Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Wetenschap 25 juni 2013

Aantal zelfmoorden stijgt en dat komt door de crisis

Het aantal zelfmoorden in Nederland is in 2012 met zes procent gestegen ten opzichte van 2011. Over de laatste vijf jaar is het aantal zelfmoorden met maar liefst dertig procent gestegen. Dat heeft alles met de economische crisis te maken, zegt de VU.

De VU heeft een advies over het streefcijfer voor suïcidepreventie uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het overheidsbeleid moet ertoe leiden dat het gemiddeld aantal zelfmoorden per jaar, gemeten over de laatste vijf jaar, in Nederland met minstens één procent afneemt. Het door de VU voorgestelde streefcijfer zal als toetsing voor het  Nederlandse suïcidepreventiebeleid gaan dienen.

Huidig streefcijfer onhaalbaar

Het huidige streefcijfer van vijf procent minder zelfmoorden, dat sinds 2008 geldt in Nederland, is nooit gehaald. Integendeel, sinds 2007 hebben we juist een gemiddelde stijging van vijf procent per jaar.

De VU adviseert om eerst te proberen de huidige stijgende trend te stoppen en daarna de doelstelling van ten minste één procent daling te hanteren.

Bestrijding werkloosheid

Andere voorgestelde maatregelen zijn het opleiden van 'gatekeepers' in de financiële sector, die signalen van suïcidaliteit herkennen, maatregelen ter vermindering van alcohol- en drugsmisbruik en bestrijding van de werkloosheid.

Peter Breedveld
BEELD: schilderij van Jacques-Louis David

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.