Pop-up-Stay-tuned.png

NEWS

ongehoorzaam
Politiek 07 June 2019

Tweede Kamer wil toch verder met proef student-promovendi

Regeringspartijen CDA en VVD hebben met steun van PVV en SGP een motie ingediend waarin ze minister Van Engelshoven oproepen om het experiment met student-promovendi te verlengen. De kans is groot dat de motie het haalt.

De motie is het voorlopige sluitstuk van een maandenlange discussie met minister Van Engelshoven. Vorig jaar besloot zij het in 2016 gestarte experiment met student-promovendi niet te verlengen, nog voordat de eerste tussenevaluatie had plaatsgevonden. Er deden volgens haar te weinig universiteiten aan mee.

CDA, VVD, PVV en SGP vinden dat geen legitiem argument. Zij willen dat de minister alsnog een nieuwe aanvraagronde instelt voor het experiment. Pas na de eindevaluatie kan er volgens de partijen een oordeel worden geveld over de toekomst van de promotiestudent.

Motie ontraden

“Het zal de heer Van der Molen (CDA) niet verrassen dat ik die motie ga ontraden”, reageerde de minister gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ze blijft achter haar besluit staan om het experiment niet te verlengen.

Promovendi Netwerk Nederland is al vanaf het begin tegen de invoering van de proef met student-promovendi. Voorzitter Anne de Vries erkent dat de kans groot is dat de motie volgende week wordt aangenomen. CDA, VVD, PVV en SGP hebben gezamenlijk 75 zetels in de Tweede Kamer.

HOP/MZ
IMAGE: Phantom Open Emoji (Wikimedia)

hits 133

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.