Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Campus 16 mei 2013

‘Controle, straf, boete': de VU in De Groene Amsterdammer

reacties 4

‘Ze willen van ons grijze muizen maken die in een glazen kooi stilletjes hun werk doen’, aldus historicus Wim Berkelaar in een groot artikel over de VU in De Groene Amsterdammer. Die pakt uit met een analyse van neoliberale geest die niet alleen door de gang van de VU waait, maar bepalend is voor de hele wetenschap.

Ontbindend effect

‘Het academische lichaam is gedrogeerd met de bloeddoping van het moderne marktdenken’, citeert De Groene Frits van Oostrom, oud-president van de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen. Volgt een beschrijving van het ‘ontbindende effect’ dat het marktdenken heeft op de universiteitsgemeenschap aan de De Boelelaan.

Veel ontriefde VU-medewerkers komen aan het woord. ‘René Smit is er niet voor de universiteit, de universiteit is er voor Smit’, zegt archeoloog Jan Kolen, die van de VU naar Leiden is overgestapt, over de voorzitter van het College van Bestuur.

Gevangen in het neoliberale denken

‘Er zit een maximum aan wat we aan gekoeioneer kunnen verdragen. Wij hebben ook onze beroepseer!’ aldus docent sociologie Boris Slijper. ‘Zij zitten helemaal gevangen in het neoliberale denken’, zegt Jan Berkelaar van het Historisch Documentatiecentrum voor het Protestantisme.

‘Controle, straf, boete, dat is het systeem’, typeert Slijper het werken aan de VU. ‘Dat marktdenken aan de VU is een symptoom van het dieperliggende probleem dat de universiteit niet meer weet dat zij een cultuuropdracht heeft’, moppert filosoof Ad Verbrugge. ‘Dat geldt voor de VU evenzeer als voor de andere universiteiten.’

Peter Breedveld
BEELD: Albert Hahn

{ Lees de 4 reacties}

hits 3
Door Hubertus Irth op 16 mei 2013

Toen het verhaal over de VU in het NRC Handelsblad verscheen, incl de brief van de Verontruste VU'ers, was de reactie van één van mijn collega's in het land: 'wat zijn jullie toch voor kneusjes!'. Ik was toen nog enigszins verontwaardigd, maar als ik dit bericht lees moet ik hem helaas gelijk geven. Wat een jammerverhaal over neoliberalisme en marktdenken (terwijl de rest van Nederland lachend de subsidies binnenhaalt die wij niet aanvragen). Gelukkig zijn er op de VU collega's die wel graag met de 'markt' samenwerken, collega's die succesvol zijn zonder zich zelf te hoeven verloochenen. Waarom worden zij niet een keer geïnterviewd om hopelijk een ander beeld van de VU te schetsen dan een verzameling van wetenschappers en docenten als zielige slachtoffers van boze managers?

Door Margreet Rietdekkers op 16 mei 2013

Dat is.... 5 studenten voor Filosofie

Door Harmen Verbruggen op 18 mei 2013

Ook het door mij gedeelde ongemak over de staat van de universiteit kan niet, zoals zo veel criticasters doen, uitsluitend toegeschreven worden aan het zogenaamde neoliberale denken. Integendeel. Het universitaire "bedrijf" is verziekt door alles doordringende organisatie-eisen, regelzucht, normering, voorschriften, richtlijnen, prestatie-eisen, oneigenlijke kwaliteitseisen en verantwoordingsplichten, opgelegd door de EU, Den Haag, NVAO en universitaire bestuurders. Facultaire bestuurders doen er in hun wanhoop vaak nog een schepje bovenop. En dat alles is ingeklemd tussen steeds meer studenten die voor elke studie dezelfde prijs betalen en een CAO waar een bouwvakker zijn neus voor ophaalt. Dat is geen neoliberalisme, maar heeft veel meer weg van het ooit eens bestaande reëel bestaande socialisme. Dat had ook zoveel managers die probeerde een maatschappij te plannen, die ondertussen iets heel anders deed. De criticasters strijden tegen de verkeerde windmolen. De uitweg is juist meer autonomie en vrijheid, en soms meer markt, om ons eigen universitaire "bedrijf" te organiseren, zodat wetenschappers weer hun eigen verantwoordelijkheid kunnen invullen en professionaliteit kunnen waarmaken.