Pop-up-Stay-tuned.png

NEWS

Hansje Brinker
Studenten 26 February 2020

'Studenten moeten vrijgesteld worden van waterschapsbelasting '

Veel studenten betalen waterschapsbelasting en zouden eigenlijk kwijtschelding moeten krijgen, vindt de Algemene Waterschapspartij. Ze roept op om de wetgeving aan te passen.

Binnenkort valt bij elk huishouden de jaarlijkse aanslag voor de waterschapsbelasting weer op de mat. Met dit geld zorgen de 21 Nederlandse waterschappen voor veilige dijken en schoon water.

Ook studenten met een eigen adres ontvangen een aanslag. Kwijtschelding krijgen ze niet, omdat bij de waterschapsbelasting studiefinanciering niet als schuld maar als inkomen wordt gezien.

Oneerlijk

Een “scheve situatie”, vindt Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP), die vertegenwoordigers heeft in vrijwel alle waterschapsbesturen. “Want waarom krijgt een alleenstaande met een bijstandsuitkering wel kwijtschelding, maar een student die bij DUO leent niet? Zeker als je bedenkt dat een student die lening later moet terugbetalen.”

Daarom moet de waterschapswetgeving worden aangepast, bepleit de AWP. “Als een meerderheid van de waterschapsbesturen met de wijziging zou instemmen, zou de minister er vrij snel werk van kunnen maken”, zegt Van Megen. “Maar de zetels van de besturen worden gedomineerd door boeren en bedrijven. En zij hebben er geen belang bij om het huidige systeem aan te passen, omdat de huishoudens momenteel de meeste waterschapsbelasting betalen.”

Lobbyen

Een alternatieve weg is het rechtstreeks benaderen van Tweede Kamerleden. Hier zal de AWP zich volgens Van Megen de komende tijd op richten.

De 21 waterschappen hebben zich verenigd in de Unie van Waterschappen. Die laat weten dat het onderwerp nog niet eerder op de agenda stond. Maar of het kwijtscheldingsbeleid wel zo zwart-wit is als de AWP beweert, betwijfelt de woordvoerder. “Er zijn wel regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Je kunt online via automatische systemen kwijtschelding aanvragen. Alleen lukt dat meestal niet meteen voor studenten. Maar als ze een aparte aanvraag indienen of tegen de afwijzing in beroep gaan, is er misschien wel meer mogelijk.”

Rompslomp

Dat erkent ook Van Megen van de AWP. Maar die uitzondering geldt volgens hem alleen voor de hoeveelheid spaargeld die een student heeft. “Alleen als hij kan aantonen dat ál dit geld geleend is van DUO telt het mee voor kwijtschelding.” Maar, vervolgt hij, dat is in de praktijk heel moeilijk aan te tonen. “Bovendien haken veel studenten af vanwege de bureaucratische rompslomp die bij een bezwaarschrift komt kijken.”

Afhankelijk van het waterschap betalen studenten tussen de honderd en tweehonderd euro aan waterschapsbelasting. De volgende waterschapsverkiezingen zijn in 2023.

HOP/EF
IMAGE: Johan Jorna (Wikimedia)

hits 293

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.