NIEUWS

Wetenschap 17 januari 2014

Commissie-Zwemmer gaat oeuvre Peter Nijkamp onderzoeken

reacties 2

De VU heeft een commissie benoemd die onderzoek zal doen naar de wijze waarop in het werk van Peter Nijkamp gebruik wordt gemaakt van eerder gepubliceerd werk van hemzelf, van hemzelf samen met co-auteurs en van anderen. De opdracht heeft betrekking op het gehele oeuvre van Nijkamp. De commissie bestaat uit Jaap Zwemmer (voorzitter, emeritus hoogleraar belastingrecht UvA), Jan Willem Gunning (hoogleraar ontwikkelingseconomie VU) en Rick Grobbee (universiteitshoogleraar Klinische Epidemiologie, Universiteit Utrecht).

Het begon met Kourtit

Nijkamps integriteit ligt onder vuur na beschuldigingen van plagiaat en zelfplagiaat, die recent door de Volkskrant en de NRC naar buiten zijn gebracht. Maar het begon al in mei vorig jaar, toen Nijkamps promovenda Kourtit op het laatste moment haar proefschrift moest terugtrekken, ook vanwege plagiaatbeschuldigingen.

Commissie-Drenth

De inderhaast ingestelde onderzoekscommissie-Drenth constateerde in november 2013 inderdaad tekortkomingen in Kourtits werk, en gaf haar de kans die recht te zetten om alsnog te kunnen promoveren. Maar voor haar promotor Nijkamp was daarmee de kous niet af.

Zelfplagiaat

Uit de samenvatting van het onderzoeksrapport van de commissie-Drenth, die in december online werd gezet, maakte de Volkskrant op dat ook Nijkamp zelf zich schuldig heeft gemaakt aan zelfplagiaat. Vervolgens deed wetenschapsjournalist Frank van Kolfschooten voor NRC een steekproef uit Nijkamps omvangrijke oeuvre, waarbij hij op diverse gevallen van plagiaat en zelfplagiaat meende te stuiten. Daarop besloot de VU een onderzoek in te stellen naar zijn volledige oeuvre.

Mediastilte

Nijkamp verkoos ondertussen, al dan niet vrijwillig, niet te willen reageren op de aantijgingen, in afwachting van het onderzoek naar zijn werk. Ook kranten als NRC en de Volkskrant konden bij hem daardoor geen wederhoor halen. Interviews wilde hij dus niet geven, ook niet aan Advalvas, maar begin deze week bood hij Advalvas wel een schriftelijk weerwoord aan. Omdat Nijkamp en zijn werk inmiddels al een week op vele krantenpagina’s onderwerp van discussie waren, en een persoonlijk interview met Nijkamp niet mogelijk bleek, koos Advalvas ervoor om dat weerwoord onverkort in het magazine te plaatsen.

Weerwoord

Op dat weerwoord van Nijkamp is ook weer uiteenlopend gereageerd. Sommige van zijn collega’s vinden het een overtuigende repliek, anderen betreuren het dat hij niet op alle aantijgingen ingaat en die dus ook niet allemaal heeft weerlegd. En journalist Frank van Kolfschooten heeft inmiddels alweer nieuwe beschuldigingen aangekondigd.

Advalvas zal op deze website de ontwikkelingen blijven volgen.

Marieke Schilp

{ Lees de 2  reacties }

hits 11
Door drs.jvantilt op 18 januari 2014

Oeps; een commissie met Zwemmer als leidend figuur weten we wel hoe de conclusie zal zijn. Kijk maar eens naar de procedurele fouten die hij heeft gemaakt inzake Rijpkema.

Door Bas van Holst op 19 januari 2014

NRC Handelsblad heeft bijgaande reactie op de artikelen over zelfplagiaat van Peter Nijkamp, d.d. 7 januari 2014, niet willen plaatsen, te veel reacties en te veel artikelen. Maar dan op zaterdag 18 januari weer een heel relaas zonder nuancering. Hierbij de geweigerde tekst:

Nijkamp en zelfplagiaat
“Topeconoom VU pleegde zelfplagiaat” kopt het NRC Handelsblad op de voorpagina van dinsdag 7 januari 2014. In een onderbouwend artikel wordt verwoord dat Peter Nijkamp in een moordend tempo wetenschappelijke artikelen publiceert, wat lukt omdat hij zich niet erg bekommert om de academische regels van hergebruik. Met voorbeelden wordt deze beschuldiging onderbouwd. Een correlatie wil echter nog niet zeggen dat er een causaal verband is en de beschuldiging kan dus prematuur zijn. Wie Peter Nijkamp de afgelopen veertig jaar heeft gevolgd mag het zijn opgevallen dat hij wel bijzonder veel artikelen als co-auteur produceerde. Zoveel zelfs dat de vraag moet worden gesteld of hij daadwerkelijk, doordacht en wetenschappelijk verantwoord deelgenoot was van het achterliggende onderzoek en van de bevindingen. Het beeld bestaat dat Peter Nijkamp zijn naam wel heel gemakkelijk verbindt aan een artikel van een student, medewerker of promovendus. Mogelijk heeft Peter Nijkamp niet aan alle artikelen meegeschreven of zorgvuldig gelezen, ijdelheid maakt slordig. Als Peter Nijkamp onzorgvuldig is geweest in het toekennen van zijn naam als co-auteur is dat verwijtbaar, maar dat is nog geen bewijs voor zelfplagiaat. Van zelfplagiaat kan alleen sprake zijn als een auteur dat zelf doet. Wil een onderzoek naar zelfplagiaat in deze methodologisch wetenschappelijk verantwoord zijn, dan zal ook de betrokkenheid en rolverdeling van de auteurs moeten worden beschouwd. Of Nijkamp schuldig is moet aldus nog worden vastgesteld, vooralsnog kan beter worden gesproken van verdacht worden van (zelf-)plagiaat.

Bas van Holst, econoom-onderzoeker, Capelle aan den IJssel.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.