Council of the Faculty of Geography and Geology University. Adam Mickiewicz University in Poznań of 23 September 2014 years on presentation of your doctoral dissertation and Karima Kourtit conduct a public defense of the doctoral dissertation in English.

Door NN op 15 maart 2015

Interesting affiliations, indeed.

I don't see Chapter 6 (with Suzuki as co-author) listed in the full table of contents. Chapter 12 from the old thesis does seem to be included. That chapter showed a large set of really weird graphs that had been constructed from existing city rankings. Chapter 12 was contaminated because it used the results from chapter 13, which seems to have data issues (possibly due to fraud). The rest of Chapter 12 also didn't make much sense, but I couldn't understand enought of it to draw any conclusions.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.