NIEUWS

Campus 14 januari 2016

'Ik heb nooit gezegd dat Nijkamp data manipuleerde'

reacties 2

Hij zette de anonieme aanklacht tegen Peter Nijkamp en Karima Kourtit online, startte een crowd-funding om de aanklacht te laten vertalen in het Engels, ‘om een internationale discussie’ te starten over wat hij Nijkamps ‘fact-free science’ noemde.

De Leidse hoogleraar Statistiek Richard Gill werd één van de felste critici van Nijkamp en een spreekbuis voor Nijkamps anonieme plaaggeest, die zich tot op de dag van vandaag niet bekend heeft gemaakt.

Slordig geweest

Maar een commissie wetenschappelijke integriteit heeft Nijkamp vrijgepleit van datavervalsing, het verzinnen van gegevens en andere vormen van wetenschappelijke fraude. Nijkamp is vaak slordig geweest, blijkt uit de rapportage van de commissie, en hij gebruikt weleens vage begrippen die misverstanden veroorzaken, maar gegevens verzonnen heeft hij nooit. En de conclusies die hij trekt, zijn op basis van de door hem verstrekte data te rechtvaardigen.

“Ik heb nooit gedacht dat Nijkamp en zijn collega’s gegevens hebben verzonnen of data heeft gemanipuleerd”, zegt Gill nu. Dat is waar. Tegen Advalvas zei hij vorig jaar zelfs expliciet dat hij hem niet beticht van fraude. “Ik wil alleen maar discussie over zijn werk.”

Onschuldig tot tegendeel is bewezen

De klokkenluider betichtte Nijkamp daar wel van, en Gill werkte actief mee aan de verspreiding van die aanklacht. Nijkamp diende toen bij zijn universiteit een klacht in, die uitmondde in een verklaring op Gills site dat hij Nijkamp noch Kourtit ooit had willen beschuldigen van datafraude.

Gill zegt nu spijt te hebben van de crowd-funding en hij laakt ook de manier waarop Nijkamp door de media is aangepakt. “Daar werd niet uitgegaan van het principe dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen.”

Data verstrekken

Maar Nijkamp heeft volgens Gill wel zelf de misverstanden in de hand gewerkt. “Door zijn slordige schrijfwijze, door dingen niet uit te leggen en te weigeren zijn data te verstrekken. De commissie merkt zelf op dat Nijkamps publicaties stikken van de onduidelijkheden en slordigheden. Ze zegt ook nadrukkelijk dat ze zich onthoudt van een oordeel over de wetenschappelijke kwaliteit van Nijkamps werk."

Ook de VU treft volgens hem blaam: “Door onverwacht Nijkamps promovenda, Karima Kourtit, toch snel te laten promoveren met weliswaar een andere promotor dan Nijkamp, maar wel met voor een deel dezelfde intimi van Nijkamp in de leescommissie.”

 

Peter Breedveld

{ Lees de 2  reacties }

hits 4
Door Izak van Langevelde op 14 januari 2016

Gill heeft destijds aangeboden de data van Nijkamp na te lopen, maar dit is er nooit van gekomen, omdat Nijkamp weigerde deze data te overleggen. Heeft Gill nu wel de kans gekregen deze data te onderzoeken?

Door Harrie Verbon op 21 januari 2016

In dit stuk in Ad Valvas staat: “Maar een commissie wetenschappelijke integriteit heeft Nijkamp vrijgepleit van datavervalsing (…). En de conclusies die hij trekt, zijn op basis van de door hem verstrekte data te rechtvaardigen.” De commissie heeft zeven klachten van de anonieme klager over fraude met onderzoekgegevens bekeken. Ik heb alleen de behandeling van de eerste klacht bestudeerd en daaruit valt de tweede conclusie van de redactie van Ad Valvas niet af te leiden. Die eerste klacht betreft een artikel van Nijkamp (en Kourtit) over de gevolgen van massa-immigratie. De commissie concludeert over dat artikel dat “de aanbevelingen [over de gevolgen van migratie en over migratiebeleid, HV] niet in de analyses als zodanig zijn gefundeerd.” Met andere woorden, wat Nijkamp concludeert over migratie is niet gebaseerd op de verzamelde gegevens voor dat artikel. Het was dus volgens de VU-commissie ook niet aannemelijk “dat de auteurs de gegevens zodanig hebben bewerkt (…) dat een op voorhand bepaalde onderzoeksuitkomst werd bereikt.” Het is dus een soort conclusie uit het ongerijmde: als je je data niet gebruikt bij de gevolgtrekkingen uit je onderzoek hoef je die data ook niet te manipuleren. Nijkamp sjoemelt dus niet met zijn data, hij sjoemelt met zijn conclusies. Dit verwijt valt meer onder de noemer twijfelachtige kwaliteit van onderzoek. Hier ging de commissie Zwemmer over die in maart 2015 tot de conclusie was gekomen dat Nijkamp gebruik maakt van twijfelachtige onderzoekspraktijken. Die conclusie staat nog steeds, want de VU-commissie heeft het werk van Zwemmer c.s. niet over gedaan, zoals uitdrukkelijk vermeld wordt op pagina 5 van het VU-rapport. Hopelijk voor Nijkamp en Ad Valvas volgen bij de andere zes bekeken klachten de conclusies wel uit de data. Ik heb niet meer de moeite genomen die te bekijken.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.