Popup-Niks-missen-2.png

19 januari 2022

Denk mee over de versterking van onze VU-community

Het is belangrijk om binnen de universiteit een gemeenschap op te bouwen voor de studenten. Daardoor voelen mensen zich meer gewaardeerd en het geeft ook een gevoel van saamhorigheid. Door een verbinding met elkaar aan te gaan, voelen de studenten aan de VU zich meer als één geheel en krijg je een sterk netwerk van verbindingen en onderlinge steun. Met het oog op onze diverse studentenpopulatie vinden wij het extra belangrijk dat álle studenten geaccepteerd worden.

De universitaire studentenraad richt zich dus ook op community building; we brainstormen over verschillende manieren hoe we studenten meer bij de campus en bij elkaar kunnen betrekken. Hoe vergroten we het besef dat zoveel studenten hier zoveel verschillende achtergronden hebben? We zijn constant bezig om het gevoel van saamhorigheid te vergroten. Daarom organiseerden we bijvoorbeeld de Griffioen-bijeenkomst, Presidium en UVO. Studenten uit verschillende raden en besturen kwamen bij elkaar om te brainstormen over hoe de VU een nog hechtere gemeenschap kan worden.

Er moet meer fysieke ruimte komen om elkaar te leren kennen in een informele setting

Uit alle bijeenkomsten zijn veel ideeën en acties naar voren gekomen, die hebben we uitvoerig besproken binnen de raad. We begrepen dat er een gebrek is aan fysieke ruimte in de universiteit, en dat er meer ruimte zou moeten zijn om allerlei kleinschalige evenementen te organiseren en elkaar te leren kennen in een informele setting.

Veel studenten spraken ook over het creëren van een grotere zichtbaarheid van de evenementen en van verenigingen op universitair niveau. Het blijkt dat studenten vaak niet op de hoogte zijn van de evenementen die hier worden georganiseerd, of van het feit dat we zoveel verschillende verenigingen hebben aan de VU.
Er zijn nog te veel inactieve studenten aan de universiteit, en dit komt bijvoorbeeld doordat bij veel evenementen vanzelfsprekend ook alcohol wordt geschonken, op die manier sluit je studenten die niet drinken buiten.

Samen met het college van bestuur werkt de raad eraan om de VU-gemeenschap te versterken en bewuster met elkaar om te gaan. Aangezien wij erg benieuwd zijn naar nog meer ideeën over community building, willen we álle studenten uitnodigen om hierover mee te denken.
Heb je al ideeën of initiatieven, laat het ons alsjeblieft weten.
Mail naar usr@vu.nl. Alvast bedankt voor je input.

Anika Shrivastava
a.shrivastava.usr@vu.nl

USR ANIKA

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.