Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Wetenschap 10 november 2015

'Aan de VU wordt geen wetenschap bedreven maar ideologie gepropageerd'

reacties 3

“De universiteit moet nadenken over de uitsluitingsmechanismen in het wetenschappelijke discours”, zegt VU-hoogleraar politieke geschiedenis Susan Legêne in de nieuwe Advalvas. “Uiteindelijk is de universiteit nog steeds een blank bolwerk.”

Dat blanke bolwerk, daar neemt een groeiende groep studenten aan de VU geen genoegen meer mee. Vaak onder de vlag van het New Urban Collective, een organisatie die de maatschappelijke positie van jongeren met diverse achtergronden wil helpen verbeteren, organiseren ze bijeenkomsten zoals onlangs een bijeenkomst in het kader van ‘decolonizing the university’.

Inferieure mensen

‘Het probleem is dat zwarte mensen eeuwenlang systematisch onderdrukt worden en dat zij tot op de dag van vandaag geportretteerd worden als inferieure, irrationele, onderontwikkelde mensen’, aldus VU-studente Emma Lee Amponsah in een ingezonden stuk op de website van Advalvas. ‘De westerse geschiedschrijving bevestigt dit beeld, ondanks nieuwe ontdekkingen die anders bewijzen.’

Amponsah begon vorig jaar aan een minor Antieke Cultuur, startte een vlammende mailwisseling met haar docenten, die ze van arrogantie en witte suprematie beschuldigde, en stopte al na een week met haar minor. Zij meent dat Oudheidkunde een ‘onvolledige, eurocentrische en racistische kijk op de geschiedenis geeft, waarin de zwarte mens miskend wordt voor zijn enorme bijdrage aan westerse civilisatie.’

Het was de directe aanleiding voor een debat over het vermeende Eurocentrisme aan de VU, waar hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde Gerard Boter en docent Oude Geschiedenis Jaap-Jan Flinterman door 'dekoloniale intellectueel' Sandew Hira van het Haagse International Institute for Scientific Research (IISR) al snel voor ‘witte suprematisten’ werden uitgemaakt.

Alexander de Verschrikkelijke

Ook emeritus hoogleraar Oudheidkunde Bert van der Spek, de grondlegger van de huidige opleiding, kreeg ervan langs. Hij is co-auteur van het standaardwerk ‘Een Kennismaking met de Oude Wereld’, dat alle eerstejaars moeten lezen, waarin volgens Hira ‘de ideologie van de witte suprematie’ wordt gepropageerd.

“Van der Spek beschrijft alles vanuit een witte, westerse invalshoek”, zegt Hira aan de telefoon. “Hij schrijft dat de democratie zich in het oude Athene kon ontwikkelen dankzij de slavernij. Dat dat de visie is van andere oudheidkundigen is, maakt niet uit. Hij schrijft het kritiekloos op. Zo schrijft hij ook over Alexander de Grote, die vanuit het gezichtspunt van de volkeren, die hij onderdrukte, beter Alexander de Verschrikkelijke genoemd kan worden en de zionistische bezetting van Palestina ziet hij als logisch gevolg van het feit dat er Joden in ballingschap in Babylonië leefden. Dat is volstrekt biased en op die manier wordt er aan de VU geen wetenschap bedreven maar ideologie gepropageerd.”

Lees de reacties van Van der Spek en andere betrokkenen in de nieuwe Advalvas.

Peter Breedveld
BEELD: I Too am VU (Emma Lee Amponsah)

{ Lees de 3  reacties }

hits 37
Door marten op 10 november 2015

Ik denk dat bij Emma het Dunning-Kruger effect van toepassing is. Ook Hira kijkt met een volslagen anachronistische bril naar de antieke geschiedenis: Hira kiest diegene uit die het minst wit/westers is, en maakt daar het onderdrukte slachtoffer van. Het Perzische rijk, dat aan het rijk van Alexander voorafging, regeerde net zo goed over een enorme diverse bevolking. Regeren ging in die tijd sowieso niet zo zachtzinnig, en de 'gewone man/vrouw' zal weinig van de machtswisseling gemerkt hebben.

Door Rick Vermunt op 11 november 2015

Afgezien van het pillage and plunder natuurlijk waarvan gewone mannen en vrouwen als oorlogsbuit natuurlijk rijkelijk deel uitmaakten. Euro-Centristisch? Athene als bakermat van democratie? Ja, als je het bekijkt van geïnstotutionaliseerd standpunt. Kleine gemeenschappen van "natuurolkeren" werden veel minder gekenmerkt door macht en bezit (gevolg ontwikkeling landbouw). Hun gemeenschappe waren zo klein dat een dispuut altijd direct moest worden opgelost. Elk leven was kostbaar. De structuur lag/ligt vaak dichter bij anarchistische vormen van samenleven (wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet) Bezie alles met nuance en in context, stel je eigen vragen en falsificeer. Wijd er een scriptie aan in plaats van het calimerogedrag van de geborneerde. Brullen en boeroepen overtuigt niemand - behalve de meebrullers - het stoot alleen maar af.

Door Angela Sandhurst op 11 november 2015

Bedenkelijk niveau van stemmingmakerij aan onze gesubsidieerde instellingen.
Alhoewel de argumentatie rammelt, is de conclusie dat onze universiteiten van binnenuit gepolitiseerd/gecorrumpeerd zijn idd. wél duidelijk aan de hand.

" Dat blanke bolwerk, daar neemt een groeiende groep studenten aan de VU geen genoegen meer mee.- ‘decolonizing the university’."

Alsof studenten zoveel spontaan zelf inzien. Het kan zomaar met kennelijke bedoelingen van buitenaf geplant zijn.
Al eeuwen worden Universiteiten - bij uitstek - gebruikt voor uitoefening van machtspolitiek en volksmennerij.
Niet om dat goed te praten; integendeel!

Dat neemt sinds de verheerlijking van het globalisme inmiddels obscene proporties aan.

Studenten voor een politiek ideaal ronselen; een eitje. De Facebook-revoluties tonen aan hoe makkelijk het anno nu is om jonge mensen te dirigeren.

Onze parlementen, ook het EU-, worden in toenemende mate met deze jongeren bemand. Niet toevallig.

Het gaat natuurlijk (weer) nergens over. We hebben al zat waarborgen tegen discriminatie in het Burgerlijk Wetboek.
Dit riekt dan ook sterk naar verheerlijken van de multi-culturele samenleving.

Soros is neergestreken in Leiden, Gates en Rockefeller in Wageningen; Gates doet ook gemene zaken met Twente. Goldman Sachs heeft z'n ei gelegd in de EUR.

En de studenten vinden het prachtig. Die happen als jonge honden in de worst die hen wordt voorgehouden. De VN-Jugend.

Amponsah heeft iig. wel helemaal gelijk over de vervalste geschiedenis waarmee onze overheid ons op school volstort.

Nu democide al wapen door de globalisten uit de kast wordt gehaald tegen de menselijke waarden,
draaien ook de clowns aan onze universiteiten als een blad aan de boom om. Nu wordt, als op commando, de multiculturele samenleving verheerlijkt.
De verzwegen waarheid van het hoe, én waarom:

"that mass immigration was the way that the Government was going to make the UK truly multicultural ”.
"Immigrants? We sent out search parties to get them to come…,"
Lord Mandelson; The Daily Mail, May 13, 2013 artikel 'Traitors at the Top')

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.