Decaan: eerst onderwijs verbeteren dan pas bezuinigen

NIEUWS

Campus  26 september 2012

Decaan: eerst onderwijs verbeteren dan pas bezuinigen

reacties 3

Decaan Anton Hemerijck van Sociale Wetenschappen roept zijn docenten in een brief op de colleges morgen niet te ‘belasten’ met het ‘verschil van inzicht’ tussen de Verontruste VU’ers en het universiteitsbestuur.

Plan van de Verontruste VU’ers is om studenten in de colleges door middel van een Powerpoint-presentatie bij te lichten over de gevolgen van de geplande bezuinigingen voor het onderwijs. De Verontruste VU’ers denken dat het inkrimpen van het ondersteunend personeel de druk op de docenten zal vergroten, ten koste van de onderwijskwaliteit.

Feitelijke onjuistheden

Volgens Hemerijck bevat die presentatie een ‘aantal achterhaalde beweringen en feitelijke onjuistheden’, zo schrijft hij in een brief. ‘Laten we eerst een goed geïnformeerde discussie voeren’, aldus Hemerijck.

Een aantal Verontruste VU’ers voelt zich door de brief in de kuif gepikt. ‘Het moet niet gekker worden!’ reageert universitair docent Ida Sabelis op de Facebook-pagina van de actievoerders. ‘Studenten moeten weten dat dit hen ook aangaat’.

“Ik ga niks verbieden”, reageert Hemerijck vanuit Bratislava, waar hij een congres bezoekt. “Ik denk alleen dat je met zo’n presentatie tijdens het college de discussie niet verder helpt. En áls je het toch doet, laat het dan niet het hele college domineren. Doe het tijdens de koffiepauze of zo. Het is een vriendelijk verzoek.”

Betere invliegroute

De feiten zijn volgens Hemerijck achterhaald omdat, vanwege de acties van de Verontruste VU’ers, de discussie over de reorganisatie weer is opengebroken. “Als bestuur, en ik ben daar zelf ook schuldig aan, hebben we ervoor gekozen te beginnen met de reorganisatie van de ondersteunende diensten, in plaats van ons bezig te houden met de vraag welke universiteit we willen zijn. Dát is de betere invliegroute.”

Betekent dit, dat de reorganisatie van de ondersteunende diensten wordt herzien? “Vanuit mijn jarenlange ervaring, ook in het buitenland, ben ik ervan overtuigd dat er veel te halen valt met een efficiency-slag, ook door kritisch te kijken naar de ondersteunende diensten”, antwoordt Hemerijck. “Maar we hebben ook inhoudelijke vragen over de organisatie van het onderwijs en het onderzoek te beantwoorden, en in die discussie zitten we nu.”

Loyaliteit aan de VU

Hemerijck bestiert één van de wat hij zelf noemt ‘onderwijsrijke’ faculteiten. “Zeker voor ons is de onderwijskwaliteit veel belangrijk. Tot tien jaar geleden scoorden we op dat gebied altijd goed in de Nationale Studenten Enquête, maar de laatste jaren niet meer. Dat komt door de enorme groei van de studentenpopulatie. Daar is dus veel werk te doen, en ik weet dat de Verontruste VU’ers worden gemotiveerd door hun loyaliteit aan de VU. Daarom zeg ik: laten we eerst die belangrijke discussie voeren.” 

Peter Breedveld
BEELD: Studio VU
hits 3121

{ Lees de 3 reacties }

De Verontruste VU'ers in FSW hebben de onderstaande mail gestuurd als respons op het verzoek van de decaan:

Geachte heer Hemerijck, beste Anton,
Geachte collegae,

Met enige verbazing hebben de medewerkers die zijn georganiseerd in het open platform Verontruste VU'ers en andere collegae kennis genomen van uw e-mail om niet in te gaan op het verzoek om studenten te informeren over de op handen zijnde veranderingen. Allereerst heeft de toonzetting van uw verzoek ons verbaasd; het lijkt op een verbod om een volgens ons belangrijke universitaire kwestie met de studenten te bespreken.

Wij zijn ook verbaasd over de argumenten die u daarvoor aanhaalt. Ondanks de verlegging van de beleidskoers naar onderwijs, is het nog zeer onduidelijk wat dit precies inhoudt. In de powerpoint slides waartegen u bezwaar maakt, wordt volgens ons wel degelijk een correct beeld geschetst van de gevolgen van het snijden in de ondersteunende diensten voor de studenten. De informatie is onder andere ingewonnen bij studentenpsychologen, die de informatie van hun leidinggevende hebben ontvangen. Dit onderdeel van de reorganisatieplannen is vooralsnog ongewijzigd.

Ten tweede zit er weinig tot geen verschil in de opstelling van de bonden en de verontruste medewerkers. Hun doelen overlappen deels en liggen in elkaars verlengde.

Ten derde proberen wij als verontruste medewerkers een open discussie aan te gaan met de bestuurders van deze universiteit - iets dat zij tot op heden hebben nagelaten. Het actief betrekken van studenten, die volwaardig lid zijn van onze academische gemeenschap, hoort daarbij. De hoop bestaat dat ook zij zich verantwoordelijk zullen voelen voor de grootschalige en ingrijpende veranderingen die onze universiteit te wachten staan. Door hen te informeren, moedigen wij ze aan om zelf een mening te vormen over de op handen zijnde veranderingen; iets dat bestuurders van hoog tot laag tot op heden hebben nagelaten. Een kleine opoffering van vijf minuten collegetijd, lijkt ons alles behalve een zware belasting van het onderwijs.

Tot slot is er tot op heden nog helemaal geen gesprek tussen het centrale bestuur, decentrale besturen en de medewerkers geweest. Het klopt dat een zeer kleine afvaardiging van het platform Verontruste VU'ers gisteren een gesprek hebben gehad met Rector Magnificus Bouter. Dit mag allesbehalve een open gesprek heten tussen het universiteitsbestuur en de academische gemeenschap. Wij hadden verwacht dat het Faculteitsbestuur met (verontruste) medewerkers in gesprek zou gaan over de inhoud van de slides, in plaats van per mail te communiceren en om medewerkers met enige dwang te verzoeken om deze informatie niet met studenten te delen.

Met vriendelijke groet,

Verontruste medewerkers FSW

Ik begrijp niet wat deze decaan zegt. Laat hij eens concreet worden. Wat zijn achterhaalde beweringen en feitelijke onjuistheden ? En over welke discussie heeft hij het ?

Een aanvliegroute met onbekende bestemming is geen optie als het miljoenen moet kosten en er geen weg terug is. Waar is de visie van dit bestuur op onderwijs en wetenschapsbeoefening en hoe vertaald zich dat in het gevoerde beleid?
Een Verontruste VU'er

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties