Pop-up-Stay-tuned.png

NEWS

Onderwijs 15 October 2018

Opleidingen moeten uitleggen waarom ze in het Engels zijn

Waarom is deze opleiding eigenlijk in het Engels? Vanaf februari gaan de keurmeesters van het hoger onderwijs die vraag stellen in de zesjaarlijkse accreditatie van opleidingen.

De opleidingen moeten straks uitleggen hoe de gekozen onderwijstaal bijdraagt aan de kwaliteit van de opleidingen, schrijft het ministerie van Onderwijs. Ook wordt het taalniveau van docenten beoordeeld.

Engelstalig onderwijs heeft zijn voor- en tegenstanders. Tegenstanders zijn bang dat opleidingen alleen maar uit winstbejag Engelstalig worden: ze willen gewoon zoveel mogelijk buitenlandse studenten werven, is het verwijt. De kwaliteit van het onderwijs zou eronder lijden.

Voorstanders menen juist dat Engelstalig onderwijs studenten voorbereidt op de internationale context waarin ze later werken. Ze zullen moeten omgaan met mensen uit allerlei landen en culturen, dus het is goed om daar in de opleiding alvast aan te wennen. En die buitenlandse studenten zijn vaak bijzonder gemotiveerd, anders komen ze niet speciaal hierheen.

Abstract

Maar het blijft nogal abstract, omdat je nauwelijks in algemeenheden kunt praten: zelfs de felle tegenstanders bij Beter Onderwijs Nederland, die een rechtszaak tegen de verengelsing aanspanden, erkennen dat sommige opleidingen best Engelstalig kunnen zijn.

Dus lag dit politieke middel voor de hand: laat het de opleidingen maar uitleggen. Als de onderbouwing onvoldoende is, heeft de opleiding twee mogelijkheden: óf de taalkeuze beter verantwoorden óf weer op het Nederlands overstappen. “In het uiterste geval kan de NVAO de accreditatie intrekken”, schrijft het ministerie.

Of het de tegenstanders geruststelt, zal ervan afhangen of de keurmeester naar hun smaak streng genoeg is en opleidingen inderdaad zal dwingen hun taalkeuze terug te draaien.

HOP/BB
IMAGE: David Edgar via Wikimedia

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.