NIEUWS

Campus 24 oktober 2013

'Benoeming bètadecaan voorbarig'

reacties 2

De ondernemings- en studentenraden vinden de benoeming van Karen Maex tot decaan van de nog te vormen Amsterdam Faculty of Science (AFS) voorbarig. Er is tenslotte nog geen besluit genomen over de fusie van de drie bètafaculteiten van de VU en de UvA.

OR VU: gewaagde stap

“De stap om nu al een decaan AFS te benoemen, die vooralsnog decaan wordt van de drie aparte bètafaculteiten van VU en UvA, werkt bevreemdend”, zegt Jelly Reinders. De vicevoorzitter van de ondernemingsraad is verbaasd dat de beide colleges van besturen als bij donderslag nu al een beoogd decaan benoemen. “Er is net met beide besturen afgesproken om het besluit over de vorming van de AFS naar achter te schuiven. Omdat de colleges op veel punten nog geen duidelijkheid kunnen verschaffen over de consequenties van de AFS, met name rond de financien en het bestuur.” Reinders noemt de benoeming zelfs een gewaagde stap. “Zo’n benoeming is in deze fase niet zonder gevaar.  Bij een proces als dit kun je niet zorgvuldig genoeg zijn. Ad hoc oplossingen zijn dan ongewenst.”

Dat de colleges doorgaan met de voorbereidingen vindt ze verdedigbaar, maar deze stap is bijzonder. “Als uiteindelijk de AFS niet zou doorgaan krijg je een onwenselijke bestuurlijke situatie.”

De ondernemingsraad laat zich door de benoeming niet beïnvloeden, aldus Reinders. “De benoeming doet niets af aan de ruimte die de or van de VU zal nemen om tot een goed afgewogen besluit te komen.”

Studentenraad VU: dit gaat wel heel snel...

Ook de studentenraad is verrast door de benoeming. “Ons is niet om een advies gevraagd over deze benoeming. Het is alleen aan ons meegedeeld”, zegt Poey Lam, voorzitter van de universitaire studentenraad. Ze vindt het tijdstip van de benoeming ongelukkig. “Er is nog geen besluit genomen of er één faculteit komt. Daar zijn de medezeggenschapsraden en de colleges van bestuur nog druk over in gesprek. Dan is het een beetje vreemd al wel een decaan te benoemen. Daarmee loopt het bestuur vooruit op de uitkomst van het debat over de vorming van een faculteit.”

Lam benadrukt dat ze alleen haar persoonlijke mening geeft. “Het gaat allemaal zo snel dat we het nog niet eens onder elkaar in de studentenraad hebben kunnen bespreken. Dat gaan we morgen doen.” Het lijkt haar een goede zaak als de colleges van bestuur en de medezeggenschapsraden weer snel verder gaan praten over de voorgenomen fusie. “Het is beter eerst een weloverwogen besluit te nemen over de fusie dan telkens geconfronteerd te worden met voldongen feiten.”

Studentenpartij Mei: bestuur neemt inspraak niet serieus

Ook aan de UvA zijn studenten en medewerkers overvallen door de benoeming van een nieuwe decaan.

“Bestuurders spelen een vuil spelletje”, zegt Esther Crabbendam, voorzitter van studentenunie ASVA tegen het Hoger Onderwijs Persbureau. “De inspraak van studenten en medewerkers wordt totaal niet serieus genomen. Ze geven het signaal af: wat jullie ook zeggen, we doen toch wel wat we zelf willen.”

 

Volgens een woordvoerder van de UvA is er afgesproken dat de bestuurders alvast voorbereidingen mogen treffen voor een eventuele goedkeuring van het fusieplan. De studenten en medewerkers zouden namelijk al in oktober een besluit nemen, maar stelden dat zelf uit naar december. Mocht de fusie niet doorgaan, dan zal “in nauw overleg” besloten worden wat de positie van Maex wordt.

Voor studentenpartij Mei, die vertegenwoordigd is in de facultaire raden en de centrale studentenraad van de UvA, is het de spreekwoordelijke druppel. “Met deze beslissing schuiven de colleges van bestuur al onze adviezen en vragen opzij”, vindt voorzitter Annemijn van Rheden. “We worden voor een voldongen feit gesteld. Nu iemand benoemen voor een nog op te richten organisatie is echt heel vreemd.”

De studenten eisen op zijn minst excuses over de gang van zaken. Of ze de raad van toezicht ook vragen de bestuurders op het matje te roepen, weet Van Rheden nog niet. “We moeten nog even nadenken hoe hoog we dit willen laten oplopen.”

OR UvA: geen gelukkige oplossing

De studenten zijn in ieder geval geen voorstander van één decaan voor drie verschillende faculteiten. “Ik kan me niet voorstellen dat dat het onderwijs ten goede komt”, aldus van Rheden.

Dat is Radboud Winkels van de centrale ondernemingsraad van de UvA  met haar eens. “Eén bestuurder voor drie faculteiten van twee verschillende instellingen. Dat lijkt mij geen gelukkige oplossing.”

Overigens is Winkels niet zo verbaasd als de studenten over de benoeming van Maex: “Dit komt niet uit de lucht vallen. Bij de UvA waren ze sowieso op zoek naar een nieuwe decaan. Mocht de medezeggenschap niet instemmen met de fusie, dan stel ik voor dat ze de UvA-bètafaculteit gewoon gaat leiden.”

Dirk de Hoog / HOP, Petra Visser

{ Lees de 2  reacties }

hits 1
Door VU student op 24 oktober 2013

“Ons is niet om een advies gevraagd over deze benoeming. Het is alleen aan ons meegedeeld”, zegt Poey Lam, voorzitter van de universitaire studentenraad.

In mijn jaren op de VU is dit altijd zo geweest: het bestuur besluit, de raden moeten maar instemmen en als het bestuur echt haar zinnen op iets zet, worden de raden gepasseerd.

Door VU student op 24 oktober 2013

Een vriend van mij aan de VU had het ook over dat het VU-bestuur wel vaker de verschillende adviesorganen uitsluit wanneer een besluit in de ogen van het bestuur uitgevoerd moet worden.

Het is tenminste beter dan zonder enige kennisgeving opleidingen drastisch te veranderen waardoor studenten langer moeten studeren (en het bestuur meer vangt) dan strikt noodzakelijk is, zoals mijn vriend heeft meegemaakt met zijn opleiding.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.