NIEUWS

Campus 13 mei 2016

Anonieme klager laat van zich horen

reacties 7

‘Van strafbare feiten van mijn kant is absoluut geen sprake', schrijft NN, die zich de anonieme klager noemt in de zaak Nijkamp, in een reactie op de berichten over zijn vervolging. ‘Mijn intenties zijn juist altijd zuiver geweest.’

Woensdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie de anonieme klager over ruimtelijk econoom Karima Kourtit wil vervolgen voor smaad en laster. In 2013 werd Kourtits promotie uitgesteld toen er een anonieme klacht was binnengekomen waarin ze er onder meer van werd beschuldigd niet goed te citeren in een verslag van een internationaal congres dat ze in haar proefschrift had opgenomen.

Seksgeruchten

Dat werd direct opgepikt door de media. Ook nieuwe klachten over zelfplagiaat, plagiaat en datamanipulatie, waarvan de anonieme klager niet alleen Kourtit maar ook haar promotor Peter Nijkamp beschuldigde, haalden direct het nieuws.

Reden om de anonieme klager te vervolgen, aldus Kourtits advocaat Matthijs Kaaks. 'Hij heeft zelf zijn beschuldigingen actief verspreid en in de media gebracht. Dat heeft geleid tot een publieke hetze’, zei Kaaks woensdag tegen Advalvas. ‘Zo heeft hij zich zonder meer blootgesteld aan een aanklacht wegens smaad en laster.’

Goede werknemer

Maar NN ontkent. ‘Ten tijde van de tweede klacht heb ik wel enkele mails gewisseld met een journalist (die had alle FEWEB-medewerkers een mail gestuurd, waarin hij schreef dat hij belangrijke informatie had voor ‘Anonymous’), maar daarop heb ik aangegeven dat ik vanuit het oogpunt van goed werknemerschap vond dat ik de VU in de gelegenheid moest stellen om achter gesloten deuren tot een oplossing te komen.’

Datamanipulatie

NN schrijft verder dat hij zeer zorgvuldig te werk is gegaan in zijn onderzoek van het werk van Nijkamp en Kourtit. Zijn reactie, waarvoor hij overigens gebruik maakt van een niet-bestaand e-mailadres en een anoniem ip-adres, eindigt NN met: ‘Laster en smaad houden in dat iemand opzettelijk beschuldigingen of geruchten verspreidt waarvan hij weet dat de inhoud onjuist is. Een dergelijke beschuldiging aan mijn adres is buiten alle proporties, en ik ben hierdoor diep geraakt.’

Marieke Kolkman
BEELD: Emmanuel Huybrechts (Wikimedia)

{ Lees de 7  reacties }

hits 37
Door NN op 13 mei 2016

"Hij blijft bij zijn standpunt dat Nijkamp mogelijk heeft gesjoemeld met analyses en onderzoeksresultaten, en dat er aanvullend onderzoek gedaan zou moeten worden naar de gebruikte onderzoeksdata en methodologie om de vermoedens van datamanipulatie echt hard te kunnen maken."

Dit heb ik niet geschreven, ik schreef juist dat dat was wat ik ten tijde van het indienen van mijn derde klacht vond. Los van wat ik er op dit moment verder van vind heb ik besloten me neer te leggen bij het oordeel van de laatste commissie, en de zaak verder als afgedaan te beschouwen. Vandaar ook dat ik niet met een reactie ben gekomen toen het rapport van de commissie werd gepubliceerd.

Door Marieke Kolkman op 13 mei 2016

@NN: Dan heb ik het verkeerd begrepen. Om het te corrigeren heb ik de betreffende alinea verwijderd.

Door Abdel Abdellaoui op 13 mei 2016

@NN: als de klacht en intenties zo integer en zuiver waren, waarom dan anoniem?

Door NN op 13 mei 2016

@Abdel: om diverse redenen. In zijn algemeenheid heeft onderzoek uitgewezen dat klokkenluiders vaak negatieve gevolgen ondervinden van hun melding. Ook al is de melding terecht, het leidt op termijn toch vaak tot ontslag of andere nadelige gevolgen. Dit komt doordat er (tot op zekere hoogte) een taboe rust op het aankaarten van dingen die niet door de beugel kunnen, er zullen heel wat mensen zijn die vinden dat je je collega's niet moet verraden en de vuile was niet moet buiten hangen (ook al is dat bij een interne integriteitscommissie binnen de universiteit). Daarnaast zou er natuurlijk een bijzonder ongemakkelijke situatie zijn ontstaan op de werkvloer, ik zou direct slaande ruzie hebben met Kourtit en Nijkamp, en waarschijnlijk door nog wel meer mensen met de nek worden aangekeken.

Door Abdel Abdellaoui op 13 mei 2016

@NN Ik vind het een beetje hypocriet dat je het nodig acht iemand in het openbaar zo hard door het slijk te halen en te beschadigen (wat achteraf na onderzoek dus onterecht bleek?), en dan zelf anoniem willen blijven omdat je niet in een "ongemakkelijke situatie" wilt komen of niet wilt dat mensen je met de nek aankijken...

Door NN op 13 mei 2016

@Abdel: ik begrijp je punt, maar aangezien de meeste mensen geen zin hebben om hun eigen toekomst te verwoesten is de implicatie daarvan dat er dan zelden iets aan misstanden kan worden gedaan. Ik denk dat dat ook daadwerkelijk in veel gevallen niet gebeurd, dat mensen dus wel dingen zien die niet kloppen maar de andere kant op kijken.

Je punt dat alles onterecht bleek klopt niet, bij de eerste twee klachten van mij en bij het onderzoek door de commissie Zwemmer werd heel veel van wat was onderzocht bevestigd. Op de derde klacht wil ik niet inhoudelijk ingaan (ik heb op een bepaald moment nog een reactie van 4 kantjes geschreven, maar die bewust niet gepubliceerd omdat dit circus anders tot in het oneindige doorgaat). Ik kan daar wel over zeggen dat de commissie mijn bevindingen dat uitkomsten niet klopten in veel gevallen deelde (waarmee veel onderzoek dus de prullenbak in kan), maar m.b.t. de vraag over opzet in alle gevallen tot andere conclusies kwam, en dat veel van de door mij gemaakte punten niet zijn onderzocht. Verder verwijs ik graag naar de vele inhoudelijke analyses naar het werk van Nijkamp die de laatste jaren zijn geschreven, in het bijzonder deze: https://www.ftm.nl/artikelen/professor-peter-nijkamp-mag-nog-wel-even-b…. Ten slotte wil ik graag nogmaals opmerken dat ik bij de derde klacht juist alles in het werk heb gesteld om te voorkomen iemands naam onterecht door het slijk te halen, door auteurs uitgebreid de gelegenheid te bieden om beschuldigingen nader te analyseren en/of te weerleggen alvorens ze openbaar te maken. Maar daar is niet op in gegaan...

Door Klaas van Dijk op 14 mei 2016

Beste Abdel, de essentie van de klachten van NN gaan over de in de ogen van NN beroerde inhoudelijke kwaliteit van veel van de publicaties van Karima Kourtit en Peter Nijkamp. Een heel stel anderen, waaronder bijvoorbeeld ook de econoom Harrie Verbon, hebben zich ook verdiept in deze publicaties, en kwamen tot vergelijkbare oordelen.

Ik ben geen econoom. Ik heb me wel wat verdiept in een aantal van deze publicaties. Mijn visies staan op diverse plekken op Ad Valvas. Peter Nijkamp en Karima Kourtit hebben niet gereageerd. Vanzelfsprekend kunnen ze als argument gebruiken dat ik geen econoom ben en dat daarom niet op mijn inhoudelijke punten hoeft te worden gereageerd. Een dergelijk argument (anoniem, dus geen inzicht in achtergronden / competentie) kun je ook gebruiken om niet te reageren op de inhoudelijke kritiek van NN. Maar uiteindelijk gaat het niet om de naam / het persoon. Dat is in veel gevallen ook het geval bij peer-review van manuscripten: dan weet ik vaak ook niet de namen van de auteurs van de manuscripten die ik beoordeel (soms wel, soms niet).

Daarnaast heb ik meerdere malen hier op Ad Valvas een oproep gedaan aan Peter Nijkamp en aan Karima Kourtit om in het openbaar, op de VU of elders in een universitaire omgeving, in debat te gaan met hun critici. Daar is tot heden niet op gereageerd. Ik durf hier gerust te stellen dat dit niet ligt aan de opstelling van de VU en aan de opstelling van de (vele) critici dat een dergelijk inhoudelijk publiek debat (op de VU) nog niet op gang is gekomen. Dat leidt dus onherroepelijk tot de sombere conclusie dat Peter Nijkamp en Karima Kourtit tot nu toe niet bereid zijn om mee te werken aan het organiseren van een inhoudelijk wetenschappelijk publiek debat (op de VU) over de visie van deze critici dat er veel valt aan te merken op de inhoud en de wetenschappelijke kwaliteit van veel van hun publicaties.

Het gaat er dus ook helemaal niet om dat NN wel of niet bij een dergelijk inhoudelijk publiek debat (op de VU) wordt betrokken, maar het gaat om het voeren van het inhoudelijk debat en op het uitwisselen van de inhoudelijke argumenten over en weer.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.