24 November 2021

‘Ik werk leerachterstanden bij leerlingen weg’

“Ik ben zo’n twee weken aan het werk als onderwijsassistent op een basisschool. Het was echt wennen in het begin, want het is een heftige school. Door de pandemie hebben veel leerlingen een leerachterstand opgelopen, daarom heeft de schoolleiding onderwijsassistenten aangenomen om de achterstanden weg te werken.

Aan het begin van de pandemie kregen de kinderen thuis les, maar niet alle leerlingen konden even goed meekomen daarin. Als je allemaal broertjes en zusjes hebt en in een kleine ruimte woont, is het lastig om je te concentreren. En niet alle ouders konden even goed helpen met het thuisonderwijs, omdat ze moesten werken of doordat ze geen Nederlands spreken. Dat kun je de ouders niet kwalijk nemen.

Ik werk in groep 8, een lastig jaar, ook omdat ze hun schooladvies krijgen. In de klas is er te weinig persoonlijke aandacht. Daarom komen de leerlingen in kleine groepjes bij mij, en ik help ze onder meer met begrijpend lezen.

Ik vind het leuk om te zien dat de leerlingen mij meer gaan vertrouwen

Op deze school komen verschillende culturen samen, zo zijn er veel kinderen met Turkse en Marokkaanse ouders. Die diversiteit vind ik ontzettend interessant, ik merk ook dat ik veel leer over hun cultuur. Maar de achtergrond van de kinderen werkt ook in hun nadeel; kinderen uit een andere cultuur hebben vaak een grote achterstand in taal. Gelukkig kan ik hen daarbij helpen. Ik vind het leuk om te zien dat de leerlingen mij meer gaan vertrouwen.

Ik merk dat ik af en toe de stof van mijn studie kan toepassen op mijn werk. Zo behandelden we bij het vak gezin, opvoeding en hulpverlening hoe je kinderen kunt helpen door belonen en straffen. We leerden dat consistentie hierin heel belangrijk is, en dat zie ik ook weer bij mijn werk. Het is echt belangrijk om consistent te blijven in de regels, anders voelen de leerlingen dat het oneerlijk is. En als je consistent blijft, weten de kinderen ook waar ze aan toe zijn; dat geeft ze veiligheid."

DOOR ROOS VAN LEERDAM, STUDENT-REPORTER

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.