Popup-Niks-missen-2.png

11 februari 2020

Vaker klagen over Schiphol

Iedereen die op de VU werkt of studeert heeft het weleens ervaren: overlast door de vliegtuigen. Onze universiteit ligt nu eenmaal vlak onder Schiphol. Dat is vervelend als je in de zomer buiten zit, of als je college staat te geven en elke twee minuten onderbroken wordt door vliegtuiggeraas. Toch wordt er opvallend weinig geklaagd. Misschien vinden veel mensen het wel handig om dicht bij Schiphol te zitten, bijvoorbeeld als je buitenlandse bezoekers krijgt, of hebben we het gewoon geaccepteerd als iets dat bij het hoofdstedelijke leven hoort.

Maar laten we even naar de feiten kijken. Schiphol is in de afgelopen decennia gegroeid tot bijna 500.000 vliegbewegingen. Naast een enorme toename van geluidshinder schaadt dit ook de gezondheid van omwonenden in de wijde omtrek van Schiphol. Keer op keer verschijnen studies die een verhoogde concentratie ultrafijnstof koppelen aan een verhoogd risico op longziekten en dementie. Krimp van Schiphol zou de beste oplossing zijn voor de mensen in de regio, maar het nationale belang van Schiphol als economische motor prevaleert.

Het is een klassiek dilemma: kan het welzijn van een beperkte groep burgers opgeofferd worden voor het grotere nationale goed? Hoe gaan we in Nederland met soortgelijke dilemma’s om? Een recent voorbeeld is de gaswinning in Groningen, die de Nederlandse Staat jarenlang tonnen geld opbracht ten koste van het woongenot van de Noord-Groningers. Hoe weeg je 14 miljard euro per jaar tegenover een paar aardbevingen en kapotte huizen? Dat de gaskraan nu uiteindelijk wordt dichtgedraaid, is vooral te danken aan een ommezwaai van de publieke opinie, die vierkant achter de Groningers ging staan.

Zou het dilemma rond Schiphol ook opgelost kunnen worden door een omslag in publieke opinie? Misschien moeten we niet langer lobbyen in Den Haag, maar bij het tv-programma Zondag met Lubach. Op dit moment domineert de Not-In-My-Backyard-houding nog in de rest van Nederland, afgaand op de argumentatie rond Lelystad Airport. Maar het maatschappelijke tij is gunstig: door klimaatverandering neemt vliegschaamte toe en de stikstofproblematiek vereist een stop op de groei van Schiphol. Grijp deze kans om de schade door Schiphol tot nationale pijn te verheffen. Maak #stopschiphol trending!

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.