NIEUWS

internationalisering
Onderwijs 11 september 2019

De staat maakt winst op internationals, maar iedereen zwijgt erover

reacties 1

Er leven allerlei zorgen over de grote toestroom van buitenlandse studenten, maar één ding staat vast: ze leveren de schatkist geld op. Zou je met die winst de zorgen niet weg kunnen nemen?

Minister Van Engelshoven heeft vrijdag maatregelen aangekondigd om het groeiende aantal internationale studenten en Engelstalige opleidingen binnen de perken te houden. Ze wil hiermee de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs beschermen.

Financiële redenen voor haar ingreep lijken er niet te zijn. Internationalisering van het hoger onderwijs levert Nederland veel geld op, stelden de rekenmeesters van het Centraal Planbureau (CPB) vorige week opnieuw vast. Vooral studenten van buiten Europa zijn lucratief: de overheid betaalt de universiteiten en hogescholen niets voor hun opleiding, en ze blijven na hun studie vaak in Nederland. Netto-opbrengst: gemiddeld 68.500 euro per hbo-student en 96.300 euro per wo-student.

Inhoudelijke argumenten

Dat staat in schril contrast met de onrust over bezuinigingen in het hoger onderwijs. En toch speelt deze financiële winst nauwelijks een rol in de discussie over internationalisering. Het CPB-rapport leidt niet tot Kamervragen. Hoe kan dat?

Het is logisch dat de tegenstanders er weinig over zeggen, maar zelfs de voorstanders van internationalisering voeren liever inhoudelijke dan financiële argumenten aan: de kwaliteit van het onderwijs zou stijgen als hier goede studenten naartoe komen en Nederlanders leren bovendien omgaan met andere culturen. En ja, het bedrijfsleven staat om bepaalde afgestudeerden te springen.

Geldwolven

Misschien vinden de voorstanders het niet chic om over geld te praten, misschien zijn ze bang dat ze voor geldwolven worden uitgemaakt. Maar ze laten wel een argument liggen dat voor het oprapen ligt.

De critici van internationalisering wijzen op verengelsing van het onderwijs en gebrek aan diepgang als docenten en studenten het Engels niet voldoende beheersen. Als zij het over geld hebben, dan zeggen ze dat de groei van het aantal studenten de budgetten uitholt. Zij trekken ook geen lijntje naar de opbrengsten die het CPB voorspelt.

Kans

Zo blijft de winst op internationalisering dus onbesproken in de politieke arena. Je zou zeggen dat er twee mogelijkheden zijn: of je neemt de opbrengst serieus en gaat nadenken over extra geld voor onderwijs, of je zegt dat het allemaal fake news is wat de onderzoekers van het CPB beweren.

Maar áls er inderdaad zoveel geld op ons afkomt dankzij internationalisering, waarom proberen we dan niet om in Europa hét land voor hoger onderwijs te worden? Zeker nu het Verenigd Koninkrijk zich met de Brexit steeds verder van Europa afkeert, ligt daar een kans die het op zijn minst verdient om serieus genomen te worden. En als er genoeg geld is, hoeven Nederlandse studenten daar niet de dupe van te worden.

HOP/HC
BEELD: Markus Winkler (Unsplash)

{ Lees de 1  reacties }

hits 99
Door Iris Breetvelt op 11 september 2019

In het saldo van kosten en opbrengsten van buitenlandse studenten voor de Rijksoverheid zijn eventuele verdringingseffecten van Nederlandse afgestudeerden door buitenlandse afgestudeerden niet verdisconteerd. Dat speelt geen rol bij opleidingen waarvan de afgestudeerden een goede arbeidsmarktpositie hebben, maar wel bij opleidingen waarvoor geldt dat de afgestudeerden een matige of slechte arbeidsmarktpositie hebben. Bij overaanbod van arbeidspotentieel ontstaat concurrentie en verdringing van Nederlanders door buitenlanders kan daarvan een gevolg zijn. Aan de kant van de kosten moeten dan sociale uitkeringen voor Nederlanders als gevolg van verdringingseffect meegerekend worden alsmede minder belastinginkomsten door lagere lonen bij onderbenutting van Nederlandse afgestudeerden. Dit gevaar geldt de opleidingssectoren taal&cultuur (aansluiting arbeidsmarkt volgens VSNU-gegevens 2017; 15,8% horizontale mismatch, 20,0 verticale mismatch, 31,1% dubbele mismatch) en gedrag&maatschappij (13,7% horizontale mismatch, 21,7 verticale mismatch, 18,9% dubbele mismatch) waarvoor de arbeidsmarktpositie Ter vergelijking: van opgeleiden in de techniek is in 2017 63,8% werkzaam in het kerndomein en 24,7% onder niveau; van opgeleiden in taal&cultuur is slechts 33,1% werkzaam in het kerndomein en is 51% werkzaam onder niveau(zie https://vsnu.nl/aansluiting-arbeidsmarkt.html ).
De kosten/baten van buitenlandse studenten voor de onderwijsinstellingen vergt een andere berekening dan die voor de Rijksoverheid zoals in dit CPB-rapport berekend. Dan moet niet alleen diplomamobiliteit (hele opleiding) worden verdisconteerd maar ook creditmobiliteit (onderdelen van een opleiding). Bovendien zou dan ook het effect op de onderwijskwaliteit, inclusief dat van het Engelstalig onderwijs, meegenomen moeten worden: het effect van meer studenten per docent en van informatieverwerking in een vreemde of tweede taal).
De Inspectie van het onderwijs onderzocht het effect van het aantal internationale studenten op de financiële afhankelijkheid van onderwijsinstellingen van die buitenlandse instroom, zie
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/09/06/thema…
De minister OCW stelt in haar brief die daarop een reactie vormt https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2019/09/kamerbrief-met-k… "Het inspectierapport constateert dat de effecten van internationalisering op de financiële bedrijfsvoering van bekostigde instellingen niet goed in beeld zijn."

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.