Niet alle studenten zijn bedriegers

19 februari 2016

Niet alle studenten zijn bedriegers

Hoewel wordt verondersteld dat fietsen in het bloed van iedere Nederlander zit, kiezen toch veel studenten voor het openbaar vervoer wanneer zij naar de VU afreizen. Sommigen hebben geen zin om voor dag en dauw op hun gammele tweedehands fiets door de hoosbuien te crossen, maar het merendeel woont simpelweg te ver buiten Amsterdam. Vandaar dat het gratis ov-reisproduct voor velen een zegen is.

Uit getallen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt echter dat het ov-reisproduct ook een schaduwzijde heeft. Zo’n 120.000 afgestudeerden vergaten in 2014 en 2015 namelijk hun ov-reisproduct stop te zetten en moesten daardoor een fikse boete betalen. In totaal heeft dit DUO 56 miljoen euro aan boetegeld opgeleverd en staat er daarnaast nog 41 miljoen open.

Volgens het ministerie van Onderwijs zijn deze boetes noodzakelijk om studenten te ontmoedigen gebruik te maken van hun ov-reisproduct nadat zij al afgestudeerd zijn. Momenteel is de boete 97 euro per halve maand en ontvangt de student pas na een maand een melding dat het ov-reisproduct nog stopgezet moet worden. Tegen die tijd is het bedrag dus al fors opgelopen. De studentenorganisaties ISO en LSVb hebben laten weten dat zij dit een schandalig hoog bedrag vinden. Onderwijsminister Bussemaker heeft daarentegen kenbaar gemaakt de boete te willen verhogen naar  150 euro per halve maand.

We vermoeden dat het expres zo omslachtig werkt,
om zo de OV-bedrijven te compenseren

De universitaire studentenraad kan zich totaal niet vinden in dit plan. Ten eerste is het niet nodig studenten te ontmoedigen misbruik van het ov-reisproduct te maken als dit automatisch zou worden stopgezet wanneer de student zich uitschrijft. Bovendien is het nu uitermate omslachtig geregeld: de student moet het ov-reisproduct zelf stopzetten bij een ov-oplaadpunt. Anno 2016 zou je verwachten dat het de student in elk geval makkelijker gemaakt kan worden, door het ov-reisproduct thuis  – of in het buitenland – digitaal stop te kunnen zetten. Technisch is dit zeker mogelijk, maar het vermoeden is dat dit bewust niet wordt gedaan om de ov-bedrijven extra te compenseren voor het ov-reisproduct.

En hoewel er van elke regeling wel misbruik wordt gemaakt, vinden wij dat er hier onterecht van wordt uitgegaan dat alle studenten dat zouden doen. Naar onze mening raakt de boeteregeling met name studenten die het oprecht vergeten zijn. Zolang de boeteregeling niet wordt afgeschaft, pleiten wij dus voor het innocent until proven guilty principe: alleen beboeten als aangetoond kan worden dat er opzettelijk misbruik van is gemaakt.

hits 5679

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties