NEWS

Campus 29 March 2022

Masteropleiding geneeskunde schaft cum laude af

Cum laude legt te veel nadruk op presteren in plaats van leren, zegt het hoofd van de master geneeskunde aan de VU. Daarom wordt de kwalificatie afgeschaft.

Masterstudenten geneeskunde die in september aan hun klinische stages beginnen, krijgen aan de VU geen cum laude-diploma meer. “De cum laude legt te veel nadruk op presteren in plaats van leren”, zegt hoofd master geneeskunde Hester Daelmans. Cijfers had de faculteit vorig jaar al afgeschaft.

“Wat we veel zagen, was dat studenten vooral bezig waren met het halen van een hoog cijfer, dus met waar ze goed in waren, in plaats van wat ze nog niet zo goed konden. Met het afschaffen van cijfers en de cum laude worden ze gestimuleerd aan hun verbeterpunten te werken.”

Studenten krijgen nu feedback in plaats van cijfers. Met die feedback gaan ze aan het werk en aan het einde van elk jaar wordt beoordeeld of ze dat voldoende hebben gedaan en of ze voldoen aan de verschillende vereiste competenties.

De ene cum laude is de andere niet

“We hopen er dokters mee te krijgen die zijn ingesteld op een leven lang leren”, aldus Daelmans, die aan de bel trekken als ze bij zichzelf zien dat iets niet goed gaat en dan overleggen met hun collega’s. We proberen onze studenten te leren om niet met elkaar in competitie te zijn, maar om samen te werken. Zaken als zelfsturend leren, zelfuitdaging, leiderschap en teamwerk zijn in dit verband belangrijk.”

De VU is de eerste Nederlandse geneeskundige opleiding die volgens deze filosofie werkt, zegt Daelmans. Andere opleidingen zouden wel overwegen om geen cijfers meer te geven.

“Weet ook dat een cum laude op geen enkele instelling hetzelfde is”, merkt ze op. “Het is geen eenduidige kwalificatie. Iedereen heeft zijn eigen normen om te bepalen wat cum laude is.”

Peter Breedveld
IMAGE: Code Name Mama (Flickr Creative Commons)

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.