Pop-up-Stay-tuned.png

NEWS

lege collegezaal
Campus 02 July 2020

Misschien wel 30.000 studenten na de zomer

De VU houdt er rekening mee dat er in september 30.000 studenten of meer aan de universiteit studeren. Dat zei bestuursvoorzitter Mirjam van Praag gisteren in het overleg met de centrale medezeggenschap.

Hoewel er volgens Van Praag signalen zijn dat scholieren minder geïnteresseerd zijn om te gaan studeren met het vooruitzicht de hele dag thuis achter hun eigen computer colleges te volgen, is de kans toch groot dat er na de zomer beduidend meer mensen aan de VU studeren. Dat komt deels doordat meer scholieren dan anders hun diploma hebben gekregen en daarnaast zijn de alternatieven, bijvoorbeeld een tussenjaar, ook minder aantrekkelijk geworden door de coronacrisis.

Niet vertrokken

Maar wat vooral voor extra studenten gaat zorgen, is het bindend studieadvies voor eerstejaars dat de universiteiten een jaar vooruit geschoven hebben. “Dat heeft meer mensen op de campus tot gevolg, omdat sommige studenten anders zouden zijn vertrokken”, aldus Van Praag. De samenstelling van de studenten verandert ook: meer tweedejaars en door studievertraging meer langstudeerders. En mogelijk minder internationale studenten, maar dat denkt de VU pas later deze maand beter te kunnen inschatten.

Zeker in periode 1 en 2 is er nog veel online onderwijs, maar de VU is wel een volgende fase van versoepelingen aan het uitwerken. “Er is nu plek voor zo’n 700 tot 800 studenten op de VU. We zijn bezig om dat voor blok 2 uit te breiden tot 2300 tot 2500”, zei bestuurslid Marcel Nollen. Het idee is om zones te maken waarbinnen de faculteiten en opleidingen zelf keuzes kunnen maken.

Een mogelijke kink in de kabel daarin is de houding van de NS. Die zijn nog niet van plan studenten in de spits toe te laten. Het GVB is volgens Nollen welwillend en er zijn ook geen belemmeringen vanuit het ministerie.

Intro op de campus

Nollen riep verder de faculteiten op om tijdens de VU-introductiedagen ook activiteiten voor hun eerstejaars te bedenken op de campus. “Faculteiten zijn nog terughoudend, maar we hebben meer ruimte op de campus dan nu gebruikt wordt. Het is belangrijk voor de eerstejaars om elkaar op de VU te ontmoeten.”

Het VU-bestuur denkt ook al na over het leven na corona, meldde Van Praag. Dinsdag wordt er een denktank opgericht die een post-coronastrategie voor de lange termijn moet gaan opzetten, “om de gewoontes die ontstaan zijn en de mogelijkheden die we nu hebben verder te ontwikkelen”, aldus de voorzitter. De versnelde digitalisering bijvoorbeeld, de mogelijkheden om ‘hybride’ thuis en op de campus te werken, en de vraag of de VU met de colleges die nu zijn opgenomen ook de markt op wil.

Marieke Kolkman
IMAGE: Peter Gerritsen

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.