Pop-up-Stay-tuned.png

NEWS

Politiek 29 February 2016

Partij voor de Vrijheid wil hoogleraar ontslaan vanwege mening

comments 1

De Partij Voor de Vrijheid wil dat een hoogleraar van Tilburg University wordt ontslagen omdat hij Geert Wilders van fascistisch gedachtegoed beschuldigt. De PVV heeft Kamervragen gesteld.

“Het demoniseren van minderheden, het wij/zij denken, is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen”, zei hoogleraar Paul Frissen zondag op de Limburgse radiozender L1 over PVV-leider Wilders. “Alle politieke partijen moeten hem aanvallen. En dat wordt maar in beperkte mate gedaan.”

Stigmatiserend

Dat zijn stigmatiserende uitspraken, meent de PVV. Frissen zou bijdragen aan “een klimaat van demonisering en daarmee tot een verhoogd risico op een terroristische aanslag zoals we dat gezien hebben ten tijde van de moord op Pim Fortyun”.

Frissen is hoogleraar in Tilburg en tevens bestuursvoorzitter van de interuniversitaire NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur). Volgens PVV-Kamerlid Harm Beertema is hij niet te handhaven en moet hij uit zijn functies ontheven worden. Minister Bussemaker zou daar bij de raden van toezicht op moeten aandringen.

Fascistisch

Minister Bussemaker heeft de vragen nog niet beantwoord. In 2011 stelde de PVV vergelijkbare vragen over directeur Rob Riemen van het Tilburgse Nexus Instituut, die de PVV ook fascistisch had genoemd. De subsidie van de provincie Noord-Brabant aan dit instituut voor Europees cultuurgoed zou moeten worden ingetrokken.

Toenmalig CDA-minister Donner van Binnenlandse Zaken antwoordde dat het bedenkelijk zou zijn “indien bestuursorganen zich bij de beslissing over subsidies zouden laten leiden door de vraag of de ontvanger hun onwelgevallige meningen uit. Dat raakt al gauw aan de essentie van de vrijheid van meningsuiting.”

HOP/BB

{ Read the 1 comments}

hits 19
Door Max op 06 September 2017

Iedereen met onderbouwde kritiek op de multiculturele samenleving, werd in het pre-Fortuyn tijdperk al snel weggezet als een 'racist' door de simpele zielen uit het linkse kamp.

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.