Pop-up-Stay-tuned.png

NEWS

Campus 02 April 2013

Nee, de VU komt niet 'onder toezicht’

In berichten over de bestuurscrisis bij de VU staat de tegenvallende proefaudit centraal. Maar wat zo’n proeftoets precies inhoudt, blijkt niet iedereen duidelijk te zijn. Zo schrijven o.a de Volkskrant en Het Parool dat de VU nu een verscherpt ‘toezicht door de Inspectie’ boven het hoofd hangt. Dat klopt niet.

Hoe zit het wel?

De NVAO controleert voor elke universitaire opleiding apart elke zes jaar of men de kwaliteitszorg op orde heeft. Visitaties, heten die uitgebreide controles.

Universiteiten kunnen echter ook een eenmalige ‘Instellingstoets kwaliteitszorg’ van de NVAO doen. Slagen ze daarvoor, dan hebben ze hun eigen kwaliteitszorg voor het onderwijs voldoende op orde, en mogen ze een lichtere visitatie doorlopen. Universiteiten die niet slagen blijven onder het oude regime van intensieve visitaties vallen.

Het kritische rapport

Om zich voor te bereiden op die Instellingstoets doen universiteiten ieder voor zich een zogenaamde ‘proefaudit’. Die verliep voor de VU dus teleurstellend. Zie hier en hier (p. 26-27) de berichten die wij eerder over de Instellingstoets en de proefaudit schreven. En medewerkers van de VU kunnen op Intranet het volledige verslag van de de Proefauditcommissie lezen. Dat is dus het kritische rapport waarop NRC, Volkskrant en andere media hun berichten baseren.

Vier universiteiten zijn geslaagd

Overigens hebben tot nu toe vier universiteiten de Instellingsaudit met succes doorlopen: Radboud Universiteit Nijmegen, TU Delft, Universiteit Utrecht en Wageningen UR. Voorwaardelijk geslaagd is de Erasmus Universiteit Rotterdam. De overige universiteiten, zoals de UvA, hebben de toets nog niet gedaan of zijn in afwachting van de uitslag.

 

Marieke Schilp

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.