NIEUWS

Campus 27 januari 2016

'De VU heeft ons gewoon de arena ingegooid'

reacties 9

Brandende vraag aan Peter Nijkamp, de ruimtelijk econoom die onlangs door de commissie-Struiksma werd vrijgesproken van wetenschappelijke fraude: waarom heeft hij zijn data niet eerder ter beschikking gesteld aan journalisten en wetenschappers die daar om vroegen?

Voor Nijkamp is het een no-brainer: “Ik ga mijn data niet overhandigen aan een journalist die eerst onware dingen over mij beweert en klakkeloos de beschuldigingen van een anonymus overschrijft. Ik ben dat ook niet verplicht.”

“Bovendien: die data bevatten bedrijfsgevoelige informatie van topmensen van onder andere Philips Research, KLM en de Rabobank. Die heb ik gekregen op voorwaarde dat ze vertrouwelijk zouden blijven.”

Nijkamp had wel de Leidse hoogleraar statistiek Richard Gill, die zich ook met de zaak bemoeide, toegezegd zijn data te overhandigen ter controle van zijn wetenschappelijke publicaties. “Maar toen kwam de derde klacht van onze anonieme vriend, waar de commissie-Struiksma op werd gezet. Toen ging het dossier dicht en mocht ik die data niet meer aan derden geven. Zo zijn de regels.”1

Rouwig is hij er niet om dat hij Gill die data uiteindelijk niet heeft kunnen geven: “Hij heeft in het verleden nou ook niet echt de indruk gewekt dat hij te goeder trouw was.”

Plagiaat

Een korte samenvatting van het voorafgaande: de promotie van ruimtelijk econoom Karima Kourtit werd in het voorjaar van 2013 uitgesteld vanwege een anonieme klacht. Een commissie onder leiding van emeritus hoogleraar Pieter Drenth concludeerde dat er sprake was van een zekere vorm van plagiaat en dat Kourtit mocht promoveren als ze haar proefschrift aanpaste

Er volgden nog twee anonieme klachten waardoor niet alleen Kourtit, maar ook haar promotor Nijkamp onder vuur kwamen te liggen. Kourtit kreeg – samen met Nijkamp – een tweede commissie-Drenth voor haar kiezen; Nijkamps werk werd door twee andere commissies, Zwemmer en Struiksma, gecontroleerd op respectievelijk plagiaat en wetenschappelijke fraude, waarbij in het laatste geval ook weer Kourtit werd meegenomen. Zwemmer verweet Nijkamp ‘questionable research practice’, maar de VU nam afstand van dat oordeel.

Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) wees, onafhankelijk van Zwemmer, vorig jaar alle beschuldigingen van plagiaat van de hand en tikte de VU zelfs op de vingers wegens onder meer de onzorgvuldige manier waarop ze de zaak in de publiciteit bracht. Struiksma pleitte Nijkamp onlangs vrij.

Broddelwerk

Struiksma kreeg, in tegenstelling tot journalisten en collega’s die daar via de media om vroegen, alle onderzoeksdata waar hij Nijkamp en Kourtit om vroeg. Nijkamp zegt het grootste respect voor de commissie te hebben en voor het werk dat ze heeft gedaan. Dat was anders met de vorige commissies die zijn werk tegen het licht hielden. Voor de beide commissies-Drenth, die het werk van Kourtit en deels dat van Nijkamp tegen het licht hielden, heeft hij geen goed woord over en het rapport van de commissie-Zwemmer is volgens hem "absoluut broddelwerk."

Struiksma concludeert dat de beschuldigingen van de anonieme klager nergens doel treffen. Het gaat hoogstens om vage begrippen en misverstanden over definities en aantallen. Zo verschillen Nijkamp en de anonymus van mening over wat je tot de groenpartijen in een stad als Marseille mag rekenen. Dat het strand daartoe ook behoort, was de anonymus ontgaan.

Ook over wat precies een hightech bedrijf is, worden Nijkamp en zijn kwelgeest het niet eens. De laatste baseerde er zijn beschuldiging op dat Nijkamp sjoemelde met het aantal onderzochte bedrijven voor een artikel.

Toch sijpelt er wel subtiele kritiek door in het rapport van Struiksma. Zo staat er een aantal keren nadrukkelijk vermeld dat het niet de taak van de commissie is een oordeel te vellen over de kwaliteit van Nijkamps wetenschappelijke werk. Soms ontstaat het beeld dat Nijkamp niet altijd even nauwkeurig en consequent is geweest.

Nijkamp verklaart dat met het feit dat hij dezelfde data gebruikte voor verschillende artikelen met net een iets andere focus of met andere auteurs; daardoor kon er weleens een verschuiving ontstaan in de definitie van wat bijvoorbeeld een bedrijf in de hightech branche is of de creatieve sector. “Maar dat heeft met wetenschappelijke integriteit niets van doen”, aldus Nijkamp.

Oncoloog

Over de kwaliteit van zijn werk deed een VU-collega van hem, econoom (geen ruimtelijk econoom) Pieter Gautier, tegen Advalvas een tijd geleden een paar boude uitspraken. Nijkamp zou publiceren in tijdschriften van het laagste allooi, beweerde Gautier. “Waar je als wetenschapper je artikelen eigenlijk beter niet naartoe kunt sturen.”

Nijkamp wordt er heel boos om. “Het stoort me dat een niet-vakgenoot dat over mij durft te zeggen. Alsof een tandheelkundige zich een oordeel kan aanmatigen  over de kwaliteit van het werk van een oncoloog. Gautier zou zich diep moeten schamen.”

Ja, een derde van de bladen waar hij in publiceert, is wetenschappelijk niet heel zwaar. “Maar het gaat mij ook om het zo breed mogelijk verspreiden van kennis, zo’n groot mogelijk publiek te bereiken. Ik vind dat belangrijk, het is mijn ideaal. Maar dat ik daarnaast niet in internationale topbladen zou publiceren, is geheel bezijden de waarheid. Ik heb met regelmaat gepuliceerd in journals van wereldklasse die een nog veel grotere impactfactor hebben dan bijvoorbeeld American Economic Review. Ik behoor qua performance en impact tot de meest gerespecteerde economen ter wereld. Ik heb daar keihard voor geknokt.”

Ondanks de kritiek, in de nasleep van de beschuldigingen, op het extreem hoge aantal publicaties op Nijkamps naam, is hij daar gewoon mee doorgegaan. De afgelopen twee jaar heeft hij weer 120 artikelen in verschillende internationale tijdschriften gepubliceerd, “waaronder een aantal zeer zware.” Een lijst met deze publicaties stuurt hij later als bewijs per mail.

Dubbele pet

Hij overhandigt ook het rapport van de commissie Drenth 1, die het proefschrift van Kourtit onderzocht. Het rapport is nooit openbaar gemaakt. Drenth verwijt Kourtit en Nijkamp in het rapport, dat in bezit is van de Advalvas-redactie, zo vaak te hebben gedaan aan ‘zelfcitatie’ (hergebruik van zinnen uit eerdere artikelen) dat er sprake is van plagiaat. “Drenth verzint gewoon zelf regels ten aanzien van zelfcitatie”, zegt Nijkamp. Over het hergebruik van eigen teksten, in de media ‘zelfplagiaat’ genoemd, zijn inderdaad pas door de zaak Nijkamp iets duidelijker regels gekomen in de gedragscode wetenschapsbeoefening van de universiteitenkoepel VSNU.

Hij heeft erover geruzied met het college van bestuur, onder andere over de dubbele pet van de VU-ombudsman, die èn als een boven alle partijen staande bemiddelaar de klacht moest behandelen, èn als oordeelsrechter in de commissie-Drenth zat. Nadat de VU beloofde het woord ‘plagiaat’ niet in de media te gebruiken, besloot Kourtit af te zien van een beroep tegen de commissie bij het LOWI. “Zes weken later sprak de VU toch van plagiaat, maar toen was de mogelijkheid om in beroep te gaan, verstreken”, vertelt Nijkamp. “En toen was er inmiddels reeds een tweede anonieme klacht.”

Hij vindt dat de VU ernstig tekort is geschoten. Het landelijke integriteitsorgaan LOWI heeft de VU daar ook om bekritiseerd. De VU heeft een aantal fouten ook toegegeven, onder andere de dubbele pet van de ombudsman. Het College voor de Rechten van de Mens verweet bovendien de VU niet voldoende te hebben onderzocht wat ze kon doen om Kourtit te beschermen tegen de vaak ronduit seksistische en racistische verhalen over haar in de media.

Karaktermoord

Nijkamp spreekt van karaktermoord. Hij wil excuses van de VU. “Ik ben persoonlijk geraakt omdat er aan mijn eerlijkheid is getwijfeld."

De VU was echter door de zaak ook in een lastig parket gebracht. De anonieme aanklacht werd, voordat de VU er zelfs maar een besluit over had kunnen nemen, breed uitgemeten in de media, samen met geruchten en roddels over Nijkamp en Kourtit en anderen. Hoe had de VU volgens hem moeten reageren?

“Ze had zich moeten afvragen of de klager zuivere motieven heeft”, antwoordt Nijkamp. “Ze had haar toegewijde medewerkers uit de vuurlinie moeten houden. Maar we zijn gewoon de arena ingegooid, en de VU nam een Pilatus-houding aan, van: wij wassen onze handen in onschuld. En ze heeft bepaalde zaken, zoals Kourtits naam, zelf in de publiciteit gebracht. Weet je dat er jaarlijks vele  klachten binnenkomen over medewerkers, aan elke universiteit? Die worden allemaal vertrouwelijk afgehandeld. Waarom kon dat met deze klacht niet?”

Karima Kourtit promoveerde intussen vorig jaar ook nog – cum laude –  aan de Poolse Adam Mickiewicz University op een proefschrift met een titel die sterk deed denken aan de titel van haar eerste, uitgestelde proefschrift. Haar promotor was Nijkamp. “Het is een ander proefschrift”, zegt hij. “Er staan twee hoofdstukken uit het oude proefschrift in, op een totaal van vijftien.” Dat betekent dat Kourtit tegelijkertijd aan twee promoties heeft gewerkt, een bijna bovenmenselijke prestatie.

Leuke dingen

“Ze is net zo gek als ik”, verklaart Nijkamp. “Ze werkt dag en nacht, ze is een vrouw met een eigen karakter. Ook zij vecht net zolang door totdat haar naam is gezuiverd.”

De VU moet ruiterlijk erkennen dat ze fout heeft gehandeld en dat Kourtit en Nijkamp daardoor schade is toegebracht, zegt Nijkamp. En als de VU dat niet doet? “Het is evident dat er dan gevolgen zijn”, zegt Nijkamp. “Dat is geen dreigement, dat is hoe het zal gaan.”

Wat de anonieme klager betreft, dat is volgens Nijkamp een collectief. “Dat zie je aan de stijlverschillen in de klachten.” Nijkamp lijkt verdachten op het oog te hebben, maar weigert er iets over te zeggen. Was er zoveel kinnesinne op de afdeling ruimtelijke economie? “Ik verzamel jonge mensen om me heen die opvallen door hun inzet en ambitie. Natuurlijk heb je altijd mensen die buiten de boot vallen.” Het beeld van een koninkrijk, dat Nijkamp volgens sommige media zou hebben gesticht op de afdeling, hij herkent zich er niet in.

Intussen blijft hij, 69 inmiddels, “leuke dingen” doen. Hij is bezig met de oprichting van een internationale denktank op zijn vakgebied. "Ik wil mijn hersenen blijven pijnigen met interessante kwesties. Ik werk, in goede gezondheid,  meer en harder dan ooit tevoren.”

Nijkamp heeft zijn grieven op schrift gesteld in een stuk dat hij zijn 'speaking notes' noemt. Dat stuk is hier te lezen. Morgen de reactie van VU-rector Vinod Subramaniam op deze site.

Voetnoot:

1. [De VU zegt hierover: 'Dit is onjuist. Aan wie Nijkamp data ter beschikking stelt, is aan hem. Het is hem niet verboden data ter beschikking te stellen aan anderen dan aan de commissie Struiksma. In artikel 3.3 van de Code Wetenschapsbeoefening van de VSNU is juist bepaald dat onderzoeksgegevens ten behoeve van de controleerbaarheid op aanvraag ter beschikking moeten worden gesteld aan andere wetenschappers.']
Peter Breedveld
BEELD: Wikimedia Commons

{ Lees de 9  reacties }

hits 19
Door kosena op 28 januari 2016

dit artikel is gisteren gepubliceerd en inmiddels 516 keer bekeken, maar nog steeds geen reactie van @Klaas van Dijk en @Izak van Langevelde ?????????????

Door Izak van Langevelde op 28 januari 2016

Wie het wetenschappelijk discours verwart met een arena, hoort in de wetenschap niet thuis, ook al voelt zo iemand zich als een vis in het water aan de VU...

Door Klaas van Dijk op 28 januari 2016

Peter Nijkamp stelt in 'Speaking Notes voor AD VALVAS': "Het is fijn dat nu officieel en onomstotelijk is vastgesteld dat wij (d.w.z. Karima Kourtit en ik) ons onderzoek zuiver en eerlijk hebben uitgevoerd."
.
Dat valt nog maar te bezien.
.
In de eerste plaats heeft de Commissie Struiksma niet gekeken naar hoofdstuk 6 van het 2013 proefschrift van Karima Kourtit. In de tweede plaats stuit de Commissie Struiksma op onzorgvuldigheden. In de derde plaats stelt de Commissie Struiksma: "Argumenten die naar de mening van de commissie betrekking hebben op de wetenschappelijke kwaliteit van de publicaties (...) moeten aan de orde worden gesteld in het wetenschappelijke forum." Volgens mij hoort Ad Valvas daar ook onder.
.
Tot nu toe zijn Peter Nijkamp en Karima Kourtit niet ingegaan op de steeds maar weer terugkerende kritiekpunten dat hun wetenschappelijke output veelal van een buitengewoon beroerd laag niveau is. Op http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/promotor-karima-kourtit-polen-was-pete… staat een uitgebreide discussie over de beroerde kwaliteit van een aantal hoofdstukken van het derde proefschrift van Karima Kourtit. De discussie is éénzijdig, want Karima Kourtit en Peter Nijkamp doen niet mee. Karima Kourtit heeft ook nooit in het openbaar op de VU in discussie willen gaan met de critici.
.
Verder komen nu ook onderdelen naar buiten van het rapport van de Commissie Drenth 1. Peter Nijkamp stelt: "Daardoor ontstond een nieuwe hype, want niemand kon dit verifiëren; immers, de VU hield dit geheime rapport achter slot en grendel." en "Welnu, de VU hield dit rapport geheim, wellicht omdat het als ondeugdelijk zou worden aangeduid in een openbaar debat." Dat is een vreemde opmerking. Peter Nijkamp had het rapport dus eerst niet, maar nu wel. Hoe kan dat? Het alternatief is dat Peter Nijkamp het rapport wel had, maar bewust niet aan een journalist heeft willen geven. Of zijn er andere verklaringen?
.
Peter Nijkamp stelt ook: "Met de kennis van nu was het verstandig geweest bij het LOWI in beroep te gaan." Dan moet er ook een formeel besluit zijn genomen door het CvB van de VU. Ik krijg juist sterk het idee dat er geen besluit is genomen door het CvB van de VU, maar dat de beide partijen interne afspraken met elkaar hebben gemaakt. Peter Nijkamp hint hier ook op, gezien zijn uitspraak "De rector heeft Karima Kourtit toegezegd dat in de VU persmededeling het woord ‘plagiaat’ niet zou worden gebruikt en dat ze ‘met opgeheven hoofd’ door de VU kon lopen'. Vreemd.
.
Verder is het goed om onderdeel 5.2. van het rapport van de Commissie Struiksma nog eens even goed door te lezen. Een aantal citaten hieruit:
.
"De commissie concludeert dat de in de publicatie gehanteerde beschrijving van de in het onderzoek betrokken bedrijven vaag en algemeen is en niet toereikend om als gemeenschappelijk kenmerk van de in het onderzoek betrokken bedrijven te kunnen dienen."
.
"Voor de 19 grote ondernemingen geldt dat echter niet. Van deze bedrijven zijn een paar aan te merken als high-tech georiënteerd, maar het overgrote deel niet. Volgen we de lijn die in noot 1 is gekozen, dan zou dit overgrote deel onder deel 1 van de in de noot gegeven definitie moeten vallen om in het kader van de publicatie als creatief te kunnen worden aangemerkt. Dat is echter niet zo."
.
"De commissie concludeert ook hier dat de in de publicatie gehanteerde beschrijving van de in het onderzoek betrokken bedrijven vaag en algemeen is en niet toereikend om als gemeenschappelijk kenmerk van de in het onderzoek betrokken bedrijven te kunnen dienen."
.
"De discussie [had moeten] gaan over de vraag of de publicaties vanwege het vermelde standpunt wetenschappelijk aan de maat waren."
.
"Naar de mening van de commissie ligt het meer voor de hand dat hier sprake is van onzorgvuldigheid bij het interpreteren en/of weergeven van de gegevensverwerking."

Door Klaas van Dijk op 28 januari 2016

Beste kosena, er zijn ondertussen ook een aantal blog posts verschenen van de econoom Harrie Verbon op http://harrieverbon.blogspot.nl/
Zie http://harrieverbon.blogspot.nl/2016/01/peter-nijkamp-vu-migratie-als-b… en http://harrieverbon.blogspot.nl/2016/01/peter-nijkamp-vu-verzon-feitenv… en http://harrieverbon.blogspot.nl/2016/01/peter-nijkamp-vu-eist-excuses-v… en http://harrieverbon.blogspot.nl/2016/01/peter-nijkamp-vu-hoe-rommelwete…
.
Een citaat: "Nijkamp’s wetenschappelijke conclusies zijn niet gebaseerd op de verzamelde gegevens. (...). Met andere woorden: rommelwetenschap kan nooit op fraude zijn gebaseerd, het is nergens op gebaseerd."
.
Opnieuw komt de vraag op hoe het kan dat artikelen met dit soort van forse inhoudelijke tekortkomingen (zie ook de opmerkingen van de Commissie Struiksma) in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd en/of in proefschriften van Karima Kourtit staan (zie bijvoorbeeld ook de kritiekpunten via http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/promotor-karima-kourtit-polen-was-pete… ).
.
En opnieuw heeft NN dus in hoofdlijnen gelijk gekregen, want de klacht van NN ging in essentie over het bedroevend laag niveau van veel van de wetenschappelijke output van Peter Nijkamp en Karima Kourtit. Ik lees namelijk nergens in het rapport van de commissie Struiksma dat men diep onder de indruk was van van de hoge wetenschappelijke kwaliteit van de publicaties die ze hebben onderzocht.
.
In tegendeel.
.
"De vermoedens van klager vormen hoogstens een aanwijzing dat de auteurs bij de verwerking van de gegevens, de presentatie daarvan en de onderbouwing van een en ander, niet altijd even zorgvuldig te werk zijn gegaan." (een ander citaat uit het rapport van de Commissie Struiksma).

Door Izak van Langevelde op 28 januari 2016

Zie ook mijn commentaar op http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/klacht-nijkamp-ongegrond-hij-eist-excu…, ik zal het hier herhalen:

Het onderzoeksrapport is grondig stukgeschoten, omdat het niet onafhankelijk zou zijn, getuigt van vooringenomenheid, en omzichtig de constatering omzeilt dat Nijkamps onderzoek zwaar te wensen overlaat.

Zie bijvoorbeeld de kritiek van Harrie Verbon (http://harrieverbon.blogspot.nl/2016/01/peter-nijkamp-vu-hoe-rommelweten...) en de blog Beter Onderwijs (https://www.beteronderwijsnederland.nl/content/nog-maar-een-keer-nijkamp...)

De VU heeft alle reden een keer hard te roepen dat de zaak hiermee gesloten is, en het rapport vervolgens onderin een stoffige lade te laten verdwijnen.

Dat deze strategie werkt, blijkt uit een artikel op de, over het algemeen goed onderbouwde, site Retraction Watch waar de kwestie wordt samengevat onder de kop "Anonymous complaint about Dutch economist is 'unfounded' (http://retractionwatch.com/2016/01/19/anonymous-complaint-about-dutch-ec...). Een kritische noot van mijn hand werd door de moderator verwijderd.

Het wachten is op het heuglijk moment dat de Kwestie Nijkamp in het collectieve onderbewustzijn is weggezakt als 'veel geschreeuw om niets', want Nijkamp was toch vooral een briljant Econoom, en hoge bomen vangen veel wind...

Door kosena op 28 januari 2016

@Klaas van Dijk, als het om Nijkamp gaat zijn jouw reacties altijd heel lang, met veel verwijzingen, citaten, links en argumenten. Dat moet toch een voltijd baan zijn om zulke reacties te schrijven?

Door Klaas van Dijk op 28 januari 2016

@Izak (28 januari 2016 - 17:01), enerzijds ben ik het met je eens dat Harrie Verbon snoeiharde kritiek uit op het niveau van flink van van de publicaties van Peter Nijkamp en Karima Kourtit (et al), anderzijds ben ik het niet met je eens dat het rapport van de Commissie Struiksma "omzichtig de constatering omzeilt dat Nijkamps onderzoek zwaar te wensen overlaat.". Er worden in het rapport namelijk op diverse plekken wel degelijk (forse) kanttekeningen gezet bij de kwaliteit van het onderzoek / de rapportage / de definities/ de conclusies / de manier van uitwerken (etc.). Deels is het een kwestie van tussen de regels doorlezen, deels is het een kwestie van formuleren. Bovendien is een blog post een ander medium dan een formeel rapport van de CWI van de VU. Tot slot heeft de VU er mee ingestemd dat het rapport online staat. Dus iedereen kan het lezen.

Op http://retractionwatch.com/2016/01/19/anonymous-complaint-about-dutch-e… staat trouwens ook nog een nawoord van Peter Nijkamp en Karima Kourtit (toegevoegd op 22 januari 2016).

Enige citaten hieruit: "Of course, we hope to meet you soon again on one of our scientific missions or research venues." en "We really look forward to a continued fruitful cooperation with all of you."
.
Dat kunnen boeiende bijeenkomsten worden als ook critici aan het woord kunnen komen die vervolgens flink gaan doorzagen over alle inhoudelijke kritiekpunten waar beide tot nu toe nooit op hebben willen reageren. En om eerlijk te zijn begrijp ik er niets van dit citaat, want volgens mij heeft Karima Kourtit zich tot nu toe nooit gemengd in de inhoudelijke discussie over de kwaliteit van haar wetenschappelijke output. Op http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/promotor-karima-kourtit-polen-was-pete… staat een hele rij krtiekpunten. Het zou mooi zijn als Karima Kourtit al deze inhoudelijke kritiekpunten naar het rijk der fabelen gaat verwijzen.
.
En nog even verder over het onderzoeksrapport van de Commissie Struiksma [onderdeel 5.6 Klachtonderdeel 6: Baycan en Nijkamp (2004), Baycan et al. (2009) en Baycan en Nijkamp (2007b)]
.
"Baycan was onder supervisie van Nijkamp verantwoordelijk voor de verzameling en interpretatie van gegevens." (...). Ten aanzien van de herkomst van de gegevens heeft Baycan onder overlegging van bewijzen het volgende opgemerkt. (...). Omdat deze vragenlijsten naar de mening van Baycan te uitgebreid en te gedetailleerd waren en bovendien onderling onvergelijkbare gegevens opleverden, ontwierp Baycan een derde vragenlijst, de Europese steden vragenlijst. Deze werd verzonden naar contactpersonen in 50 Europese steden en leverden een respons op van ongeveer 50%, waarbij ook niet alle vragenlijsten even volledig waren ingevuld. Op dit gegevensbestand zijn de hier aan de orde gestelde publicaties gebaseerd. Er is dus een zekere overlap tussen de steden die de eerdere vragenlijsten invulden en de steden die dat deden met de door Baycan opgestelde lijst. Verschillen kunnen echter optreden doordat bij sommige steden de lijst van Baycan niet volledig was ingevuld, terwijl Baycan bovendien meer steden had benaderd dan in het oorspronkelijke URGE-project het geval was. De commissie acht de door Baycan gegeven verklaring en de overgelegde bewijzen overtuigend. Zij verklaren mede de door klager in tabel V.III bekritiseerde verschillen in percentages groene ruimte. De commissie concludeert daarom dat dit klachtonderdeel geen doel treft."
.
De uitleg van Baycan is dus prima en het komt natuurlijk veel vaker voor dat dit soort verschillen optreden. Dat is ook zo bij allerlei projecten waar ik bij ben betrokken. Er is niets aan de hand, zolang alles maar goed wordt uitgelegd in het onderdeel 'Materiaal en Methode', met een verwijzing naar welke subset voor welke publicatie is gebruikt, etc., nieuwe informatie toegevoegd, etc.. Allemaal heel normaal en gesneden koek voor alle economen.
.
Maar hoe zit het dan met de supervisie van Peter Nijkamp? Was het hier juist niet de rol van Peter Nijkamp om ervoor te zorgen dat dit soort zaken allemaal goed in het onderdeel 'Materiaal & Methode' staan? NN kon flink van leer trekken, omdat al deze methodische mitsen en maren juist niet op papier stonden. De Commissie Struiksma doet geen uitspraken over de supervisie van Peter Nijkamp bij dit onderdeel van de klacht. Maar goed, dat was ook niet hun opdracht. Iedere lezer van dit onderdeel van het rapport van de Commissie Struiksma kan ook zelf wel een conclusie trekken.

Door Izak van Langevelde op 28 januari 2016

De vlag "Anonymous complaint about Dutch economist is 'unfounded'" van Retraction Watch dekt de lading niet. Zeker met de slotopmerkingen van Nijkamp cs. wordt de indruk gewekt dat de beschuldigingen van NN op alle punten zijn weerlegd, en het vergt een zekere volharding van de lezer om te achterhalen dat alleen de beschuldiging van data fraude ongefundeerd bleek.

Ik vind het jammer dat Nijkamp cs. uitgebreid aan het woord wordt gelaten, en dat kritische kanttekeningen uit het commentaar geweerd worden. Retraction Watch heeft daarmee voor mij afgedaan als kritisch medium, dat ooit met goede bedoelingen is opgericht, maar met de recente uitbreiding van het aantal editors is verzand in kritiekloze veelschrijverij. Jammer.

Door Klaas van Dijk op 29 januari 2016

Beste Izak, 'De VU heeft ons gewoon de arena ingegooid' is de titel van dit bericht op Ad Valvas.
.
Dit prachtige citaat van Peter Nijkamp is veelzeggend. Het dekt volgens mij bovendien voor de volle 100% de lading van deze posting op Ad Valvas. Want volgens mij beschrijft Peter Nijkamp hiermee de essentie van het probleem met de kwaliteit van de wetenschappelijke output van Karima Kourtit en van hemzelf. Peter Nijkamp wil namelijk niet dat de wetenschappelijke output van Karima Kourtit 'de arena wordt ingegooid'. De VU wil dit juist wel, net als alle andere Nederlandse universiteiten. Want dat is de essentie van de wetenschappelijke opleiding die iedereen krijgt op de Nederlandse universiteiten. Jezelf dus blootstellen aan de kritiek van iedereen. Tot nu toe hebben Peter Nijkamp en Karima Kourtit alles uit de kast gehaald om juist niet in het openbaar in te willen gaan op deze inhoudelijke kritiek op het lage niveau van hun wetenschappelijke output.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.