Pop-up-Stay-tuned.png

NEWS

Campus 16 September 2021

‘Laat studenten op de campus vaccineren’

De VU moet studenten aansporen om zich te laten vaccineren, vindt de ondernemingsraad. ‘Er moet ook een vaccinatielocatie op de campus komen.’

De VU zou vaccineren op de campus moeten toestaan, schrijft de ondernemingsraad in een brief aan het college van bestuur. ‘Als de VU vaccineren op locatie zonder afspraak faciliteert, is de drempel ook lager’, meent de OR, die benadrukt dat het niet om één middag moet gaan. De VU moet volgens de raad tevens wijzen op het belang van vaccineren, en op het feit dat je het niet alleen voor jezelf doet, maar ook voor anderen.

Hogere werkdruk

De OR schrijft gemengde gevoelens te hebben over de versoepelingen op de campus. De ondernemingsraad erkent het belang van de mogelijkheid om elkaar fysiek te ontmoeten op de campus, maar vreest ook voor de gezondheidsrisico’s van docenten en andere medewerkers die gemiddeld ouder zijn dan veertig.

De OR heeft gemengde gevoelens over de versoepelingen op de campus

De raad constateert dat sommige medewerkers de facto worden verplicht naar de campus te komen, maar denkt ook dat het zogeheten hybride werken, een combinatie van online en fysiek, de werkdruk mogelijk verhoogt, vanwege de aanpassingen die dat vergt.

Controle bij ingang

De OR (en dus een deel van de VU-medewerkers) kijkt met argusogen naar de studenten. Velen van hen dragen nu al geen mondkapje meer in de gangen en hallen van de VU-campus (na 25 september geldt ook die regel niet meer). En de raad vreest dat studenten zich ook niet zullen laten testen, of met die testen zullen sjoemelen om toch op de campus te kunnen zijn. De OR lijkt voor een voortzetting van de controle bij de ingang met QR-codes te zijn, en denkt dat dat met een waarborg ten aanzien van de privacy mogelijk moet zijn. Al erkent de raad ook wel dat de praktische uitvoerbaarheid ingewikkeld is.

Geen tijd meer voor discussie

Een discussie over de brief stond op de agenda van de gezamenlijke vergadering van de OR met het college van bestuur en de universitaire studentenraad die gisteren gehouden werd. Maar omdat de bespreking van de heftige ict-problemen veel tijd in beslag nam, kwam het daar niet echt van. Bestuurslid Marcel Nollen zei dat er “wijze dingen” in stonden, die het college zou meenemen.

Peter Breedveld
IMAGE: CDC via Unsplash

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.