Verwelkom de docentvergoeding

25 november 2015

Verwelkom de docentvergoeding

De relatie tussen onderwijs en financiën is een moeizame. Dat onderwijs geld oplevert, daar wil een rechtgeaarde docent niet bij stilstaan. Elke docent geeft onderwijs vanuit een intrinsieke motivatie, omdat zij of hij het leuk vindt om te doen, omdat het bevredigend is te zien dat jonge mensen zich ontwikkelen en enthousiast worden voor je vakgebied.

Maar we ontkomen niet aan de pecunia. Voor de bekostiging van het onderwijs zijn grofweg twee systemen denkbaar: of je betaalt de docenten voor het werk dat ze doen, of je betaalt ze voor de producten die ze afleveren. Het tweede systeem is de laatste jaren zwaar bekritiseerd, bij de studentenprotesten van 2014 en ook door mij, in mijn eerste column op deze plaats, op 28 november 2012: ‘Weg met de studierendementen’. Toch zijn die nog steeds de grondslag van het dominante bekostigingssysteem: de geldstroom naar de universiteit, en van daar naar de faculteiten, hangt voor een groot deel af van de studiepunten die door studenten ‘geboekt’ zijn in een eerder studiejaar. Dit principe wordt ook binnen de faculteit gebruikt om de middelen te verdelen over de afdelingen die de onderwijsinspanningen verrichten.

De grondslag voor de verrekening is de inspanning van een docent

Het wordt tijd dat we van dit principe afstappen. Aan de bètafaculteiten wordt gewerkt aan een nieuw vergoedingenmodel, waarin de grondslag voor de verrekening bestaat uit de inspanning die een docent levert. Hoeveel uur heeft hij voor de klas gestaan? Was het een grote groep of een kleine, en welke werkvormen werden gebruikt? Deze grondslag sluit veel beter aan bij wat docenten ervaren als een ‘eerlijke’ vergoeding voor het onderwijs.

Toen ik mijn column in 2012 schreef was ik nog geen bestuurder. Inmiddels ben ik dat wel. Ik ben bezig met de introductie van een docentvergoedingenmodel in de bètafaculteiten. Dat is geen sinecure, want terwijl de EC’s (studiepunten) goed geregistreerd worden, worden de roosteruren minder goed bijgehouden. En we moeten uitkijken dat het model niet nodeloos ingewikkeld wordt.

Ik geef mezelf nog twee jaar om mijn eigen column uit 2012 in de praktijk te brengen. In plaats van: “Weg met de EC-vergoeding!” roep ik nu: “Verwelkom de docentvergoeding!” Daarmee sluit ik ook de cyclus van mijn onderwijscolumns op deze plaats. 

hits 3708

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties