Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Campus 25 januari 2016

‘Wij eisen het vak feministische filosofie’

reacties 8

The Feminist Club Amsterdam eist meer aandacht voor vrouwen in het curriculum van Wijsbegeerte. ‘Zo is er géén vrouwelijke hoogleraar wijsbegeerte.’

Jullie hebben een petitie met 150 handtekeningen aan het faculteitsbestuur aangeboden. Waarom?

“Wij vinden dat de historische canon vrouwelijke denkers uitsluit. In de geschiedenis van de wijsbegeerte komt bij de vakken antieke tot en met moderne wijsbegeerte geen enkele vrouwelijke filosoof aanbod. In het vak hedendaagse filosofie moet Hannah Arendt al het werk doen in haar eentje doen.”

Misschien waren er vóór 1900 gewoon geen vrouwelijke filosofen?

“Dat zei een studiegenoot ook. Die dacht dat er in de oudheid misschien vrouwen waren die nadachten, maar in de Middeleeuwen niet. Natuurlijk waren die vrouwen er wel. Denk aan Hypatia van Alexandria, Christine de Pizan en Hildegard van Bingen.

“Studenten beseffen niet dat er in de geschiedenis mechanismen waren die maakten dat de stem van vrouwen minder gehoord werd. Zo eisen we ook dat er een vak feministische filosofie komt. Dat gaat onder meer over dat soort uitsluitingsmethoden. We zouden ook graag zien dat er een minor gender and diversity komt. Diversiteit is de komende vijf jaar een speerpunt van de VU. Dat zou er mooi bij passen.”

Enig idee hoe het komt dat de faculteit per ongeluk de jaren zeventig heeft overgeslagen?

“Geen idee. Er zijn genoeg vrouwelijke studenten, maar die stromen niet voldoende door naar hogere posities. Zo is er geen vrouwelijke hoogleraar wijsbegeerte. Wel zijn er docenten die onderzoek doen naar vrouwelijke filosofen en feministische filosofie, maar er wordt er hier geen ruimte voor gemaakt in het curriculum.”

Filosofen zijn dol op ideeën. Dus iedereen was wild enthousiast over jullie plan?

“Het faculteitsbestuur heeft niets beloofd. In eerste instantie was de oplossing dat er een vak vrouwelijke denkers zou komen. Dat suggereert dat alle andere vakken waarbij alleen mannen besproken worden de norm zijn. Terwijl het denken van die vrouwelijke filosofen niet door hun sekse bepaald wordt. Het is goedbedoeld, maar dat is precies wat je niet wilt: dat de vrouwen weer apart gaan. We willen juist dat álle docenten bij hun vakken hiermee rekening houden."

> Zie ook de column van Nathanael Korfker over deze kwestie

> Studenten wijsbegeerte Roos van Unen en Marieke Berkers van The Feminist Club Amsterdam begonnen een petitie voor meer aandacht voor vrouwen in het curriculum van hun studie. Dat feminisme leeft onder studenten, bleek toen Van Unen een oproep deed voor een leesclub over vrouwelijke denkers. De eerste bijeenkomst trok meteen 100 aanmeldingen. Elke maand komt de groep bijeen in De Verrekijker. Kijk voor meer info op hun Facebookgroep.

Floor Bal
BEELD: Roos van Unen

{ Lees de 8 reacties}

hits 270
Door Jaap op 25 januari 2016

Er is toch ook geen masculinistische filosofie? Het lijkt nu net of vrouwelijke filosofen niet interessant genoeg zijn om in het standaard curriculum te worden opgenomen, maar dat er een apart vak moet worden ingesteld omdat het werk van vrouwen niet met dan van mannen kan concurreren op hetzelfde speelveld. Goed bedoeld, maar dit soort initiatieven benadrukken juist de verschillen tussen man en vrouw.

Door Roos van Unen op 25 januari 2016

Hoi Jaap. Zoals je kunt lezen in het interview zijn wij ook niet voor een apart vak "vrouwelijke denkers", precies om die reden. Verder weet ik niet goed jij ingevoerd bent in de wijsbegeerte, maar "feministische filosofie" is een algemeen erkende discipline van de wijsbegeerte die bepaalde nieuwe thema's invoert, maar ook een fundamentele kritiek op de grondslagen van de wijsbegeerte zelf levert. Zoals op het idee dat er een universele, essentiele en enkelvoudige waarheid is. Daarom is het belangrijk dat deze kritische filosofie, dat "feministische filosofie" heet, opgenomen wordt in het curriculum. Zo is de Feministische filosofie bijvoorbeeld o.a. kritisch op het idee dat er een essentieel verschil zit tussen "man en vrouw" die in de traditionele wijsbegeerte veelal aanwezig is. Verder is "feministische filosofie" niet specifiek door of voor "vrouwen" bedreven. Voor meer info over de petitie kan je hier kijken: http://studieverenigingicarus.nl/diversify

Door Angela Roothaan op 25 januari 2016

@Jaap, volgens mij is het feminisme niet in eerste instantie erop gericht om de verschillen tussen mannen en vrouwen te benadrukken. Dat is wel gedaan door veel van de 'grote' filosofen die door de eeuwen heen argumenten hebben gezocht om vrouwen buiten het publieke leven en buiten de filosofie te houden.

De historische en bestaande actieve benadeling van groepen mensen op grond van sekse (om die op grond van huidskleur, religie, welstand, seksuele geaardheid en andere 'indelingen' niet te vergeten!) vraagt erom dat de onderscheidingen die deze benadeling mogelijk maken ondervraagd en bekritiseerd worden. Dit kan feministische filosofie doen.

Er zijn overigens veel soorten feminisme, maar zelfs als we ons beperken tot die soort die voor vrouwen niets anders wil dan gelijke rechten en de sociale structuren die het 'te gelde maken' van die rechten ook mogelijk maken, dan is een reflectie op onderscheidingen naar sekse nog nodig.

Om een dergelijk feminisme te dienen zouden we overigens ook veel baat hebben bij een vak 'kritische filosofie': dat zou op de methodische aspecten reflecteren van het zichtbaar maken en bestrijden van ongelijkheid en onrechtvaardigheid als zodanig, die studenten dan leren gebruiken om allerlei structuren van uitsluiting en onderdrukking te analyseren en aan de kaak te stellen, waaronder die van vrouwen.

Door Jaap op 25 januari 2016

Filosofie is inderdaad niet mijn vakgebied, dus ik wist niet dat het een algemeen geaccepteerd vakgebied is :). Maar ja, ik ben bang dat vaak volgens standaardlijstjes wordt gewerkt waarbij de meest bekende filosofen uit de oudheid nu eenmaal vaker mannen dan vrouwen zijn (door de achtergestelde positie van vrouwen in die tijd). Je zou hopen dat dat tegenwoordig niet meer zo is, zodat m/v bij de huidige generatie filosofen evenveel kans hebben.

Door arjan van der werff op 19 februari 2016

Grappig!

Deze opmerking "Er is toch ook geen masculinistische filosofie?"

word zo beantwoord "Verder weet ik niet goed jij ingevoerd bent in de wijsbegeerte, maar "feministische filosofie" is een algemeen erkende discipline van de wijsbegeerte die bepaalde nieuwe thema's invoert, maar ook een fundamentele kritiek op de grondslagen van de wijsbegeerte zelf levert."

Met een drogreden dus! " Algemeen erkend" is een drogreden. Het is de vrager met een kluitje het riet insturen. De vraag word NIET beantwoord. Dat er veel verschillen zijn tussen man en vrouw, is allang duidelijk. Deze vraag is net zo relevant als de vraag of de aarde rond of plat is. Toelichting: Een vrouw op zich kan sneller zijn dan een man, maar als je 1000 mannen en vrouwen laat sprinten, dan is "de man" sneller. Bij extreem lange afstanden zwemmen is "de vrouw" sneller omdat "de man"' dat niet kan, zijn lichaam is er ongeschikt voor.

Is "de man" beter in filsofie dan "de vrouw". "Ja" en "nee". De beste Mannen kunnnen beter schaken dan de beste vrouwen, maar dat zijn uitschieters. Mannen zijn geen betere bestuurders van de werldbond dan vrouwen. Dus geen enkele vrouw in het bestuur is niet van deze tijd. Sterker nog - ik denk dat "de vrouw" een betere bestuurder is dan "de man".

De vraag over man / vrouw verhoudingen zou moeten zijn: "Hoe bereiken we evenigheid tussen man en vrouw" Dat wil zeggen dat man en vrouw, naast andere dingen, gelijk zijn op veel punten. Op punten waar ze gelijk zijn moeten ze dus ook gelijk behandeld worden. Daarnaast moeten er voor individuen gelijke kansen zijn - een vrouw die denkt wereldkampioen schaken te kunnen worden moet dezelfde kansen krijgen als een man.

Aangezien man en vrouw verschillend zijn, heb je dus zowel een studie naar "de vrouw" als naar "de man"' nodig. Verder,"Feminisme" is in het Nederland van nu doorgeslagen activisme. Het is geen wetenschap. Het is ook een slecht idee. Feminsme streeft alleen vrouwen emancipatie na - dat is dus verkeerd. Emancipatie is een goed idee, maar feminisme is een slecht idee.

Dat een universiteit die "diversiteit" als speerpunt heeft toch dat slechte idee allerlei studies in laat sluipen is voor mij totaal geen verassing. "Diversiteit" is goed in de kunst en in de wetenschap, maar in laat ik zeggen de gewone wereld is het een wapen voor massa vernietiging.

Door arjan van der werff op 19 februari 2016

jaap: vrouwen zijn enkele millenia door mannen onderdrukt. Daarom zijn er niet meer maar bijna alleen maar mannelijke filsoofen, deze onderdrukking is eerder begonnen dan de filosofie. Vermoedelijk 8000 jaar geleden. Daarvoor waren vrouwen de baas in de samenleving. De onderdukking van de vrouw is in Nederland echter voorbij. Er is wel degelijk behoefte aan studie naar "de man".

Vrouwen snappen mannen niet. In veel delen van het onderwijs domineren vrouwen. Vrouwen die mannen niet snappen. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van "de man". Vrouwen moeten dus meer weten van "de man". Zodat mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Het niet benutten van de talenten van "de man" gaat dit land anders over enkele tientallen jaren behoorlijk wat problemen bezorgen.

Door arjan van der werff op 19 februari 2016

Ook dit klopt niet

"De historische en bestaande actieve benadeling van groepen mensen op grond van sekse (om die op grond van huidskleur, religie, welstand, seksuele geaardheid en andere 'indelingen' niet te vergeten!) vraagt erom dat de onderscheidingen die deze benadeling mogelijk maken ondervraagd en bekritiseerd worden. Dit kan feministische filosofie doen."

"De vrouw" en "de man" zijn o pveel punten verschillend. Dat toont test naar test aan. Dat waar mensen met een donkere of witte huidskleur niet verschillend zijn. Dit is dus een categorie fout. Of, kan ook, het is een politieke en geen filosofische uitspraak.

Omdat vrouwen en mannen onderling sterk verschillen ( iedere man is anders dan een andere man), moet iedereen op individueel niveau gelijke kansen krijgen. Ook al omdat er geen scherpe lijn ligt tussen wat een vrouw is en wat een man is.

Je zou haast denken dat vrouwen benadeeld worden omdat ze nooit wereldkampioen schaken zijn geworden. Echter, in de echte wereld zijn er veel meer geniale schakers man dan vrouw. Wat nodig is voor de allerbeste filosofie heeft veel gemeen met wat nodig is voor het allerbeste schaken. Vandaar dat ik schaken er bij haal

De filosofie zou moeten bestuderen waarom de beste mannen beter schaken dan de beste vrouwen. Maar feminisme - wat er op voorhand van uit gaat dat mannen en vrouwen niet evenig maar gelijk zijn - is daar niet geschikt voor.

Emamncipatie nastreven ( een gelijke machtspostie voor man en vrouw) lijkt me de juiste weg - feminisme is een dwaalpad.

Net onder de top is er geen verschil tussen hoe goed mannen en vrouwen kunnen schaken vermoed ik. Ik zou niet weten waarom. Maar de beste mannen zijn beter dan de beste vrouwen. Dat zal in de filosofie waarschijnlijk ook zo zijn, maar dat mag niet leiden tot scheve verhoudingen in een bestuur. Dat is iets wat radicaal doorbroken moet worden.

Door arjan van der werff op 19 februari 2016

hier gaat het meteen fout:

The Feminist Club Amsterdam eist meer aandacht voor vrouwen in het curriculum van Wijsbegeerte. ‘Zo is er géén vrouwelijke hoogleraar wijsbegeerte.’

Jullie hebben een petitie met 150 handtekeningen aan het faculteitsbestuur aangeboden. Waarom?

“Wij vinden dat de historische canon vrouwelijke denkers uitsluit. In de geschiedenis van de wijsbegeerte komt bij de vakken antieke tot en met moderne wijsbegeerte geen enkele vrouwelijke filosoof aanbod. In het vak hedendaagse filosofie moet Hannah Arendt al het werk doen in haar eentje doen.”

Reactie: Ik ben bekend met het werk van Arendt. Het zou wel eens een onderwerp kunnen zijn waarin de allerbeste beste filosofen vrouwen zijn - en geen mannen. Dat wat mensen de allerbeste schakers maakt, dat geeft een filosoof in zijn algemeen ook een voordeel. Dus de meeste topfilosofen zullen man zijn.

ECHTER - voor het begrijpen van de holocaust was EMPATHIE erg belangrijk. Daar is "de vrouw"' beter in dan "de man".

Een canon van grote denkers? Pfff.. Lekker belangrijk. Staan er alleen witte mannen op? Maak er dan een dartbord van. Ruk het van de muur, ongeacht van de vraag of de canon juist of niet. "Actie filosofie". Maak er toiletpapier van.

Dat er geen vrouwelijke bestuurders zijn, is een andere kwestie - dan immers zal ook in de toekomst de canon wit en man zijn. Dat is iets wat radicaal doorbroken moet worden - niet met debat. Maar met actie. Iets wat allang geregeld had moeten zijn betekend dat het gehele bestuur niet deugd en dat betekend dus dat het gehele bestuur weg moet. Of in ieder geval de eindverantwoordelijke.

Nog even over de categorie "sekse, huidskleur, religie, welstand, seksuele geaardheid". Sekse en welstand hebben duidelijk invloed op de kans een topfilsoof te worden. Religie wellicht ook. ( Dingen zomaar voor waar aannemen werkt niet, en de tollerantie voor zelf nadenken is per religie anders). Feminisme gaat echter niet over sexe - het gaat over één sexe.

Met mannenrechten is het slecht gesteld in dit land. Zo is er nog steeds dienstplicht voor mannen. Dat had in de jaren zeventig al meteen opgelost moeten worden, echter, wie begrijpt dat feminisme over zoveel mogelijk macht voor vrouwen gaat, die begrijpt meteen dat er mij geen enkele feminist bekend is die dienstplicht voor vrouwen wilde.

Dat heeft mij een fors nadeel ten opzichte van mijn zussen opgeleverd.

De discriminatie van dakloze mannen is een ander goed voorbeeld - hier is het 8000 jaar oude gebruik dat voor vrouwen nutteloze mannen buiten moeten slapen weer helemaal terug - dit zijn dus twee voorbeelden van discriminatie op basis van sexe.

En er zijn altijd excuses voor het bevoordelen van vrouwen- maar nooit goede redenenen. Dat is omdat het gehele feminisme eerder een totalitaire stroming is, en dus in die categorie hoort, dan een onderwerp dat thuis hoort naast disciminatie op basis van huidskleur.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.