Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Campus 17 mei 2019 reacties 9

'Ik voel nu al vijandigheid naar mij toe'

Een debat over de politisering van de wetenschap trok gisteravond bar weinig belangstelling. Toch werden er interessante dingen gezegd.

Toen de namen van een aantal VU-medewerkers onder de homofobe Nashville-verklaring prijkten, hield dat de gemoederen flink bezig. En ook het meldpunt voor linkse indoctrinatie in het onderwijs van het Forum voor Democratie deed veel stof opwaaien. Een kleine anderhalfduizend academici ondertekenden een protest tegen dat meldpunt.

Toch kwamen er niet meer dan rond de twintig mensen naar het debat over de politisering van de wetenschap, gisteravond in de 3D-ruimte op de VU-campus. Drie van hen waren student. Was het onverschilligheid? Lag het aan de organisatie? “Ik schaam me kapot”, zei een docent sociale wetenschappen. “Aan de ene kant zo’n brief tekenen en protesteren, aan de andere kant op deze manier laten zien dat je het blijkbaar niet belangrijk genoeg vindt om er met anderen over te praten. Ik vind dit echt niet kunnen.”

Eén van de drie studenten, politicologiestudent Jurriaan Mulder, oordeelde evenmin erg mild. “Ik heb het gevoel dat ik hier in een echokamer zit”, zei hij. “Wat een makke bende van hippe intellectuelen, jullie slaapwandelen zo de afgrond in.”

Veiligheid en respect

En dit nadat de voorzitter van het college van bestuur, Mirjam van Praag, een mooie voordracht had gehouden waarin ze aandrong op liefde en respect. Spreek je uit, spreek de ander aan, aldus Van Praag, maar met liefde en respect. “De academie is bij uitstek een plek voor controverse, in geschikte vorm”, aldus Van Praag, “en het hoeft ook niet bij uitstek politiek correct te zijn, maar met respect voor de ander.”

En vrijheid van meningsuiting is één ding, maar er moet ook veiligheid van meningsuiting zijn.

Een andere student, rechtenstudent Pim Kelders van de universitaire studentenraad, die er nadrukkelijk niet namens de studentenraad stond maar op persoonlijke titel sprak, waarschuwde voor Amerikaanse toestanden met safe spaces op universiteitscampussen en dergelijke. Maar toen hij door een docent statistiek werd bevraagd over zijn suggestie dat er door VU-docenten wel degelijk college wordt gegeven vanuit een "ideologische bubbel", protesteerde hij dat hij “nu al vijandigheid naar mij toe” voelde.

Weggezet als racist

Ook de politicologiestudent klaagde dat hij, maar soms ook linkse studenten, werden weggezet als racist. Sociaal wetenschapper Sinan Çankaya schamperde daarop dat het blijkbaar de rechtse studenten waren, die een safe space wensten.

De politicologiestudent bekende daarna dat hij niet echt voor racist was uitgemaakt, maar dat hij had gechargeerd. Wat er wel was gebeurd, is dat een docent had verteld over een gezichtsscanner die niet werkte op zwarte gezichten, en dat daaraan racisme ten grondslag lag. Die docent had dat volgens hem "wobbelig” onderbouwd.

Regenboogvlag

Aan dit soort-van-debat gingen drie sprekers vooraf, steeds ingeleid door historicus Susan Legêne, die niet onvermeld mogen blijven. Behalve Van Praag waren dat theologiedecaan Ruard Ganzevoort en sociologiedocent Boris Slijper.

Ganzevoort vertelde over het dilemma waar hij voor staat als het om de Nashville-verklaring gaat. Ganzevoort, zelf homo, verplaatste zich in de positie van de ondertekenaars van die verklaring en van hun sympathisanten, die zich net zo goed weggezet voelden toen de VU een statement maakte door de regenboogvlag te hijsen. Hij ziet het niet als zijn taak om ideeën als fout te bestempelen, maar pleit voor een debat waarin iedereen “vruchtbaarder op elkaars tenen gaat staan.”

Politiek wereldbeeld

Slijper vindt dat docenten hun rechtse studenten serieuzer moeten nemen dan ze nu doen. Toen hij nog aan de UvA werkte, was Yernaz Ramautarsing zijn student. Ramautarsing maakte als eerste een Facebook-pagina aan waarop studenten konden klagen over linkse indoctrinatie. Collega’s zeiden tegen hem dat het beter was Ramautarsing te negeren, maar daar is Slijper, zelf links, het niet mee eens. Bovendien is er volgens hem wel degelijk grond voor de beschuldiging van (linkse) vooringenomenheid aan de academie. “Als er wordt gekozen welk onderzoek er gedaan moet worden, is dat nooit zonder bias”, aldus Slijper. “En veel theoretische perspectieven zijn nauw verweven met een bepaald politiek wereldbeeld.”

Wees gewoon open over je politieke oriëntatie, zegt Slijper. Dan weet iedereen waar die aan toe is. Ten slotte drukte hij iedereen op het hart om niet een “al te groot” beroep te doen op respect en veiligheid in het debat.

In een eerdere versie van dit stuk stond dat Pim Kelders beweerde dat studenten door docenten worden "aangestuurd". Nu staat er dat hij suggereerde dat docenten college geven vanuit een "ideologische bubbel".

Peter Breedveld

{ Lees de 9 reacties}

Door Anne op 17 mei 2019

I did not come because of what you described. People who say they want to debate, but really just want to call others names and demand that others not receive what they themselves want to have. I'm not particularly sure what the problem is with safe spaces.... but indeed, I want the VU to be a safe space for everyone. It has already been said before. My rights end where your rights begin. That is society...a community where freedom allows me to be me if it doesn't hurt you. However, if someone wants to trample on others, I'm sure they are not happy with safe spaces and I'm sure I could debate until I am blue in the face and they would still call me a "hippie." Which is a title that I somewhat think is a badge of honor, anyways.

Door Viviane op 18 mei 2019

De uitnodiging voor dit debat heeft mij helaas niet bereikt. Ik ben het er mee eens dat studenten in dit debat betrokken moeten worden zodat er niet alleen sprake is van verschillende standpunten maar van een ontmoeting van die standpunten. Misschien een idee om het wat explicieter onder de aandacht van studenten te brengen dat een dergelijk debat plaatsvindt?

Door Bert van Dongen op 19 mei 2019

Iemand wegzetten als racist of fascist of nazi heeft niets te maken met vrijheid van meningsuiting. Het is ordinair gescheld, bedoeld om de ander monddood te maken. Het is triest dat Sinan Çankaya dat niet lijkt te begrijpen en dat hij op deze manier reageert.

Door Biejan Poor Toulabi op 20 mei 2019

@Bert: de politicologie student vertelde dat sommige studenten (witte studenten, links en rechts, had hij het over) bij de bespreking van bepaalde onderwerpen of theorieën "voelden" dat er geïmpliceerd werd dat ze racistisch zouden zijn. De volledige passage uit het stuk:

"Ook de politicologiestudent klaagde dat hij en andere conservatieve studenten werden weggezet als racist. Sociaal wetenschapper Sinan Çankaya schamperde daarop dat het blijkbaar de rechtse studenten waren, die een safe space wensten.

De politicologiestudent bekende daarna dat hij niet echt voor racist was uitgemaakt, maar dat hij had gechargeerd. Wat er wel was gebeurd, is dat een docent had verteld over een gezichtsscanner die niet werkte op zwarte gezichten, en dat daaraan racisme ten grondslag lag. Die docent had dat volgens hem "wobbelig” onderbouwd."

Moeten we deze onderwerpen niet bespreken omdat bv. witte studenten zich ongemakkelijk voelen? Lijkt me een sterk staaltje (zelf) censuur. Bovendien ironisch dat studenten van een rechtse signatuur dan feitelijk om safe spaces vragen.

Door Bert van Dongen op 20 mei 2019

Natuurlijk moet je dit soort onderwerpen blijven behandelen, maar dan zonder studenten een schuldgevoel aan te praten. In dit geval had de docent voor en tegenargumenten kunnen aandragen, om daarna de studenten zelf hun eigen oordeel te laten vormen.

Door Biejan Poor Toulabi op 21 mei 2019

Studenten en schuldgevoel aanpraten door over bias te spreken in de context van algoritmes en andere technologieën? Laat me niet lachen.

Ik herhaal nog eens wat ik tijdens de bijeenkomst al zei. Er is een grote minderheid die reflexief in de verdediging schiet als onderwerpen zoals diversiteit, racisme e.d. behandeld worden. Het werkt als een rode lap op een stier. Die discussie over "linkse indoctrinatie" kan grotendeels hiertoe gereduceerd worden. Het is geen grote ideologische clash, maar een dominante minderheid die een safe space zoekt.

Vele onderzoeken sinds de jaren '90 laten dit zien door naar onderwijsevaluaties te kijken. Dit soort vakken worden structureel slechter beoordeeld dan andere vakken. Ze worden nóg slechter beoordeeld als ze gedoceerd worden door ondergerepresenteerde groepen.

Dat studenten triggerd raken door dit soort onderwerpen onderstreept juist het belang van onderzoek en onderwijs ernaar.

Door Bert van Dongen op 22 mei 2019

Dus studenten worden boos vanwege de inhoud van deze vakken en geven ze daarom al jaren slechte beoordelingen. En dat is dus de schuld van die studenten. Dit klinkt als een slechte grap.

Is er in al die tijd nooit iemand geweest die gekeken heeft of deze vakken wel op de juiste manier en door de juiste docenten worden gegeven? Als ik zie hoe veel ruimte Gloria Wekker op de UvA heeft gekregen om daar haar bizarre ideologie te verkondigen dan heb ik er weinig vertrouwen in dat deze vakken op onze universiteiten op een evenwichtige manier worden gegeven. In dat geval hebben de studenten alle reden om boos te zijn.

Door Biejan Poor Toulabi op 23 mei 2019

Heel veel onderzoek laat zien dat vakken met thema's als diversiteit en ras systematisch slechter beoordeeld worden. Dit heeft alles met het thema te maken en niks met ontwerpkeuzes, docent of didactiek.

Overigens kijken wij docenten de hele tijd naar ons onderwijs: wanneer we een vak ontwerpen, tijdens het doceren, achteraf met evaluaties, aan het einde van het jaar, tijdens midterm reviews, tijdens onderwijs visitaties. We kijken er constant naar, vragen (smeken bijna) de hele tijd naar feedback. En we nemen die feedback altijd in overweging. We zijn echter een universiteit en geen fastfood restaurant waarin je een bord terugstuurt omdat je het gerecht niet lust. We zijn er om het gezichtsveld van de studenten te verbreden en kritisch na te laten denken over maatschappelijke vraagstukken. Dat gaat niet als je beschermd wilt worden.

Het valt me overigens op dat mensen zoals jij altijd over Wekker beginnen te raaskallen. Wat heeft die arme vrouw je misdaan? :)

Door Bert van Dongen op 23 mei 2019

Dank voor de uitleg en erg sportief dat je de moeite nam om steeds te reageren. Ik ben benieuwd wat de studenten als reden opgeven voor hun slechte beoordeling. Vinden ze de benadering eenzijdig of politiek gekleurd of is het iets anders?

Gloria Wekker heeft er denk ik mede voor gezorgd dat dit vakgebied bij het grote publiek, waar ook ik onderdeel van ben, een bar slecht imago heeft.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.