Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Campus 13 mei 2016

Gaat OM anonieme klager echt aanpakken?

reacties 4

Het Openbaar Ministerie moet de anonieme klager vervolgen die hoogleraar Peter Nijkamp en zijn promovendus Karima Kourtit aan de schandpaal nagelde. Maar het OM kan best vrijspraak eisen.

'Klager over VU-econome vervolgd wegens laster', kopte de Volkskrant deze week. 'Justitie wil de anonieme klager bij de Vrije Universiteit vervolgen die econome Karima Kourtit beschuldigde van wetenschappelijk wangedrag.'

Uitkomst onzeker

Alleen wilde Justitie dat niet echt. Kourtit moest naar de rechter stappen om die vervolging voor elkaar te krijgen. De uitkomst van de zaak is bovendien hoogst onzeker. Het Openbaar Ministerie kan ook vrijspraak eisen, zoals het bijvoorbeeld deed in de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders.

Kourtit had aangifte gedaan wegens laster. De klachten over haar wetenschappelijke werk zijn immers zo goed als ongegrond verklaard bij diverse instanties, al moest ze wel iets aan haar proefschrift veranderen. Maar het lukte de politie niet om de anonieme klager op te sporen. Daarom besloten de politie en de officier van justitie het onderzoek te staken.

Identiteit achterhalen

De econome was het hier niet mee eens. Ze maakte bij de rechter aannemelijk dat de identiteit van de klager via diens IP-adres best te achterhalen is. En dat vonden de rechters overtuigend. Er zijn inderdaad voldoende aanknopingspunten, aldus het vonnis van afgelopen december. Dus moet het OM nader onderzoek doen en de verdachte voor de rechter brengen.

Dan pas zal blijken of er volgens het OM werkelijk sprake is van laster. Dat is nog niet zeker. Het OM zag aanvankelijk weinig brood in de zaak. De VU heeft zelf al vastgesteld dat Kourtit niet had geplagieerd. En hoeveel schade heeft ze nu eigenlijk ondervonden? 'Klaagster is inmiddels daadwerkelijk gepromoveerd', staat in een schriftelijk advies aan de rechter.

Nieuw inzicht

Pas tijdens de behandeling van de zaak bij het Gerechtshof in Arnhem kwam het OM tot andere inzichten, maar het is niet bekend waarom.

Het is intussen nog niet gelukt om de anonieme klager te achterhalen, dus is er ook nog geen ‘vervolgingsbeslissing’ genomen, aldus een woordvoerder van het OM.

Anonimiteit opgeheven

Zelfs als de officier van justitie vrijspraak eist en de verdachte wordt ontslagen van rechtsvervolging, heeft de zaak voor Kourtit één voordeel: de anonimiteit van de klager is dan opgeheven. Je kunt immers niet anoniem terechtstaan.

Intussen heeft de anonieme klager, die zich N.N. noemt, gereageerd op de website van Advalvas. Van smaad is helemaal geen sprake, meent N.N. “Een dergelijke beschuldiging aan mijn adres is buiten alle proporties, en ik ben hierdoor diep geraakt.”

HOP/BB

{ Lees de 4  reacties }

hits 17
Door Weerwoord op 13 mei 2016

"De VU had zelf vastgesteld dat Kourtit niet had geplagieerd". Die informatie is onjuist.

Cie. Drenth I constateert plagiaat: "De commissie bestempelt deze van vorm van incorrecte bronvermelding, conform de geldende regels, als plagiaat."

(zie hier: http://www.vsnu.nl/files/documenten/Wetenschapp.integriteit/2013%20Besc… )

Cie. Drenth II constateert plagiaat:
"De commissie heeft zich bij het onderzoek van de klacht […] beperkt tot […] van de aangeduide publicaties. Met betrekking tot drie van deze publicaties […] constateert de commissie dat er sprake is van plagiaat, zij het dat de omvang daarvan aanzienlijke verschillen vertoont: in twee publicaties […] betreft het relatief korte passages, terwijl er in publicatie […] sprake is van een zeer omvangrijk gebruik van andermans teksten. "

(Zie hier: http://www.vsnu.nl/files/documenten/Wetenschapp.integriteit/2015%20VU%2… )

Door NN op 13 mei 2016

Hopelijk zijn Kourtit en Nijkamp wel eerlijk geweest in hun aangifte, en hebben ze geen verkeerd beeld geschept van de uitkomsten van het onderzoek dat n.a.v. mijn klachten is uitgevoerd. Anders bestaat het risico dat het OM nu onderzoek doet op basis van verkeerde informatie.

Door Weerwoord op 13 mei 2016

Feit is overigens wel dat de derde klacht, over datafraude, ‘geen doel treft’ volgens de commissie Struiksma. De commissie maakt echter wel melding van andere bevindingen. Hier zijn 2 voorbeelden:

“Uit de publicatie blijkt dat de onderzoekgegevens zijn verkregen door raadpleging van 13 experts op het gebied van effecten van immigratie. De commissie is door Nijkamp en Kourtit in het bezit gesteld van de vragenlijst waarmee de mening van deze experts is gepeild en de dataset die op grond daarvan is samengesteld. De commissie ziet geen aanleiding om te veronderstellen dat deze dataset is gefingeerd. De vermoedens van klager vormen hoogstens een aanwijzing dat de auteurs bij de verwerking van de gegevens, de presentatie daarvan en de onderbouwing van een en ander, niet altijd even zorgvuldig te werk zijn gegaan.
Aan de SWOT-analyse worden geen dwingende conclusies verbonden, terwijl de aanbevelingen die per onderwerp worden gedaan, ook niet in die analyse als zodanig zijn gefundeerd. Het is dus niet aannemelijk dat de auteurs de gegevens zodanig hebben bewerkt en weergegeven dat een op voorhand bepaalde onderzoeksuitkomst werd bereikt.”

“De commissie concludeert dat de in de publicatie gehanteerde beschrijving van de in het onderzoek betrokken bedrijven vaag en algemeen is en niet toereikend om als gemeenschappelijk kenmerk van de in het onderzoek betrokken bedrijven te kunnen dienen.”

Het complete rapport is hier te vinden: http://www.vu.nl/nl/Images/CWI_2015.092_Rapport_inz_NN3_v_Nijkamp%2C_Ko…

Door Izak van Langevelde op 13 mei 2016

@NN: Het staat het OM vrij om onder grote media aandacht keihard onderuit te gaan

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.