Bestuur en bonden praten weer

NIEUWS

Campus  13 september 2012

Bestuur en bonden praten weer

reacties 1

De vakbonden en het bestuur van de VU hebben woensdag eind van de middag een verkennend gesprek gevoerd. Het bestuur zou bereid zijn het voorgestelde concept sociaal plan op een aantal punten aan te passen.

Volgens de recente nieuwsbrief van de  vakbonden was het overleg met de VU constructief. “Er was ruimte voor een open gesprek. De werknemersorganisaties hebben nogmaals benadrukt dat voor hen een harde garantie voor begeleiding van werk naar werk van boventallige medewerkers, een absolute voorwaarde is.”

De bonden zetten het gesprek optimistisch voort. “De VU realiseert zich dat zij aan zet is. Eind volgende week zal de werkgever de bonden een nieuw voorstel voor een Sociaal Plan doen. Als dit voorstel voldoet aan de eisen uit het ultimatum, dan wel voldoende ruimte biedt om daartoe overleg te voeren, zijn de bonden bereid om volgende week vrijdag 21 september vervolgoverleg te voeren."

De bonden hebben ook gezegd door te gaan met het voorbereiden van acties, samen met de Verontruste VU’ers.

Afgelopen maandag 10 september liep een ultimatum van de vakbonden af. Zij eisen onder meer dat er geen gedwongen ontslagen vallen bij de aangekondigde reorganisatie van de ondersteunende diensten.

Dirk de Hoog
BEELD: Dirk de hoog
hits 2661

{ Lees de 1 reactie }

Draagvlak, draagvlak, draagvlak!

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties