NEWS

Campus 12 April 2023 comments 4

Wokeism and fossil fuel ties fire up USR debate

Stark contrasting opinions about ‘woke’ ideologies and the fossil fuel industry took the floor during the University Student Council (USR) debate, with new student parties hoping to drastically shift the council’s direction.

The popularity of the student council elections has been dismal in recent years, with very few votes being cast. But you wouldn’t get that impression from the enthusiastic and room-filling crowd of around forty people that showed up to the debate on Tuesday April 11 in the main building. Even before the first of six debate topics was posed, lively political matters were being hashed out between members of the audience. “My pizza has been privatized!”, exclaims a student discussing the ins and outs of the snacks and drinks available.

The actual debate kicks off on a mild note. “Alcohol is the bread and butter for study associations”, says a ChangeVU candidate. “For internationals, it’s go home or go homeless”, an SRVU candidate says. The points of contention between the candidates are somewhat masked by the many times “I agree” is uttered. That changes when the topic of academic freedom is announced.

Bilingual debate

The frontrunner of the newly formed Vrijmoedige Studentenpartij (loosely translated to ‘outspoken student party’), Marlon Uljee, refuses to debate in English. “Guys, what is happening here is an example of the far-reaching internationalization”. He points out that he, the opposing candidate and the debate leader are all Dutch, so that is the language he will be sticking to. His comment is met with a hesitant applause, with international audience members unable to follow.

His opponent Guido Groenescheij responds that the SRVU party stands for inclusivity on many fronts, “including on the English language”, and receives the loudest applause of the evening. He explains that academic freedom is a core value of his party, but that there are limits to this freedom established by shared values, for instance when it comes to Nazi symbols or eugenics. “Debate is a beautiful thing, and overall it’s not in danger”, says Groenescheij.

‘Woke extremism’

Uljee continues saying that in the few months he has been at VU Amsterdam, he noticed a culture in which people are excluded, canceled or called fascist for sharing their views. He brings up Laurens Buijs: an UvA scientist who faced backlash after equating non-binary people to flat earthers and speaking out against ‘woke extremism’. According to Uljee, VU teachers privately told him they are now hesitant to teach freely in the way they see fit.

He also suggests that VU Pride is receiving unfair privileges from the university at the expense of others: “There is no VU Islam or VU Christianity”. Groenescheij rebuts: “VU Pride is creating a space for people who don’t have one yet.” And he emphasizes the importance of the student population’s ability to express themselves freely. After the passionate exchange, in which candidates continue to stick to different languages, the audience gets to pose questions. “Vizier op Links [an anti-left platform, Ed.] is targeting leftist scientists!”, says an audience member who agrees academic freedom is being threatened - just not by woke ideologies. But the moderator cuts this short, stating there’s no room for discussion between audience members and the USR candidates.

New parties

Uljee, who already gained some political experience as a candidate for right-wing political party Forum voor Democratie Almere, does not stand alone in the student council election. His newly formed Vrijmoedige Studentenpartij has no less than fifteen candidates running for a seat in the council, an amount equal to all the other candidates combined.

Another new party is the Liberale Universiteitspartij (liberal university party). Its sole member, Hidde Smid, took on the next topic of fossil fuel ties against SRVU’s Suvarn Nagan. Smid calls it naive to think the university should cut ties with fossil fuel companies. “If you want to improve the world, you have to interact with it and not stay in a bubble.” But Nagan believes that by continuing to work with the fossil fuel companies, the university inadvertently becomes closer to them and important changes are compromised. “Taking the brave act to cut ties with them shows that we will not tolerate their unethical existence.”

The evening is wrapped up debating hybrid education and ChatGPT. But when students take to the electronic polls next week, they may be more concerned about the candidates’ views on LGBTQ+ rights, academic freedom and fossil fuel ties as opposed to how willing they are to embrace ChatGPT. That is, if they cast a vote at all.

Nour Khamis
IMAGE: Nour Khamis

{ Read the 4 comments}

Door Vincent Mesrine op 12 April 2023
Hey Nour, We've noticed that you mentionned the new parties running for the USR this year, but there wasn't any mention to ChangeVU! I was wondering if we could also be recognised, as we're also a brand new party running this year. We're comprised of four candidates, and we have very clear aims, which you can find on our Instagram (@change.vu). We are particularly aiming to deliver some strong results with the next USR, giving practical problems to almost every issue raised by most students. I hope this gives us some insights into what we're about, and if you need any more info, feel free to DM us on Instagram or reach out to me at v.s.y.mesrine@student.vu.nl Warm regards, Vincent
Door E.B. Fortuin op 15 April 2023
Beste Marlon Uljee, Met instemming las ik vanmorgen in het Ref. Dagblad uw verhaal en stellingname in de VU waar de Vrijmoedige studentenpartij zich keert tegen de woke-ideologie:” De onlangs opgerichte Vrijmoedige Studentenpartij keert zich tegen de woke-ideologie die in haar ogen oprukt op de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Lijsttrekker Marlon Uljee (22) had gewild dat zijn partij niet nodig is. Maar dat studenten hun mening inslikken en docenten niet meer vrijuit les durven geven, kan hij niet langer aanzien. Daarom doet de partij een gooi naar een plek in de studentenmedezegggen-schapsraden. Vanaf maandag kunnen VU-studenten hiervoor hun stem uitbrengen. Wat blijkt? Ook in de PKN wordt dit onderwerp door het Moderamen hoog op de agenda geplaatst. Ik schreef daarover een kort werkstuk Pdf 4 pagina’s. Hieronder 1 pagina, wilt u de rest ook lezen dan graag een mailnummer zodat ik het u kan toesturen. Wij bidden voor een Overwinning in deze voor de V.S.”” Uittreksel 1 Pagina van mijn brief aan de Synode-Moderamen PKN 6-4-2023. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft opgeroepen om voorbede te doen voor de generale synode van de kerk, die op 21 en 22 april samenkomt. Dat staat in een bericht op de website van de PKN. Het moderamen riep gemeenten op om voorbede te doen voor deze ”kerkenraadsvergadering voor de hele kerk” Geachte leden moderamen PKN, als voormalig gereformeerd actief kerklid en koordirigent heb ik ernstige bezwaren over de koers die de PKN sinds 2004 vaart: Zie hoe zelfs een christelijke partij als de CU haar beginselen verkwanseld heeft aan LHBT. 1* Er waait een andere wind bij de christen Unie met een LHBT-netwerk. ‘ De afwijscultuur is voorbij’. 2023 Voor het eerst is een kandidaat die een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht, landelijk verkiesbaar bij de Christenunie. De jongerenafdeling schaarde zich voluit achter de Coming Out Day.” De CU brengt met deze fatale beslissing VREEMD VUUR binnen haar gelederen volgens Leviticus 10. Het kostte de twee zonen van Aäron hun leven. 2* Mart van de Kamp spreekt zich uit bij Bijbels Beraad en de Regenboog Alliantie: “Ik wil een ander geluid laten horen”. Mart van de Kamp is een man die uitersten lijkt te verenigen. Met zijn vrouw is hij lid van een orthodox-protestantse kerk. Tegelijk is hij bestuurslid van de Regenboog Alliantie Gouda, te vergelijken met COC, maar dan lokaal. 3* Vindt u het dan niet vreemd dat de profeet Jesaja 58:1 met het dit bericht de totale Ondergang van het CU en ND aankondigt? BENT U OOK GESCHOKT? Waarom negeert de PKN-Synode de Schriftgedeelten die vertellen over homo en lesboseks in Romeinen 1 & 1 Corinthe 6 & Openbaring 22:15…niet meer relevant in PKN? Opvallend is dat hedendaagse Predikanten, Rabbijnen, Imams veelal hierover zwijgen. De Torah vertelt over Gods zegen over het huwelijk tussen Adam en Eva. Genesis 2. De Torah veroordeeld homoseks in Genesis 19, Leviticus 20, Deuteronomium 22:5-27 & 27:11-26 & Richteren 19 t/m 22. De vraag is: Geldt de Bijbel voor predikanten 2023 nog wel als Woord van God? Ik zie het helaas niet. Predikanten zijn filosofen geworden en vragen zich telkens af: Is dat Woord wel waar? Net als Karl Marx twijfelen ze aan alles. Hoe kon het zover komen? Het Liedboek 1973 Gezang 1 vertelt: God spreekt het Eerste en Laatste Woord. “ Daar moeten we nooit over twijfelen, discussiëren, maar Onvoorwaardelijk Geloven en GEHOORZAMEN. De Franse atheïst Voltaire deed dat niet. Hij pochte dat de BIJBEL binnen 100 jaar alleen nog als antiquiteit te vinden zou zijn; maar binnen 50 jaar na zijn dood gebruikte de Genève Bible Society zijn Drukpers en zijn Huis om stapels Bijbels te produceren. Voltaire stierf een erbarmelijke dood in 1778. Zijn laatste woorden: Ik ga naar de hel. * Citaat blz. 18 uit boek van Dr. W.C. van Dam: Doden sterven niet." Een hartelijke groet van Evert B. Fortuin. 76 jaar. Voormalig Havenevangelist Rotterdam. Adres: Park Vossendijk 411 3192 XH Hoogvliet.
Door Piet Guijt op 22 April 2023
Geachte heer Fortuin, Hartelijk dank voor uw reactie! Ook ik kan mijn instemming betuigen met de actie van Marlon Uljee. We moeten niet pikken wat men aan ons wil opdringen. Het gaat erom vanuit Gods Woord de werkelijkheid eerlijk en genuanceerd onder ogen te zien en te proberen elkaar te begrijpen. Piet Guijt
Door E.B. Fortuin op 23 April 2023
Beste Piet Guijt, dank voor uw bijdrage in deze Woke-discussie. 2000 jaar geleden schreef de Joodse Apostel Paulus al Houdt het Huwelijk [man/vrouw in Ere: Hebreeën 13:4. In 2023 is Ongehuwd samenwonen en HOMO-LESBO huwelijk common practice.? Onverschilligen en andersgelovigen halen hun schouders op. Jeshua de Zoon van JHWH niet. Lees Genesis 3, Spreuken 31, Mattheus 19 Johannes 2. Bruiloft te Kana. Toch durven veel Kerken en Predikanten 2023 hun zegen uit te spreken aan Lesbo en Homoparen. Nog erger: Synoden & Kerkenraden geven nu zonder schroom hun zegen aan Predikanten, Ouderlingen, Diakenen die homoseksueel zijn. Jeshua/Jezus, de Zoon van JHWH leert wel beter in Mattheus 19 en Openbaring 22:15. Ook de Apostel Paulus is overduidelijk in Romeinen 1:18-32: Homoseksualiteit is STRENG VERBODEN. 1 Timotheüs 3 en en brief aan Titus leren: Oudsten en Diakenen moeten volgens Mozes en het Evangelie Mannen zijn Gehuwd met één vrouw!!! De complete Bijbel is sinds 2019 beschikbaar in 692 talen. Het Nieuwe Testament is in 1547 talen verschenen, en kleinere delen van de Bijbel zijn te lezen in nog eens 1123 talen. De Bijbel is al eeuwen het meest vertaalde, gelezen en verkochte Boek. Ook de Koran is duidelijk betreffende het huwelijk MAN/VROUW en veroordeeld net als de Torah en het Nw. Testament homoseksuele praktijken in Soera 7:80-81…En Lot, toen hij tot zijn volk zei…zullen jullie een gruweldaad begaan die nog niemand van de wereldbewoners voor jullie heeft gepleegd? Soera 29:30 Nadert gij mannen met wellust en rooft gij op de weg en begaat gij zelfs gruweldaden in uw bijeenkomsten? SOERA 54:37 En zij probeerden hun gasten te schande te zetten om sodomie te plegen.Toen ontnamen [de 2 engelen] hun ogen het gezichtsvermogen. Proef dan mijn bestraffingen en mijn waarschuwingen.”” We zien dus: Torah - Nieuw testament en Koran zwijgen niet over verboden homoseks.

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.