NEWS

Andere universiteiten 17 November 2020

Leiden oogst kritiek met mobilisatie vrijwilligers voor nakijkwerk

De Leidse rechtenfaculteit vraagt oud-collega’s en emeriti om als vrijwilliger te helpen bij het nakijken van bachelorscripties. De rector van de universiteit vindt het “geweldig”, maar er klinkt ook kritiek.

Door de coronacrisis tellen de universiteiten dit studiejaar bijzonder veel eerstejaarsstudenten. Het is zo druk dat de Leidse rechtenfaculteit naar een onorthodox middel grijpt: het werven van vrijwilligers.

Uitzonderlijk

Als emeriti hoogleraren en oud-collega’s tijdelijk willen bijspringen, blijft er voor de echte docenten meer tijd over om met name de eerstejaars goed te begeleiden, is het idee. Het zijn “uitzonderlijke tijden”, schrijft rector Carel Stolker erover.

Het idee krijgt bijval van onder meer de Maastrichtse rector Rianne Letschert. Ze twitterde: “Goed idee! Bij ons hebben emeriti zich ook gemeld om te willen helpen. Fijn!!!”

Maar anderen vinden het nakijken van scripties ‘structureel werk’ en spreken van broodroof. Mensen zouden daar gewoon voor betaald moeten krijgen, meent bijvoorbeeld Rens Bod van protestbeweging WOinActie.

Geen oplossing

Ook voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging VSNU noemt het werven van vrijwilligers “absoluut geen oplossing” en wil vooral dat de overheid meer geld uittrekt voor de universiteiten.

Het is overigens niet zo vreemd dat uitgerekend een rechtenfaculteit te weinig docenten telt om een vloedgolf van eerstejaars op te vangen. Van oudsher tellen de rechtenfaculteiten weinig docenten. In Leiden is er één docent op 35 studenten, bleek in 2018 bij een visitatie door onderwijskeurmeester NVAO, en slechts de helft van de docenten is gepromoveerd. Met de grote toestroom van nieuwe studenten zal de verhouding dit jaar nog schever zijn geworden.

Landelijk was de staf-studentratio afgelopen jaar één docent op 19,7 studenten, staat op de website van universiteitenvereniging VSNU.

HOP/BB
IMAGE: Wesley Tingey via Unsplash

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.