Nieuws

Studenten15 juli 2019

Arme studenten blijven doorstromen, ondanks leenstelsel

De doorstroom van havisten naar het hbo is stabiel sinds de invoering van het leenstelsel en het aandeel vwo’ers dat naar de universiteit gaat is opnieuw gestegen.

lees meer
blog

Sorry for the weather

I spent the last week back home in the UK, down in our little corner of Essex. My dad, recently retired from his job as a hospital manager, now manages a stretch of waterway called the Chelmer & Blackwater Navigation.

lees meer
stoplicht vrouw
Campus15 juli 2019

Bètafaculteit wil ook vacatures voor alleen vrouwen

Het faculteitsbestuur van Bètawetenschappen heeft het plan opgevat om een aantal vacatures de komende tijd alleen open te stellen voor vrouwen. “We moeten voor bijna de helft vrouwen werven en in ons netwerk zitten meestal meer…

lees meer