06 juni 2017

Plagiaat in Canvas

reacties 4

'Wetenschapsbeoefenaren zijn eerlijk en openhartig over hun onderzoek en over de toepassingen ervan. Wetenschappelijke activiteiten geschieden met zorgvuldigheid. Prestatiedruk mag daaraan geen afbreuk doen.' En: 'Gepresenteerde informatie is controleerbaar. Als onderzoeksresultaten openbaar worden gemaakt, blijkt duidelijk waar de gegevens en de conclusies op zijn gebaseerd, waaraan ze zijn ontleend en waar ze te controleren zijn.' Dit zijn twee van de zes principes van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Volgens de VSNU, die deze codes heeft opgesteld, is deze code van toepassing op iedereen die ook maar iets te maken heeft met wetenschap. En daar vallen onze studenten natuurlijk ook onder.

Elk jaar kom ik wel een student tegen die het niet zo nauw heeft genomen met bronvermelding, of überhaupt liever van internet kopieert dan zelf typt. Natuurlijk stuur ik zo iemand direct door naar de examencommissie, en wanneer ik dan iemand in een net pak tegenkom bij het koffieapparaat weet ik dat het weer zover is. (“Wat zie jij er netjes uit vandaag!” “Ja, denk je dat dit indruk maakt? Ik moet straks weer een paar studenten streng toespreken namens de examencommissie.”) Volgens mij is het doel is vooral om een beetje indruk te maken op de studenten, en ze te laten blijken dat ze hier niet zomaar mee wegkomen; een beetje toneel dus (ik hoop niet dat studenten dit lezen). Meestal komen studenten weg met de straf om de opdracht te herschrijven. Maar, het wordt natuurlijk wel genoteerd en veelplegers krijgen een heftigere sanctie. (Lieve examencommissie: ik weet gerust wel dat jullie geen toneelclub zijn, maar heel veel nuttige serieuze dingen doen!)

Wil je op plagiaat scannen, moet je voor Turnitin kiezen. Maar daarmee kun je weer geen groepsopdrachten aanbieden...

Een goede plagiaatscanner is dus wel belangrijk. In Blackboard zaten we – wat dat betreft – in een luxepositie. Als ik studenten iets online wil laten inleveren, kan ik kiezen uit Turnitin en SafeAssign, met beide hun voor- en nadelen. Straks in Canvas hebben we naast Turnitin een ingebouwde inlever-tool van Canvas, zonder plagiaatscanner. Dat is dus even een dingetje. Wil je opdrachten scannen op plagiaat; moet je dus voor Turnitin kiezen. Maar, met Turnitin kun je weer geen groepsopdrachten aanbieden. Lastig. Gelukkig zijn er wel wat workarounds, lees er alles over in de cursus Getting to Know Canvas. (Zo, ook even reclame voor onze online cursus.)

Goed, het is dus technisch mogelijk om opdrachten te controleren op plagiaat. Dan kan ik me ondertussen weer gaan focussen op onderwijs. In het eerste vak van de bachelor besteden we aandacht aan ethiek en integriteit en daar valt plagiaat ook onder. We hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met verschillende methodes om studenten te leren wat wetenschappelijke normen en waarden zijn. We hebben The Lab en Integrity Factorgebruikt (een interactieve video waarin je keuzes moet maken over ethische zaken die je tegenkomt in het lab), maar ook het integriteitsspel en we hebben zelfs casussen bedacht waar studenten dan weer VSNU-normen aan moeten koppelen.

Zo lang de plagiaatcontrole technisch allemaal werkt, kunnen wij docenten ons lekker bezig houden met creatieve werkvormen. Integere wetenschappers zullen ze worden, die studenten van ons!

{ Lees de 4  reacties }

hits 127
Door FEW student op 06 juni 2017

Geachte mevrouw Stumpel,

Het blijft mij verbazen hoe makkelijk docenten kunnen praten over voornamelijk Turnitin. Als ik als student mijn werk inlever via Turnitin, blijft dat bewaard bij een Amerikaans bedrijf. Mijn gedachtengoed en/of mijn antwoorden gegeven vanuit eerstejaars onwetendheid staan dan geregistreerd op systemen vallen onder de veel minder strenge Amerikaanse privacy wetgeving. Mijn gedachtenspinsels worden assets van een bedrijf wat daar actief winst mee maakt. Een bedrijf wat zelf weer in handen is van een private equity firm en de overheid van Singapore.

En dan is het mij al vaker voorgekomen dat ik een (nabij de) 100% plagiaatscore krijg omdat de docent de omgeving niet goed heeft ingericht / begrepen en mijn verslag gelijk is aan dat van mijn groepsgenoot. Weet u zeker dat de beveiliging van de servers van Turnitin op orde is? Want die vermelding bij mijn naam is niet iets wat ik openbaar wil hebben.

Ik geef toe, ik ben een privacy voorvechter. Om precies te zijn, dat hebben de vakken die ik aan de VU gevolgd heb van mij gemaakt. Dat (moeilijke) mensen als ik er ook moeten zijn maakt uw stuk voor mij weer duidelijk. Plagiaat is zeker iets wat bestreden moet worden, maar daar zijn genoeg andere manieren voor. Gelukkig ken ik veel docenten die ons werk lokaal, dus niet in de cloud zoals met Turnitin, op plagiaat scannen. De reden dat voor Turnitin is gekozen is niet de noodzaak om plagiaatcontroles uit te voeren, maar het gemak dat het allemaal in één systeem ingebouwd is. Daarvoor moet ik de controle over mijn privacy uit handen geven.

Ik vind de afweging nogal scheef. En met mij gelukkig ook instituten zoals Harvard, Princeton, Yale en Stanford. Wellicht dat deze instituten een andere vorm van ethiek en integriteit nastreven?

Door 3e-jaars CAO op 07 juni 2017

Beste,

De eerdere reactie van de FEW-student slaat wat mij betreft de spijker op zijn kop. Dit systeem biedt geen enkele uitkomst of voordeel voor de student en is op geen manier geanonimiseerd, terwijl dat tot op zekere hoogte gegarandeerd zou kunnen (en naar mijn mening, moeten) worden. Ik vind het dan ook stuitend dat hier met geen woord over gerept wordt en ik neig ernaar te denken dat docenten en beleidsmakers zelf te weinig kennis hebben en er geen incentive is om na te denken over dit onderwerp. Immers, voor docenten biedt het systeem wel de makkelijke uitkomst.

Elke docent in het onderwijs zou een basisbegrip mogen hebben van nieuwe technologieën die ze gebruiken en introduceren, ook als het gaat over de vraag wat er met onze studentgegevens gebeurt en waar die bewaard worden. Ik heb niet altijd het idee dat 'middel' en 'doel' op je juiste manier gekwalificeerd worden en dat dit enkel te wijten is aan een gebrek aan brede kennis over te technische achtergrond van nieuwe technologie en digitalisering.

Door Toon Ligtenberg op 09 juni 2017

Ik heb heel weinig met de plagiaat cultus. Een student die zelf goed onderzoek doet, maar in zijn inleiding en methoden beschrijving wat slordig is met citeren wordt aan de schandpaal genageld. Dat slaat nergens op. Wat is er mis met het overnemen van inleidende teksten die mooi compact geformuleerd zijn? Moet je echt van elk zinnetje dan zeggen waar het vandaan komt? "Er was eens" heb ik geplagieerd uit een hele reeks sprookjes, die dat allemaal van elkaar hebben geplagieerd. Een collega van mij had zijn bureau vol artikelen liggen waar hij naar believen zinnetjes uit plagieerde, omdat die zo mooi waren geformuleerd. Hij deed dit zonder enige gewetenswroeging, want zijn resultaten waren wel origineel.

Door Nienke Stumpel op 20 juni 2017

Beste FEW-student, 3e-jaars CAO en Toon Ligtenberg,

Wat goed dat jullie hierover nadenken en fijn dat jullie dat hebben geuit door op mijn blog te reageren. Ik moet eerlijk bekennen dat ik hierover (nog) niet zo goed had nagedacht. Ik ging er vanuit dat over privacy, bij de implementatie van Turnitin, goed was nagedacht. Eigenlijk ging ik daar vooral vanuit omdat daar nu met de implementatie van Canvas ook goed over wordt nagedacht. Bovendien is er een Privacy Officer op de VU en is er zelfs een afdeling die nadenkt over privacy. Bij nader inzien ben ik misschien te klakkeloos Turnitin gaan gebruiken en had ik zelf kritischer na moeten denken.

Dus, door jullie opmerkingen en vragen was ik aan het denken gezet en op onderzoek uit gegaan. Ik kwam er zelf niet uit en heb contact gezocht met Susanne Visscher (hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken en Functionaris voor de Gegevensbescherming). Zij doet nu in overleg met de dienst IT nader onderzoek, en zal uiterlijk volgende week deze vragen beantwoorden.

Dus, nogmaals bedankt voor jullie kritische reacties. Wordt vervolgd!

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.